Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eigenschap (Nederlands) in het Engels

eigenschap:

eigenschap [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de eigenschap (karaktertrek; karakteristiek; kenmerk; stigma)
  the characteristic; the feature; the trait; the attribute; the property
 2. de eigenschap (karakterisering; kenmerk; karakteristiek; typering)
  the characteristic; the feature; the characterization; the character profile; the character description; the quality; the characterisation
 3. de eigenschap (kenmerk; karakteristiek)
  the characteristic; the feature; the hallmark
 4. de eigenschap (hoedanigheid)
  the quality; the function
  • quality [the ~] zelfstandig naamwoord
  • function [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. de eigenschap (merkteken; kenmerk; merk)
  the identifying mark; the mark; the distinctive mark; the distinguishing mark
 6. de eigenschap
  the property
  – Attribute or characteristic of an object that is used to define its state, appearance, or value. 1
  • property [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor eigenschap:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
attribute eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma attribuut; kenmerk
character description eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
character profile eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
characterisation eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering classificatie; karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenschets; profielschets; typering
characteristic eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering karaktertrekje; trekje
characterization eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering classificatie; karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenschets; profielschets; typering
distinctive mark eigenschap; kenmerk; merk; merkteken
distinguishing mark eigenschap; kenmerk; merk; merkteken
feature eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering functie; gelaatstrek; karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; rubriek; trekje
function eigenschap; hoedanigheid ambt; baan; betrekking; dienstbetrekking; functie; functionaliteit; job; positie; werkzaamheid
hallmark eigenschap; karakteristiek; kenmerk inktstempel; keurmerk; keurstempel; kwaliteitsmerk; stempel; waarmerk; zegel
identifying mark eigenschap; kenmerk; merk; merkteken herkenningsteken
mark eigenschap; kenmerk; merk; merkteken beoordelingscijfer; cijfer; doelschijf; etiket; herkenningsteken; iemand kenmerken; kenmerk; kenteken; litteken; merkteken; onderscheidingsteken; punt; rapportcijfer; schietschijf; schoolcijfer
property eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma activa; baten; bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have; tegoed
quality eigenschap; hoedanigheid; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bekwaamheid; capaciteit; geldelijk vermogen; gesteldheid; hoedanigheid; karaktereigenschap; karaktertrek; kwaliteit; motorvermogen; ter zake kundigheid; vermogen
trait eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma karaktertrekje; trekje
- kenmerk; kenteken
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
attribute toeschrijven
function functioneren; uit werken gaan; werkzaam zijn
hallmark als gangbaar erkennen; waarmerken
mark aankruisen; aanstrepen; afvinken; branden; brandmerken; inbranden; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; keurmerken; markeren; merken; tekenen; typeren; van stigma's voorzien; vinken
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
characteristic illustratief; karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; specifiek; tekenend; typerend; typisch
quality kwaliteits-

Verwante woorden van "eigenschap":

 • eigenschappen

Synoniemen voor "eigenschap":


Verwante definities voor "eigenschap":

 1. wat typisch is voor iets of iemand2
  • een eigenschap van hout is dat het blijft drijven2

Wiktionary: eigenschap

eigenschap
noun
 1. een gegeven karakteristiek die eigen is aan een bepaalde persoon of zaak
eigenschap
noun
 1. computing: beneficial capability of a piece of software
 2. important or main item
 3. attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 4. an attribute characteristic of a class of objects
 5. computing: an editable parameter associated with an application, or its value
 6. differentiating property or attribute

Cross Translation:
FromToVia
eigenschap quality; property; calibre; caliber qualité — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van eigenschap