Nederlands

Uitgebreide vertaling voor fractie (Nederlands) in het Engels

fractie:

fractie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de fractie (basisbestanddeel; onderdeel; component; )
  the elementary component; the part; the element; the section; the segment; the ingredient; the parliamentary party; the share; the fundamental ingredient; the portion; the principle ingredient
 2. de fractie (gedeelte; stuk; deel; part)
  the piece; the part; the section; the segment; the portion
  • piece [the ~] zelfstandig naamwoord
  • part [the ~] zelfstandig naamwoord
  • section [the ~] zelfstandig naamwoord
  • segment [the ~] zelfstandig naamwoord
  • portion [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor fractie:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
element basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk basiselement; basismateriaal; element
elementary component basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk
fundamental ingredient basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk
ingredient basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk
parliamentary party basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk kamerfractie
part basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; stuk aandeel; deel; deeltje; onderdeeltje; part; portie; segment
piece deel; fractie; gedeelte; part; stuk aandeel; artikel; brokje; deel; eindje; fragmentje; klein stukje; kleine brok; klompje; klontertje; klontje; mooi persoon; part; partje; plakje; schijfje; snippertje; speelstuk; stuk; stukje
portion basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; stuk aandeel; bijdrage; contributie; deel; erfdeel; erfenis; lidmaatschapsgeld; part; portie; segment; wat iemand erft
principle ingredient basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk
section basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; stuk aandeel; afdeling; brigade; brokje; deel; departement; detachement; doorsnede; doorsnee; eindje; fragmentje; klein stukje; part; partje; presentatiesectie; profiel; profielstaal; rubriek; sectie; segment; snijding; snippertje; stukje; tak
segment basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; stuk aandeel; deel; part; rekeningcodesegment; segment
share basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk aandeel; bijdrage; contingent; deel; groeifonds; inbreng; part; portie; quota; quotum
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
part loskoppelen; scheiden; splitsen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uiteengaan; uitsplitsen; van elkaar gaan
segment in segmenten verdelen; segmenteren
share delen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
share deelachtig

Verwante woorden van "fractie":

 • fracties

Wiktionary: fractie

fractie
noun
 1. een klein deel
fractie
noun
 1. group of people
 2. something small