Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. beperken:
 2. Wiktionary:
 3. Gebruikers suggesties voor beperken:
  • constrain, impair


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor beperken (Nederlands) in het Engels

beperken:

beperken werkwoord (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)

 1. beperken (beknotten)
  to confine; to limit; to reduce; to cut back
  • confine werkwoord (confines, confined, confining)
  • limit werkwoord (limits, limited, limiting)
  • reduce werkwoord (reduces, reduced, reducing)
  • cut back werkwoord (cuts back, cut back, cutting back)
 2. beperken (inkapselen; limiteren; inperken; indammen)
  restrict; to encapsulate; to confine; to limit; to enclose; envelope; to embank; to dam
  • restrict werkwoord
  • encapsulate werkwoord (encapsulates, encapsulated, encapsulating)
  • confine werkwoord (confines, confined, confining)
  • limit werkwoord (limits, limited, limiting)
  • enclose werkwoord (encloses, enclosed, enclosing)
  • envelope werkwoord
  • embank werkwoord (embanks, embanked, embanking)
  • dam werkwoord (dams, dammed, damming)
 3. beperken (verminderen; reduceren; afnemen; )
  to decrease; to diminish; to reduce; to curtail; to lessen; to scale down; to dwindle; shrink away; to mark down
  • decrease werkwoord (decreases, decreased, decreasing)
  • diminish werkwoord (diminishs, diminished, diminishing)
  • reduce werkwoord (reduces, reduced, reducing)
  • curtail werkwoord (curtails, curtailed, curtailing)
  • lessen werkwoord (lessens, lessened, lessening)
  • scale down werkwoord (scales down, scaled down, scaling down)
  • dwindle werkwoord (dwindles, dwindled, dwindling)
  • shrink away werkwoord
  • mark down werkwoord (marks down, marked down, marking down)
 4. beperken
  restrict
  – To block access to a program or operating system functionality. 1

Conjugations for beperken:

o.t.t.
 1. beperk
 2. beperkt
 3. beperkt
 4. beperken
 5. beperken
 6. beperken
o.v.t.
 1. beperkte
 2. beperkte
 3. beperkte
 4. beperkten
 5. beperkten
 6. beperkten
v.t.t.
 1. heb beperkt
 2. hebt beperkt
 3. heeft beperkt
 4. hebben beperkt
 5. hebben beperkt
 6. hebben beperkt
v.v.t.
 1. had beperkt
 2. had beperkt
 3. had beperkt
 4. hadden beperkt
 5. hadden beperkt
 6. hadden beperkt
o.t.t.t.
 1. zal beperken
 2. zult beperken
 3. zal beperken
 4. zullen beperken
 5. zullen beperken
 6. zullen beperken
o.v.t.t.
 1. zou beperken
 2. zou beperken
 3. zou beperken
 4. zouden beperken
 5. zouden beperken
 6. zouden beperken
diversen
 1. beperk!
 2. beperkt!
 3. beperkt
 4. beperkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

beperken [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. beperken (belemmeren)
  the impeding; the hampering; the interfering with

Vertaal Matrix voor beperken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dam afsluitdijk; dam; dijk; keerdam; stuw; stuwdam; waterkering
decrease afname; afname voorraad; afnames; afzwakking; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; daling; inkrimping; korten; kostenbesparing; krimpen; minder worden; minderen; reductie; teruggang; terugloop; val; verkorting; vermindering; vervallingen
envelope briefomslag; couvert; envelop; enveloppe; omslag; wikkel
hampering belemmeren; beperken
impeding belemmeren; beperken
interfering with belemmeren; beperken
limit begrenzing; grens; grenswaarde; limiet; uiterste
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
confine beknotten; beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren
curtail afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen beknotten; inkorten; inperken; korter maken; verkorten
cut back beknotten; beperken besnoeien; knippen; snoeien; trimmen
dam beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren
decrease afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afnemen; dalen; declineren; inkrimpen; kleiner maken; krimpen; minder worden; minderen; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verminderen; vervallen
diminish afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen ineenkrimpen; ineenschrompelen; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; schrompelen; slinken; verkleinen
dwindle afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afnemen; dalen; declineren; ineenkrimpen; ineenschrompelen; inkrimpen; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; schrompelen; slinken; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen
embank beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren bedijken; indammen; indijken
encapsulate beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren bijsluiten; bijvoegen; inkapselen; insluiten; omvatten; toevoegen
enclose beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren afgrenzen; begrenzen; bijsluiten; bijvoegen; inkapselen; insluiten; omvatten; toevoegen; van afsluitende laag voorzien; van grenzen voorzien
envelope beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren omgeven; omringen
lessen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen aan kracht inboeten; inkrimpen; krimpen; slinken; uitputten; verslappen; verzwakken; zwak worden; zwakker worden
limit beknotten; beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren afgrenzen; begrenzen; van grenzen voorzien
mark down afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen lager maken; verlagen
reduce afnemen; beknotten; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afprijzen; disloqueren; door koken dikker maken; door koken verdikken; herleiden; inbinden; indikken; inkoken; inkrimpen; kleiner maken; krimpen; lager maken; minder maken; minimaliseren; reduceren; roeren; slinken; temperen; terugvoeren; verdikken; verkleinen; verlagen; verleggen; verminderen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten
restrict beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren beknotten; inperken
scale down afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen minder maken; minimaliseren
shrink away afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen inkrimpen; krimpen; slinken
- bepalen; reduceren

Synoniemen voor "beperken":


Antoniemen van "beperken":


Verwante definities voor "beperken":

 1. er niet iets anders bij halen2
  • wil je je tot de hoofdzaken beperken?2
 2. ergens een grens aan stellen, het omlaagbrengen2
  • ik wil het gebruik van plastic zoveel mogelijk beperken2

Wiktionary: beperken

beperken
verb
 1. restrict
 2. to limit or restrict
 3. to restrict; to keep within bounds
 4. to make shorter
 5. to restrain within bounds

Cross Translation:
FromToVia
beperken limit eingrenzen — einer Sache eine Grenze geben bzw. innerhalb der Grenze beschränken
beperken reduce; restrain; cut; limit einschränkenSchranken setzen, Grenzen setzen, eingrenzen
beperken confine; limit; restrict; constrain; constrict; curtail; stint; abridge; circumscribe limiter — Servir de ligne de démarcation à un terrain, à un pays.