Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. gewaarworden:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor gewaarworden (Nederlands) in het Engels

gewaarworden:

gewaarworden werkwoord (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)

 1. gewaarworden (bespeuren; zien; voelen; )
  to see; to feel; to perceive; to notice; to sense; to observe
  • see werkwoord (sees, saw, seeing)
  • feel werkwoord (feels, felt, feeling)
  • perceive werkwoord (perceives, perceived, perceiving)
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • sense werkwoord (senses, sensed, sensing)
  • observe werkwoord (observes, observed, observing)
 2. gewaarworden (onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen)
  to perceive; to see; to notice; to become aware of; to sense; to find
  • perceive werkwoord (perceives, perceived, perceiving)
  • see werkwoord (sees, saw, seeing)
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • become aware of werkwoord (becomes aware of, becoming aware of)
  • sense werkwoord (senses, sensed, sensing)
  • find werkwoord (finds, found, finding)
 3. gewaarworden (ondervinden; ervaren; beleven; voelen)
  to experience; to encounter; to feel
  • experience werkwoord (experiences, experienced, experiencing)
  • encounter werkwoord (encounters, encountered, encountering)
  • feel werkwoord (feels, felt, feeling)
 4. gewaarworden (bemerken; opmerken; waarnemen; signaleren; merken)
  to notice; to signal
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • signal werkwoord (signals, signalled, signalling)
  to observe
  – observe with care or pay close attention to 1
  • observe werkwoord (observes, observed, observing)
 5. gewaarworden (waarnemen; zien; observeren; )
  to perceive; to attend; to observe; to witness
  • perceive werkwoord (perceives, perceived, perceiving)
  • attend werkwoord (attends, attended, attending)
  • observe werkwoord (observes, observed, observing)
  • witness werkwoord (witnesss, witnessed, witnessing)

Conjugations for gewaarworden:

o.t.t.
 1. word gewaar
 2. wordt gewaar
 3. wordt gewaar
 4. worden gewaar
 5. worden gewaar
 6. worden gewaar
o.v.t.
 1. werd gewaar
 2. werd gewaar
 3. werd gewaar
 4. werden gewaar
 5. werden gewaar
 6. werden gewaar
v.t.t.
 1. ben gewaargeworden
 2. bent gewaargeworden
 3. is gewaargeworden
 4. zijn gewaargeworden
 5. zijn gewaargeworden
 6. zijn gewaargeworden
v.v.t.
 1. was gewaargeworden
 2. was gewaargeworden
 3. was gewaargeworden
 4. waren gewaargeworden
 5. waren gewaargeworden
 6. waren gewaargeworden
o.t.t.t.
 1. zal gewaarworden
 2. zult gewaarworden
 3. zal gewaarworden
 4. zullen gewaarworden
 5. zullen gewaarworden
 6. zullen gewaarworden
o.v.t.t.
 1. zou gewaarworden
 2. zou gewaarworden
 3. zou gewaarworden
 4. zouden gewaarworden
 5. zouden gewaarworden
 6. zouden gewaarworden
diversen
 1. word gewaar!
 2. wordt gewaar!
 3. gewaargeworden
 4. gewaarwordend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor gewaarworden:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
encounter ontmoeting; treffen
experience belevenis; beleving; bevinding; ervaring; meemaken van een gebeurtenis; ondervinden; ondervinding; praktijk; routine
find ontdekking; uitdenking; uitvinding; vinding; vondst
notice bekijks; congé; convocatie; huuropzegging; informatie; kennisgeving; mededeling; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring; verwittiging
observe aanschouwen; observeren; zien
sense bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; bezinning; brein; denkvermogen; geest; hersens; inkeer; ratio; strekking; tendens; vernuft; verstand
signal geluidssein; geluidssignaal; sein; signaal; teken; wenk
witness getuige; getuige voor de rechtbank; kroongetuige; omstander; toeschouwer
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
attend bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aandachtig luisteren; aanwezig zijn; assisteren; bijspringen; bijstaan; bijwonen; helpen; ondersteunen; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; seconderen; toeluisteren; verschijnen; weldoen
become aware of gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; zien
encounter beleven; ervaren; gewaarworden; ondervinden; voelen
experience beleven; ervaren; gewaarworden; ondervinden; voelen ervaren als
feel beleven; bemerken; bespeuren; ervaren; gewaarworden; merken; ondervinden; ontwaren; voelen; waarnemen; zien betasten; bevoelen; iets voelen; inleven; invoelen; meeleven; voelen
find gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen aangetroffen worden; aantreffen; onderscheiden; tegenkomen; uit elkaar houden; uiteenhouden; vinden
notice bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; bekrachtigen; bemerken; bestempelen; certificeren; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; waarmerken; zien
observe bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; opmerken; signaleren; voelen; waarnemen; zien aankijken; bekijken; gadeslaan; in de gaten houden; in het oog houden; kijken; observeren; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; toekijken; toeschouwen; toezien; verschijnen; waarnemen; zien
perceive bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; signaleren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; zien
see bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; gadeslaan; kijken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; visualiseren; waarnemen; zien
sense bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien aanvoelen; lucht krijgen van; onderscheiden; uit elkaar houden; uiteenhouden; voorvoelen
signal bemerken; gewaarworden; merken; opmerken; signaleren; waarnemen attenderen; bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; seinen; signalen geven; waarmerken; wijzen
witness bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanwezig zijn; bijwonen; getuigen van; laten blijken; laten zien; meemaken; opdagen; opduiken; opkomen; verschijnen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
sense sensueel; wulps; zinlijk; zintuiglijke

Wiktionary: gewaarworden

gewaarworden
verb
 1. use biological senses

Cross Translation:
FromToVia
gewaarworden feel; experience; sense ressentir — Sentir, éprouver.
gewaarworden feel; sense; grope; finger; touch; give off an odour; reek; smell sentir — Traductions à trier suivant le sens