Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. definiëring:
  2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor definiëring (Nederlands) in het Engels

definiëring:

definiëring [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

  1. de definiëring (omschrijving)
    the definition; the declaration; the determination; the ascertainment; the establishment; the fixation; the settlement; the appointment

Vertaal Matrix voor definiëring:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appointment definiëring; omschrijving aanstelling; afgesproken ontmoeting; afspraak; benoeming; installatie; liaison; nominatie; voordracht
ascertainment definiëring; omschrijving
declaration definiëring; omschrijving aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; certificaat; charter; declaratie; diploma; kennisgeving; mededeling; melding; meningsuiting; omissie; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verklaring; verkondiging; weglating
definition definiëring; omschrijving begripsbepaling; bepaaldheid; bepaling; bijvoeglijke bepaling; bijwoordelijke bepaling; definitie
determination definiëring; omschrijving bepaling; beslistheid; determinatie; discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; standvastigheid; tucht; vastberadenheid
establishment definiëring; omschrijving autoriteiten; bepaling; bestel; determinatie; gezag; gezaghebbers; grondlegging; het stichten; instelling; oprichting; orgaan; samenstel; stichting; vestiging; zintuig
fixation definiëring; omschrijving fixatie; gefixeerdheid
settlement definiëring; omschrijving afrekenen; afrekening; afspraak; akkoord; arrangement; beslechting; betalen; bijlegging; compromis; dokken; genoegdoening; inklinking; inklinking van bout; klink; kolonie; kolonisatie; nederzetting; overeenkomst; regeling; schikking; vereffening; vergelijk; verrekening; vestiging; voldoen

Verwante woorden van "definiëring":

  • definiëringen

Wiktionary: definiëring

definiëring
noun
  1. action or process of defining