Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. fijndrukken:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor fijndrukken (Nederlands) in het Engels

fijndrukken:

fijndrukken werkwoord

  1. fijndrukken (platdrukken; pletten; platmaken)
    to squash; to crush; to flatten
    • squash werkwoord (squashs, squashed, squashing)
    • crush werkwoord (crushes, crushed, crushing)
    • flatten werkwoord (flattens, flattened, flattening)

Vertaal Matrix voor fijndrukken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
squash drukte; gedrang; kneuzen; toeloop; toevloed
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
crush fijndrukken; platdrukken; platmaken; pletten bedwingen; beteugelen; fijn drukken; fijnmaken; in bedwang houden; kapotdrukken; leegknijpen; onderdrukken; persen; platdrukken; terughouden; uitpersen; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren; vijzelen
flatten fijndrukken; platdrukken; platmaken; pletten afplatten; effenen; platmaken; platstampen; platwalsen; uitdeuken; uitkloppen
squash fijndrukken; platdrukken; platmaken; pletten