Nederlands

Uitgebreide vertaling voor bericht (Nederlands) in het Engels

bericht:

bericht [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het bericht (tijding)
  the message; the tidings; the news; the report; the intelligence; the piece of news
 2. het bericht (aankondiging; melding)
  the announcement
 3. het bericht (mededeling; boodschap; vermelding; )
  the statement; the message; the announcement; the report; the piece of news
 4. het bericht (verslag; referaat)
  the commentary; the report; the account
  • commentary [the ~] zelfstandig naamwoord
  • report [the ~] zelfstandig naamwoord
  • account [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. het bericht (tijdschrift; periodiek; magazine; )
  the magazine; the periodical; the journal; the message; the monthly magazine; the report; the weekly; the news; the piece of news; the monthly
 6. het bericht (boodschap)
  the message
  – a communication (usually brief) that is written or spoken or signaled 1
  • message [the ~] zelfstandig naamwoord
   • he sent a three-word message1
 7. het bericht
  the post; the article
  – A message that appears in a newsgroup, public folder, or other forum accessible by a number of individuals. 2
  • post [the ~] zelfstandig naamwoord
  • article [the ~] zelfstandig naamwoord
 8. het bericht
  the message
  – An individual unit of data transported between endpoint locations. A message consists of a document plus a header (information about the transfer). 2
  • message [the ~] zelfstandig naamwoord
 9. het bericht (document)
  the message; the document
  – An electronic instance of one-to-many schemas. Usually documents are sent between two processes. 2
  • message [the ~] zelfstandig naamwoord
  • document [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor bericht:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
account bericht; referaat; verslag Windows Live-account; account; afrekening; afrekening in het criminele circuit; bankrekening; factuur; nota; opstel; rekening; scriptie; verslag; zakelijke account
announcement aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; verkondiging; verwittiging
article bericht artikel; ding; goed; handelsartikel; handelsproduct; item; lidwoord; object; publicatie; stuk; voorwerp; zaak
commentary bericht; referaat; verslag nadere uitleg; toelichting
document bericht; document acte; akte; bewijsstuk; document; geschreven stuk; geschrift; officieel stuk; papier; schriftuur; script
intelligence bericht; tijding adremheid; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; geheime dienst; genie; gevatheid; goochemheid; hersens; inlichtingendienst; intellect; intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid; snedigheid; uitgeslapenheid; veiligheidsdienst; vernuft; verstand
journal bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; dagboek; journaal; logboek; nieuwsjournaal; tijdschrift
magazine bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; tijdschrift
message bekendmaking; bericht; blad; boodschap; document; gewag; maandblad; magazine; mededeling; melding; opgave; periodiek; relaas; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; vermelding; verwittiging; weekblad e-mailbericht
monthly bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
monthly magazine bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
news bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad journaal; nieuws; nieuwsbericht; televisiejournaal
periodical bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; tijdschrift
piece of news bekendmaking; bericht; blad; boodschap; gewag; maandblad; magazine; mededeling; melding; opgave; periodiek; relaas; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; vermelding; verwittiging; weekblad
post bericht ambt; baan; betrekking; dienstbetrekking; functie; gebrachte brieven; job; mast; paal; pijler; pilaar; positie; post; standoord; wachtpost
report bekendmaking; bericht; blad; boodschap; gewag; maandblad; magazine; mededeling; melding; opgave; periodiek; referaat; relaas; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad aantekening; berichtgeving; lijst; lijst van gegevens; mededelingen; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; proces verbaal; rapport; rapportage; reportage; scriptie; staat; staatje; verhaal; verklaring; verslag; weergave
statement bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aantekening; bankafschrift; bevestiging; beweren; bewering; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; staat; statement; stelling; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; vaststelling; verklaring; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
tidings bericht; tijding
weekly bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
document archiveren; bewaren; documenteren; opbergen; opslaan
post boeken; op de bus doen; plaatsen; posten; situeren; zich afspelen
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
periodical periodiek
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
monthly maandelijks
weekly wekelijks

Verwante woorden van "bericht":

 • berichtten

Synoniemen voor "bericht":


