Nederlands

Uitgebreide vertaling voor draai (Nederlands) in het Engels

draai:

draai [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de draai (kromte; bocht; kromming)
  the turn; the curve; the bend
  • turn [the ~] zelfstandig naamwoord
  • curve [the ~] zelfstandig naamwoord
  • bend [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de draai (lusvormige kromming; lus; knoop; kink; kronkel)
  the slip knot; the tag; the looping; the coil; the kink; the twist; the joint; the twisting; the torsion; the spiral
  • slip knot [the ~] zelfstandig naamwoord
  • tag [the ~] zelfstandig naamwoord
  • looping [the ~] zelfstandig naamwoord
  • coil [the ~] zelfstandig naamwoord
  • kink [the ~] zelfstandig naamwoord
  • twist [the ~] zelfstandig naamwoord
  • joint [the ~] zelfstandig naamwoord
  • twisting [the ~] zelfstandig naamwoord
  • torsion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • spiral [the ~] zelfstandig naamwoord
  the loop
  – anything with a round or oval shape (formed by a curve that is closed and does not intersect itself) 1
  • loop [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de draai (omdraaiing; wending)
  the rotation; the inversion; the turn
  • rotation [the ~] zelfstandig naamwoord
  • inversion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • turn [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de draai (kromming; bocht; ronding; kronkel)
  the curve; the bend; the curvature; the camber
  • curve [the ~] zelfstandig naamwoord
  • bend [the ~] zelfstandig naamwoord
  • curvature [the ~] zelfstandig naamwoord
  • camber [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. de draai (verdraaiing; twist; kronkel)
  the perversion; the twisting

Vertaal Matrix voor draai:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bend bocht; draai; kromming; kromte; kronkel; ronding buiging; kromming
camber bocht; draai; kromming; kronkel; ronding boog; uitbouw; welving; wielvlucht
coil draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming haspel; klos; snoerspoel; spiraal; spoel; werktuig om garen te winden; winder; winding
curvature bocht; draai; kromming; kronkel; ronding boog; uitbouw; welving
curve bocht; draai; kromming; kromte; kronkel; ronding boog; buiging; kromme; kromming; uitbouw; welving; zwenking
inversion draai; omdraaiing; wending inversie; omkering van de woordvolgorde
joint draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming geleding; gelid; gewricht; gewrichtsknobbel; las; lasnaad; rij manschappen; stickie; verbinding van beenderen; verbinding van lichaamsdelen; welnaad
kink draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming knak; knik
loop draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming lus
looping draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming looping
perversion draai; kronkel; twist; verdraaiing
rotation draai; omdraaiing; wending draaien; draaiing; ommekeer; omwenteling; revolutie; rotatie; totale verandering; wenteling
slip knot draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming
spiral draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming spiraal; spiraalvorm
tag draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming code; etiket; krijgertje; label; notitiemarkering; ophanglus; plakker; plakkertje; sticker; tag; tikkertje
torsion draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming torsie; wringing
turn bocht; draai; kromming; kromte; omdraaiing; wending beurt; haspel; keer; keerpunt; kentering; klos; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; richtingsverandering; rondje; spelletje; spoel; verandering; wending; werktuig om garen te winden; winder; winding; zwenking
twist draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming dispuut; meningsverschil; onenigheid; woordenwisseling
twisting draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming; twist; verdraaiing buiging; draaiing; verrekking
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bend buigen; doen buigen; doorbuigen; doorzakken; krom buigen; krombuigen; kromtrekken; ombuigen; verbuigen
coil in kringetjes ronddraaien; kringelen
curve buigen; eer betuigen; krom buigen; krommen; welven
loop herhalen
tag aanroeren; aanstippen; een melding geven; etiketteren; even aanraken; taggen
turn afslaan; draaien; iets omdraaien; kantelen; kenteren; keren; ombladeren; omdraaien; omkeren; omslaan; omtrekken; omwenden; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; verbitteren; vergrammen; wenden; wentelen; zwenken
twist bakkeleien; bekvechten; draaien; hakketakken; iets omdraaien; kantelen; omkeren; rollen; ronddraaien; roteren; ruzieën; twisten; verwringen; wentelen; zich wringen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
joint aaneengesloten; algemeen; een eenheid vormend; gemeenschappelijk; meer personen betreffend; samenhangend; verbonden; verenigd
spiral schroefvormig; spiraalvormig
twisting bochtig; kronkelend; kronkelig; slingerend

Verwante woorden van "draai":


Wiktionary: draai

draai
noun
 1. omwenteling
draai
noun
 1. change of direction or orientation

draai vorm van draaien:

draaien werkwoord (draai, draait, draaide, draaiden, gedraaid)

