Nederlands

Uitgebreide vertaling voor afpalen (Nederlands) in het Engels

afpalen:

afpalen werkwoord (paal af, paalt af, paalde af, paalden af, afgepaald)

 1. afpalen (begrenzen; afbakenen; afzetten; omlijnen)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate werkwoord (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline werkwoord (outlines, outlined, outlining)
  • fence off werkwoord (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out werkwoord (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define werkwoord (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define werkwoord (defines, defined, defining)
  • map out werkwoord (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in werkwoord (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out werkwoord (traces out, traced out, tracing out)
  • fence werkwoord (fences, fenced, fencing)

Conjugations for afpalen:

o.t.t.
 1. paal af
 2. paalt af
 3. paalt af
 4. palen af
 5. palen af
 6. palen af
o.v.t.
 1. paalde af
 2. paalde af
 3. paalde af
 4. paalden af
 5. paalden af
 6. paalden af
v.t.t.
 1. heb afgepaald
 2. hebt afgepaald
 3. heeft afgepaald
 4. hebben afgepaald
 5. hebben afgepaald
 6. hebben afgepaald
v.v.t.
 1. had afgepaald
 2. had afgepaald
 3. had afgepaald
 4. hadden afgepaald
 5. hadden afgepaald
 6. hadden afgepaald
o.t.t.t.
 1. zal afpalen
 2. zult afpalen
 3. zal afpalen
 4. zullen afpalen
 5. zullen afpalen
 6. zullen afpalen
o.v.t.t.
 1. zou afpalen
 2. zou afpalen
 3. zou afpalen
 4. zouden afpalen
 5. zouden afpalen
 6. zouden afpalen
diversen
 1. paal af!
 2. paalt af!
 3. afgepaald
 4. afpalende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

afpalen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. afpalen (afbakening; afbakenen)
  the fencing off

Vertaal Matrix voor afpalen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fence afrastering; afscheiding; afschutting; handelaar in gestolen goederen; hek; hekwerk; heler; omheining; omrastering; rasterwerk; schutting
fence in afrastering; omheining; omrastering
fence off afrastering; omheining; omrastering
fencing off afbakenen; afbakening; afpalen
outline afmeting van omlijning; aftekening; basislijn; contour; grondlijn; hoofdlijn; hoofdlijn in plan of verhaal; omlijning; omtrek; overzicht; tekening; vorm
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
clearly define afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen uitstippelen; uitzetten
define afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen aanduiden; aangeven; bepalen; beschrijven; definiëren; iets aanwijzen; indiceren; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; nader omschrijven; omschrijven; preciseren; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; wijzen; zeggen
demarcate afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen dichten; dichtmaken; dichtstoppen; stoppen
fence afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen schermen
fence in afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten; omheinen
fence off afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; omheinen; stoppen
map out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen
mark out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen
outline afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afschilderen; bepalen; beschrijven; definiëren; kort weergeven; omschrijven; samenvatten; schetsen
trace out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen krabbelen