Nederlands

Uitgebreide vertaling voor bedwingen (Nederlands) in het Engels

bedwingen:

bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)

 1. bedwingen (in bedwang houden; beteugelen)
  to restrain; to suppress; keep under control; to control
 2. bedwingen (beheersen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen)
  to control; to moderate; to subdue; to keep back
  • control werkwoord (controls, controlled, controlling)
  • moderate werkwoord (moderates, moderated, moderating)
  • subdue werkwoord (subdues, subdued, subdueing)
  • keep back werkwoord (keeps back, kept back, keeping back)
 3. bedwingen (in bedwang houden; onderdrukken; terughouden; beteugelen)
  to suppress; to revoke; to withhold; to subdue; to retract; keep in control; to recant; to keep back; to pulverize; to take back; to rub fine; to crush; to pulverise
  • suppress werkwoord (suppresss, suppressed, suppressing)
  • revoke werkwoord (revokes, revoked, revoking)
  • withhold werkwoord (withholds, withheld, withholding)
  • subdue werkwoord (subdues, subdued, subdueing)
  • retract werkwoord (retracts, retracted, retracting)
  • keep in control werkwoord
  • recant werkwoord (recants, recanted, recanting)
  • keep back werkwoord (keeps back, kept back, keeping back)
  • pulverize werkwoord, Amerikaans (pulverizes, pulverized, pulverizing)
  • take back werkwoord (takes back, took back, taking back)
  • rub fine werkwoord (rubs fine, rubbed fine, rubbing fine)
  • crush werkwoord (crushes, crushed, crushing)
  • pulverise werkwoord, Brits

Conjugations for bedwingen:

o.t.t.
 1. bedwing
 2. bedwingt
 3. bedwingt
 4. bedwingen
 5. bedwingen
 6. bedwingen
o.v.t.
 1. bedwong
 2. bedwong
 3. bedwong
 4. bedwongen
 5. bedwongen
 6. bedwongen
v.t.t.
 1. heb bedwongen
 2. hebt bedwongen
 3. heeft bedwongen
 4. hebben bedwongen
 5. hebben bedwongen
 6. hebben bedwongen
v.v.t.
 1. had bedwongen
 2. had bedwongen
 3. had bedwongen
 4. hadden bedwongen
 5. hadden bedwongen
 6. hadden bedwongen
o.t.t.t.
 1. zal bedwingen
 2. zult bedwingen
 3. zal bedwingen
 4. zullen bedwingen
 5. zullen bedwingen
 6. zullen bedwingen
o.v.t.t.
 1. zou bedwingen
 2. zou bedwingen
 3. zou bedwingen
 4. zouden bedwingen
 5. zouden bedwingen
 6. zouden bedwingen
diversen
 1. bedwing!
 2. bedwingt!
 3. bedwongen
 4. bedwingende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor bedwingen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
control afstelknop; beheer; beheersing; bescherming; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; toezicht; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing; zorg
revoke veronachtzaming; verwaarlozing
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
control bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen bekijken; beproeven; bezichtigen; controleren; examineren; inbinden; inspecteren; keuren; manipuleren; onder gezag brengen; onderwerpen; onderzoeken; overhoren; schouwen; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen
crush bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijn drukken; fijndrukken; fijnmaken; kapotdrukken; leegknijpen; persen; platdrukken; platmaken; pletten; uitpersen; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren; vijzelen
keep back bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden beheersen; inhouden; inslikken; rustig blijven
keep in control bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden
keep under control bedwingen; beteugelen; in bedwang houden
moderate bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bemakkelijken; besparen; dempen; geld besparen; matigen; met mate gebruiken; minder gebruiken; simplificeren; temperen; vereenvoudigen; vergemakkelijken; versoberen; zich matigen
pulverise bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijn drukken; fijnmaken; kapotdrukken; platdrukken; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
pulverize bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijn drukken; fijnmaken; kapotdrukken; platdrukken; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
recant bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; zijn woorden terugnemen
restrain bedwingen; beteugelen; in bedwang houden achterhouden; afhouden; beheersen; beletten; beteugelen; dempen; ervanaf houden; geen afstand doen van; houden; inhouden; intomen; matigen; temperen; weerhouden; zich matigen
retract bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden
revoke bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; terugroepen; zijn woorden terugnemen
rub fine bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijnmaken; platdrukken; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
subdue bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden temmen
suppress bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden achterhouden; bemantelen; de kop indrukken; onderdrukken; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; versluieren; verstoppen
take back bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden
withhold bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden beheersen; inhouden; inslikken; rustig blijven
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
moderate billijk; gematigd; geschikt; getemperd; middelmatige; moderaat; redelijk; schappelijk

Wiktionary: bedwingen

bedwingen
verb
 1. onderwerpen of onderdrukken
 2. in bedwang houden
bedwingen
verb
 1. overpower
 2. to hold back

Verwante vertalingen van bedwingen