 1. draaien (wenden; zwenken)
  to swing; to turn; to veer
  • swing werkwoord (swings, swung, swinging)
  • turn werkwoord (turns, turned, turning)
  • veer werkwoord (veers, veered, veering)
 2. draaien (wentelen; roteren; rollen; ronddraaien; kantelen)
  to roll; to rotate; to revolve; to whirl; to swing around; to twist; to turn
  • roll werkwoord (rolls, rolled, rolling)
  • rotate werkwoord (rotates, rotated, rotating)
  • revolve werkwoord (revolves, revolved, revolving)
  • whirl werkwoord (whirls, whirled, whirling)
  • swing around werkwoord (swings around, swung around, swinging around)
  • twist werkwoord (twists, twisted, twisting)
  • turn werkwoord (turns, turned, turning)
 3. draaien (wenden; keren)
  to turn
  • turn werkwoord (turns, turned, turning)
 4. draaien (rondtollen; tollen)
  to spin; spin round; to twirl; to swirl; to whirl; to turn
  • spin werkwoord (spins, spinned, spinning)
  • spin round werkwoord
  • twirl werkwoord (twirls, twirled, twirling)
  • swirl werkwoord (swirls, swirled, swirling)
  • whirl werkwoord (whirls, whirled, whirling)
  • turn werkwoord (turns, turned, turning)
 5. draaien (kolken; ronddraaien)
  to swirl; to whirl
  • swirl werkwoord (swirls, swirled, swirling)
  • whirl werkwoord (whirls, whirled, whirling)
 6. draaien (omdraaien; keren; wenden)
  to turn around; to turn
  • turn around werkwoord (turns around, turned around, turning around)
  • turn werkwoord (turns, turned, turning)
 7. draaien
  to rotate
  – To move bits in a register to the left or to the right. The bit that moves out of the end position rotates to the newly vacated position at the opposite end of the register. 2
  • rotate werkwoord (rotates, rotated, rotating)
 8. draaien
  the rotation
  – A multi-touch gesture that consists of two fingers moving around a center point or one finger moving around a finger that is not moving. 2
  • rotation [the ~] zelfstandig naamwoord

Conjugations for draaien:

o.t.t.
 1. draai
 2. draait
 3. draait
 4. draaien
 5. draaien
 6. draaien
o.v.t.
 1. draaide
 2. draaide
 3. draaide
 4. draaiden
 5. draaiden
 6. draaiden
v.t.t.
 1. heb gedraaid
 2. hebt gedraaid
 3. heeft gedraaid
 4. hebben gedraaid
 5. hebben gedraaid
 6. hebben gedraaid
v.v.t.
 1. had gedraaid
 2. had gedraaid
 3. had gedraaid
 4. hadden gedraaid
 5. hadden gedraaid
 6. hadden gedraaid
o.t.t.t.
 1. zal draaien
 2. zult draaien
 3. zal draaien
 4. zullen draaien
 5. zullen draaien
 6. zullen draaien
o.v.t.t.
 1. zou draaien
 2. zou draaien
 3. zou draaien
 4. zouden draaien
 5. zouden draaien
 6. zouden draaien
en verder
 1. ben gedraaid
 2. bent gedraaid
 3. is gedraaid
 4. zijn gedraaid
 5. zijn gedraaid
 6. zijn gedraaid
diversen
 1. draai!
 2. draait!
 3. gedraaid
 4. draaiend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

draaien [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het draaien (zwenken)
  the turning; the swinging rounds; the turnarounds; the turnabouts

Vertaal Matrix voor draaien:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
roll broodje; haspel; kadetje; kleine punt; klos; puntje; spoel; tonneau; werktuig om garen te winden; winder; winding
rotation draaien draai; draaiing; omdraaiing; ommekeer; omwenteling; revolutie; rotatie; totale verandering; wending; wenteling
spin tolvlucht; turbulentie; vrille; werveling
swing schommel; slingerende beweging; slingering; zwaai
swinging rounds draaien; zwenken
turn beurt; bocht; draai; haspel; keer; keerpunt; kentering; klos; kromming; kromte; omdraaiing; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; richtingsverandering; rondje; spelletje; spoel; verandering; wending; werktuig om garen te winden; winder; winding; zwenking
turnabouts draaien; zwenken zwenkingen
turnarounds draaien; zwenken
turning draaien; zwenken zwenkingen
twist dispuut; draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming; meningsverschil; onenigheid; woordenwisseling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
revolve draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen rondwentelen
roll draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen deinen; golven; heen en weer zwaaien; schommelen; slingeren; verrollen; wiebelen; wiegen
rotate draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen
spin draaien; rondtollen; tollen spinnen
spin round draaien; rondtollen; tollen
swing draaien; wenden; zwenken bengelen; heen en weer zwaaien; schommelen; slingeren; wiebelen; wiegen; zwaaien; zwenken
swing around draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen iets omdraaien; omkeren
swirl draaien; kolken; ronddraaien; rondtollen; tollen dwarrelen; naar beneden zweven
turn draaien; kantelen; keren; omdraaien; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; wenden; wentelen; zwenken afslaan; iets omdraaien; kenteren; ombladeren; omkeren; omslaan; omtrekken; omwenden; verbitteren; vergrammen
turn around draaien; keren; omdraaien; wenden keren; omkeren; teruggaan; zich omdraaien
twirl draaien; rondtollen; tollen kroelen; kroezen
twist draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen bakkeleien; bekvechten; hakketakken; iets omdraaien; omkeren; ruzieën; twisten; verwringen; zich wringen
veer draaien; wenden; zwenken
whirl draaien; kantelen; kolken; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; wentelen kolken; wervelen; wiegelen; wielen; zwieren
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
turning draaiende

Verwante woorden van "draaien":


Synoniemen voor "draaien":


Verwante definities voor "draaien":

 1. rondjes maken3
  • de aarde draait om de zon3
 2. het in een andere richting keren3
  • hij draaide zijn hoofd naar het raam3

Wiktionary: draaien

draaien
verb
 1. to shape with a lathe
 2. to change direction
 3. to rotate or turn something about its axis
 4. to pivot
 5. to turn around quickly
 6. move around an axis through itself
 7. change the direction or orientation of (something)
 8. -
 9. to twist or contort the body
noun
 1. circular motion

Cross Translation:
FromToVia
draaien return; turn over; turn around; turn round; inside out; turn; revolve; whirl; relay; resend; send back; blend; mingle; mix; shuffle; invert; reverse retourneraller de nouveau en un lieu.

Verwante vertalingen van draai