Nederlands

Uitgebreide vertaling voor direct (Nederlands) in het Engels

direct:

direct bijvoeglijk naamwoord

 1. direct (ongezouten)
  straight; blunt; plain
 2. direct (aanstonds; terstond)
  shortly; soon
  – in the near future 1
  • shortly bijwoord
   • the book will appear shortly1
  • soon bijwoord
   • the doctor will soon be here1
 3. direct (gezwind; gauw)
  prompt; without delay; soon; quick; swift; rapid; speedy
 4. direct (meteen; onmiddellijk; gelijk; terstond; dadelijk)
  immediately; directly; instantly; right now; at once; now
 5. direct (rechtstreeks; linea recta; regelrecht)
  directly; straight; perpendicular
 6. direct (zo meteen; dadelijk)
  right away; straightaway; in a moment
 7. direct (zo meteen; zo)
  in a minute
 8. direct (recht door zee; duidelijk; regelrecht)
  directly; clear

Vertaal Matrix voor direct:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
prompt ezelsbrug; geheugensteun; geheugensteuntje; prompt
rapid stroomversnelling
straight pokerterm voor straat; straat
swift gierzwaluw; steenzwaluw; torenzwaluw
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
blunt afstompen; vervlakken
clear afdekken; afruimen; banen; bevrijden; dechargeren; emanciperen; inklaren; klaren; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; onschuldig verklaren; opruimen; reinigen; ruimen; schoonmaken; schoonpoetsen; uithalen; uitmesten; uitruimen; uitschakelen; uitverkopen; verlossen; verrekenen; vrijmaken; vrijpleiten; vrijspraak bepleiten; vrijspreken; vrijvechten; wissen; zuiveren
prompt aandrijven; aansporen; inboezemen; influisteren; ingeven; inspireren; naar voren brengen; opkrikken; opperen; opwekken; prikkelen; souffleren; stimuleren; suggereren; toefluisteren; voorzeggen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
blunt direct; ongezouten abrupt; bot; bruusk; cru; eensklaps; ineens; kortaf; kortzichtig; nors; onbewimpeld; ongenuanceerd; onomwonden; onscherp; onverbloemd; onverhoeds; onverholen; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; onzacht; opeens; openhartig; openlijk; plots; plotseling; plotsklaps; rechttoe rechtaan; ronduit; ruiterlijk; stomp; zonder omhaal
perpendicular direct; linea recta; rechtstreeks; regelrecht kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht; rechtstandig; verticaal
plain vlakte
prompt direct; gauw; gezwind bijtijds; op tijd; stipt; tijdig
quick direct; gauw; gezwind
rapid direct; gauw; gezwind abrupt; alert; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; oplettend; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; uitgeslapen; vlot; vlug; wakker
speedy direct; gauw; gezwind abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; vlot; vlug
straightaway dadelijk; direct; zo meteen
swift direct; gauw; gezwind abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; vlot; vlug
- dadelijk; gelijk; onmiddellijk; vlak
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
at once dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond abrupt; eensklaps; ineens; ogenblikkelijk; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onverwijld; onvoorzien; op staande voet; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; prompt; subiet
before long aanstonds; direct; terstond binnenkort; straks; weldra
directly dadelijk; direct; duidelijk; gelijk; linea recta; meteen; onmiddellijk; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht; terstond
first thing aanstonds; direct; terstond
forthwith aanstonds; direct; terstond bijna; haast; nagenoeg; schier; welhaast
immediately aanstonds; dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet
instantly aanstonds; dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond ogenblikkelijk
now dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond heden; momenteel; nou; nu; op dit moment; op het moment; tegenwoordig; thans
presently aanstonds; direct; terstond momenteel; nou; nu; op dit moment; tegenwoordig; van het ogenblik; voor het moment
right away dadelijk; direct; zo meteen ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet; zondermeer
shortly aanstonds; direct; terstond binnenkort; straks; weldra
soon aanstonds; direct; gauw; gezwind; terstond binnenkort; dra; eerstdaags; gauw; later; spoedig; straks; weldra; zometeen
without delay direct; gauw; gezwind
- meteen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
clear direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bevattelijk; blank; bleek; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; duidelijk klinkend; fideel; flagrant; fleurig; geestig; gereed; geëindigd; helder; helderklinkend; herkenbaar; inzichtelijk; jolig; klaar; klaar als een klontje; klare; kleurig; kleurloos; kwiek; levendig; loos; lustig; monter; onbewolkt; ongekleurd; onmiskenbaar; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; over; overduidelijk; transparant; uit; uitgelaten; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij; vrij; vrolijk; wakker; welgemoed; zo klaar als een klontje; zonder taak; zonneklaar; zonnig
in a minute direct; zo; zo meteen
in a moment dadelijk; direct; zo meteen in een tel; in een wip
plain direct; ongezouten alledaags; blank; cru; eenvoudig; effen; gewoon; gewoonweg; klinkklaar; lelijk; lelijk uitziend; niets bijzonders; onbewimpeld; ongelakt; onknap; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; ordinair; puur; rechttoe rechtaan; regelrecht; ronduit; ruiterlijk; van één kleur; vrij; vrijelijk; vrijuit; wit; wit van huidskleur
quick abrupt; alert; bruusk; eensklaps; gehaaid; gevat; gewiekst; ineens; lichtvoetig; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; oplettend; plots; plotseling; plotsklaps; rap; schielijk; snedig; snel; snelvoetig; uitgeslapen; vlot; vlug; wakker
right now dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond momenteel; nu; op het moment; op staande voet; thans
straight direct; linea recta; ongezouten; rechtstreeks; regelrecht cru; directe; echt; eerlijk; gewoonweg; gulweg; kaarsrecht; klinkklaar; lijnrecht; loodrecht; menens; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; onvermengd; open; openhartig; openlijk; oprecht; puur; recht; rechtdoorzee; rechttoe; rechttoe rechtaan; ronduit; ruiterlijk; volmondig; vrij; vrijelijk; vrijuit; zuiver

Verwante woorden van "direct":


Synoniemen voor "direct":


Antoniemen van "direct":


Verwante definities voor "direct":

 1. zonder te wachten2
  • wil je direct komen?2
 2. waar niets tussen zit2
  • zij woont in de directe omgeving van de binnenstad2
 3. zonder omweg2
  • hij gaat direct van huis naar school2

Wiktionary: direct

direct
adjective
 1. zonder te wachten, zonder iets daartussen
adverb
 1. zonder te wachten, zonder omweg
direct
adverb
 1. in an immediate manner
 2. soon; next; when it becomes convenient
 3. plainly, without circumlocution or ambiguity
 4. in a straightforward way
 5. in a direct manner
 6. immediately
 7. easily
 8. directly
adjective
 1. without delay

Cross Translation:
FromToVia
direct immediate; instant sofortig — nicht verzögert; ohne Verzögerung stattfindend
direct directly; straight; straight ahead; square; up debout — marine|fr aéro|fr Qualifie un vent quand il est en sens contraire au mouvement de l’aéronef, du navire, etc.
direct direct; straight; straightforward direct — Qui est droit, qui ne taire aucun détour.
direct direct; straight; erect; straightforward; square; right-angle; right; faithful; loyal; upright; staunch; true; trusty; right-hand droit — Qui est du côté opposé à celui de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté de celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la
direct immediate; direct; instant; instantaneous; outright; prompt; independent immédiat — Qui agir, qui produire sans intermédiaire.

Verwante vertalingen van direct