Nederlands

Uitgebreide vertaling voor apart (Nederlands) in het Engels

apart:

apart bijvoeglijk naamwoord

 1. apart (los van elkaar; gescheiden; separaat)
  separate; apart
 2. apart (zonderling; excentriek; bijzonder; )
  eccentric; idiosyncratic; peculiar; unusual; exceptional; bizarre; noteworthy; curious; odd; freak; different
 3. apart (enig in zijn soort; uniek; bijzonder; )
  unique; separate; exquisite; special; exclusive; sole; incomparable; inimitable; unparalleled; on its own; isolated; the one and only; once in a life time; one and only
 4. apart (afzonderlijk)
  distinctive; separate; aside
 5. apart (afzonderlijk)
  distinct; discrete
  – constituting a separate entity or part 1
  • distinct bijvoeglijk naamwoord
   • on two distinct occasions1
  • discrete bijvoeglijk naamwoord
   • a government with three discrete divisions1
 6. apart (vrijstaand; gescheiden; afzonderlijk; )
  separate; free-standing; on its own; isolated; apart; solo
 7. apart (separaat; afzonderlijk)
  separate; particular; on its own
 8. apart
  apart
  • apart bijvoeglijk naamwoord
 9. apart (vrijstaand; geïsoleerd; alleenstaand; )
  separate; free-standing; on its own; isolated
 10. apart (uitheems; vreemd; zonderling; eigenaardig)
  foreign; outlandish; exotic
 11. apart (excentriek; vreemd; buitenissig; extravagant; typisch)
  eccentric

Vertaal Matrix voor apart:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
distinctive distinctief
exquisite beste; uitgelezene
freak fanaat; fanaticus; fanatiekeling; freak; ijveraar; maniak; scherpslijper; zeloot
particular bijzonderheid; detail
sole schoenzool; tong; tongschar; zeetong; zool
solo alleenzang; solo; solodeel; solozangen
special special; themanummer
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
separate afscheiden; afsplitsen; afzonderen; apart zetten; delen; hakken; in stukken hakken; isoleren; loskoppelen; opdelen; opsplitsen; scheiden; separeren; splitsen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uitsplitsen; van elkaar gaan
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
curious apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling benieuwd; curieus; eigenaardig; nieuwsgierig; vreemd
different apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling afwijkend; anders; anderszins; verschillend
discrete afzonderlijk; apart
distinct afzonderlijk; apart aanschouwelijk; duidelijk; flagrant; frappant; geprononceerd; in het oog lopend; in het oog springend; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overduidelijk; saillant; treffend; uitgesproken; verhelderend; zo klaar als een klontje; zonneklaar
distinctive afzonderlijk; apart karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch
eccentric apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; extravagant; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer
exceptional apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; ten zeerste; uitermate; uiterst; uitzonderlijke; zeer
exclusive apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek buiten; dierbaar; exclusief; favoriete; geselecteerd; lievelings; select; toegenegen; verkoren; zonder
exotic apart; eigenaardig; uitheems; vreemd; zonderling exotisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
exquisite apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek glorierijk; heel mooi; heerlijk; hemels; kostelijk; lekker; luisterrijk; lustrijk; magnifiek; overheerlijk; prachtig; reuzelekker; riant; schitterend; smakelijk; uitgelezen; verrukkelijk; zalig
foreign apart; eigenaardig; uitheems; vreemd; zonderling buitenlands; uit een vreemd land; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
idiosyncratic apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling
incomparable apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek
inimitable apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek onnavolgbaar
isolated afzonderlijk; alleenstaand; apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; gescheiden; geïsoleerd; losstaand; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; op zich; op zichzelf staand; separaat; uniek; vrijstaand afgezonderd; desolaat; eenzaam; in quarantaine; verlaten
noteworthy apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling aanzienlijk; adelijk; beroemd; doorluchtig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; noemenswaardig; verheven; vermeldenswaard; vermeldenswaardig; voornaam
odd apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling achterlijk; afwijkend; anders; anderszins; curieus; dwaas; eigenaardig; gek; geschift; gestoord; idioot; idioterig; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; merkwaardig; mesjogge; niet goed snik; oneven; ongemeen; ongewoon; raar; schaars; stupide; typisch; uitheems; uitzonderlijk; uniek; verschillend; vreemd; vreemdsoortig; zelden; zeldzaam; zonderling; zot
one and only apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek
particular afzonderlijk; apart; separaat bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer
peculiar apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling curieus; eigenaardig; vreemd
separate afzonderlijk; alleenstaand; apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; gescheiden; geïsoleerd; los van elkaar; losstaand; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; op zich; op zichzelf staand; separaat; uniek; vrijstaand besloten; privé
sole apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek eenmalig; enkel; uniek
special apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; exclusief; extreem; heel erg; hogelijk; speciaal; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer
unique apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek eenmalig; ongemeen; ongewoon; raar; schaars; uitzonderlijk; uniek; zelden; zeldzaam
unparalleled apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek ongekend; ongeëvenaard; onnavolgbaar; onovertroffen; onvergelijkelijk; onvolprezen; uitstekend; weergaloos
unusual apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling ongebruikelijk; uitzonderlijk; zeldzaam
- bijzonder; speciaal
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aside afzonderlijk; apart opzij; terloops; terzijde
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apart afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; los van elkaar; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand ontbonden; opgeheven; uit elkaar; uit elkander; uiteen; uiteengegaan; uiteengevallen; uitelkaar; van elkaar; van elkander; vaneen
bizarre apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling bizar; grotesk
freak apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling grillig; nukkig; onberekenbaar; onvoorspelbaar; wispelturig
free-standing afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; geïsoleerd; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand
on its own afzonderlijk; alleenstaand; apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; gescheiden; geïsoleerd; losstaand; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; op zich; op zichzelf staand; separaat; uniek; vrijstaand
once in a life time apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek eenmalig; uniek
outlandish apart; eigenaardig; uitheems; vreemd; zonderling uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
solo afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand
the one and only apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek

Verwante woorden van "apart":

 • apartheid, aparter, apartere, apartst, apartste, aparte

Synoniemen voor "apart":


Antoniemen van "apart":


Verwante definities voor "apart":

 1. gescheiden van anderen of iets anders2
  • ze hebben een aparte badkamer voor de kinderen2
 2. nergens anders mee te vergelijken2
  • Tina heeft altijd zulke aparte kleren!2

Wiktionary: apart

apart
adjective
 1. unusual
adverb
 1. at or from a distance

Cross Translation:
FromToVia
apart especially besonders — für sich alleine, gesondert, separat
apart weird; strange; peculiar; characteristic eigenartig — besonders in seiner Art, vom Standard abweichend
apart separate separat — getrennt voneinander, getrennt von etwas
apart particular; special; distinct; distinctive particulier — Qui présente une caractéristique spéciale, qui appartenir, proprement et singulièrement, à certaines personnes ou à certaines choses; qui n’est point commun à d’autres personnes, à d’autres choses de même espèce.

Verwante vertalingen van apart