Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eerzaam (Nederlands) in het Engels

eerzaam:

eerzaam bijvoeglijk naamwoord

  1. eerzaam (deugdzaam; zedig)
    virtuous; decent; reputable; worthy; honest; fair; respectable; clean
  2. eerzaam (respectabel; keurig; eerbaar; kies)
    honourable; respectable; decent; neat; honorable

Vertaal Matrix voor eerzaam:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fair kermis; kermisterrein
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
clean bergen; opruimen; reinigen; schonen; schoonmaken; schoonpoetsen; uitwassen; wassen; zemen; zuiveren
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
honest deugdzaam; eerzaam; zedig braaf; deugdzaam; eerlijk; fideel; lief; onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechtdoorzee; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; ronduit; trouwhartig; volmondig; voorbeeldig; vrij; vrijelijk; vrijuit; zoet
honorable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel achtbaar; achtenswaardig; braaf; edelachtbaar; eerbiedwaardig; eerlijk; eervol; honorabel; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
honourable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel achtbaar; achtenswaardig; braaf; edelachtbaar; eerbiedwaardig; eerlijk; eervol; honorabel; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
neat eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel behendig; bekwaam; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; decent; eerbaar; fatsoenlijk; fideel; fleurig; geestig; handig; jolig; kleurig; kundig; kwiek; levendig; lustig; manierlijk; monter; netjes; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; ordelijk; ordelijk gemaakt; proper; rap; schoon; sec; snel; uitgelaten; vaardig; vlot; vlug; vrolijk; wakker; welgemoed; welvoeglijk; zindelijk; zonnig
reputable deugdzaam; eerzaam; zedig beschaafd; fatsoenlijk; netjes; welgemanierd; welopgevoed
respectable deugdzaam; eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel; zedig aanmerkelijk; aanzienlijk; achtbaar; achtenswaardig; beduidend; behoorlijk; beschaafd; decent; eerbaar; eerbiedwaardig; eerbiedwekkend; enorm; fatsoenlijk; flink; fors; indrukwekkend; manierlijk; netjes; substantieel; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk
virtuous deugdzaam; eerzaam; zedig
worthy deugdzaam; eerzaam; zedig menswaardig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
clean deugdzaam; eerzaam; zedig gewoonweg; gladweg; hygienisch; kuis; net; netjes; opgeruimd; ordelijk; proper; rein; ronduit; schoon; zindelijk; zuiver
decent deugdzaam; eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel; zedig betamelijk; decent; eerbaar; fatsoenlijk; manierlijk; menswaardig; netjes; welgevoeglijk; welvoeglijk
fair deugdzaam; eerzaam; zedig behoorlijke; betrekkelijk; billijk; blond; eerlijk; fair; fideel; geschikt; goudblond; onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; rechtschapen; redelijk; redelijke; relatief; rondborstig; ronduit; schappelijk; tamelijke; trouwhartig; vrij; vrijelijk; vrijuit

Verwante woorden van "eerzaam":

  • eerzaamheid, eerzame

Wiktionary: eerzaam


Cross Translation:
FromToVia
eerzaam honest; faithful; loyal; upright; staunch; true; trusty; straightforward; above-board; forthright; honourable honnête — Qui est conforme à la vertu, à la probité, à l’honneur.