Verwante definities voor "bericht":

 1. mondelinge of schriftelijke informatie3
  • we hebben nog geen bericht van Ahmed3

Wiktionary: bericht

bericht
noun
 1. overgebrachte korte communicatie, meestal over een recente gebeurtenis
bericht
noun
 1. a concept conveyed

Cross Translation:
FromToVia
bericht note Notiz — kurze, stichwortartige Auflistung
bericht message messagecharge ou commission de dire ou de porter quelque chose.
bericht advice; announcement; communication; message; notice; report; notification; information; account; info renseignementindice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.

bericht vorm van berichten:

berichten werkwoord (bericht, berichtte, berichtten, bericht)

 1. berichten (iets melden)
  to report; to inform
  • report werkwoord (reports, reported, reporting)
  • inform werkwoord (informs, informed, informing)
 2. berichten (rapporteren; melden; meedelen; informeren; verslag uitbrengen)
  to report; to inform; to announce; to state
  • report werkwoord (reports, reported, reporting)
  • inform werkwoord (informs, informed, informing)
  • announce werkwoord (announces, announced, announcing)
  • state werkwoord (states, stated, stating)

Conjugations for berichten:

o.t.t.
 1. bericht
 2. bericht
 3. bericht
 4. berichten
 5. berichten
 6. berichten
o.v.t.
 1. berichtte
 2. berichtte
 3. berichtte
 4. berichtten
 5. berichtten
 6. berichtten
v.t.t.
 1. heb bericht
 2. hebt bericht
 3. heeft bericht
 4. hebben bericht
 5. hebben bericht
 6. hebben bericht
v.v.t.
 1. had bericht
 2. had bericht
 3. had bericht
 4. hadden bericht
 5. hadden bericht
 6. hadden bericht
o.t.t.t.
 1. zal berichten
 2. zult berichten
 3. zal berichten
 4. zullen berichten
 5. zullen berichten
 6. zullen berichten
o.v.t.t.
 1. zou berichten
 2. zou berichten
 3. zou berichten
 4. zouden berichten
 5. zouden berichten
 6. zouden berichten
diversen
 1. bericht!
 2. bericht!
 3. bericht
 4. berichtend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

berichten [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de berichten
  the messaging
  – The use of computers and data communication equipment to convey messages from one person to another, as by e-mail, voice mail, or fax. 2

Vertaal Matrix voor berichten:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
messaging berichten
report aantekening; bekendmaking; bericht; berichtgeving; blad; boodschap; gewag; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededeling; mededelingen; melding; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; relaas; reportage; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verhaal; verklaring; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad; weergave
state conditie; gesteldheid; land; natie; positie; rijk; staat; status; toestand
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
announce berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen aandienen; aankondigen; aanschrijven; aanzeggen; adverteren; afkondigen; annonceren; bekendmaken; iets aankondigen; in aantocht zijn; kennis geven; konde doen; mening kenbaar maken; per advertentie aankondigen; proclameren; verkondigen; zich aandienen; zich voordoen
inform berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen aandienen; bewust maken; iets aankondigen; informeren; inlichten; kennisgeven van; mening kenbaar maken; onderrichten; op de hoogte brengen; tippen; van iets in kennis stellen; verkondigen; verwittigen; voorlichten; waarschuwen; zeggen
report berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen beschrijven; klikken; mededelen; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; vertellen; zeggen
state berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen afkondigen; bekendmaken; mening kenbaar maken; proclameren; verkondigen

Wiktionary: berichten

berichten
verb
 1. van nieuws voorzien over iets
berichten
verb
 1. to relate details of

Cross Translation:
FromToVia
berichten report; refer; relate berichten — jemanden über etwas informieren
berichten communicate; report; impart; put across; get across communiquerrendre commun à ; faire part de ; transmettre.
berichten inform; report; acquaint; enlighten; notify; advise; apprise; find out informerinstruire de quelque chose ; faire savoir quelque chose.
berichten inform; report; acquaint; enlighten; notify; advise; apprise renseigner — Donner des renseignements. (Sens général).

Verwante vertalingen van bericht