Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. aanzegging:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor aanzegging (Nederlands) in het Engels

aanzegging:

aanzegging [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

  1. de aanzegging (kennisgeving; aanschrijving)
    the notification; the announcement; the subpoena; the summons

Vertaal Matrix voor aanzegging:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
announcement aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; convocatie; declaratie; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verklaring; verkondiging; vermelding; verwittiging
notification aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aangifte; aankondigen; aanschrijving; aanzeggen; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; deurwaardersexploot; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; opheldering; sommatie; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verwittiging
subpoena aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aanschrijving; dagvaarding; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie
summons aanschrijving; aanzegging; kennisgeving aanschrijving; bekeuringen; bonnen; convocatie; daging; dagingen; dagvaarding; dagvaardingen; deurwaardersexploot; kennisgeving; maning; oproeping; sommatie
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
subpoena dagen; dagvaarden; ontbieden; oproepen; sommeren; voor het gerecht dagen; voor het gerecht ontbieden; voor het gerecht roepen

Verwante woorden van "aanzegging":

  • aanzeggingen