Nederlands

Uitgebreide vertaling voor gluiperig (Nederlands) in het Engels

gluiperig:

gluiperig bijvoeglijk naamwoord

 1. gluiperig (doortrapt; gemeen; achterbaks; )
  vicious; mean; nasty; shrewd; cunning; sly; underhand; vile; slippery; false; sharp; low
  • vicious bijvoeglijk naamwoord
  • mean bijvoeglijk naamwoord
  • nasty bijvoeglijk naamwoord
  • shrewd bijvoeglijk naamwoord
  • cunning bijvoeglijk naamwoord
  • sly bijvoeglijk naamwoord
  • underhand bijvoeglijk naamwoord
  • vile bijvoeglijk naamwoord
  • slippery bijvoeglijk naamwoord
  • false bijvoeglijk naamwoord
  • sharp bijvoeglijk naamwoord
  • low bijvoeglijk naamwoord
 2. gluiperig (achterbaks; stiekem; in het geniep; snood; geniepig)
  vicious; vile; scurvy; nasty; low; jarring; behind one's back; foul; ribald; bad; offensive; indecent; falsely; mean; secretly
 3. gluiperig (schurkachtig; gemeen; vals; boosaardig; boefachtig)
  roguish; villainous; blackguardly; scoundrelly
 4. gluiperig (geniepig; achterbaks; stiekem; )
  sneaky; malicious; secretly; sneakily; nasty; on the sly; secretive; covert; underhand; mean; behind someone's back

Vertaal Matrix voor gluiperig:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cunning arglist; arglistigheid; doortraptheid; geraffineerdheid; geslepenheid; gewiekstheid; gladheid; leepheid; linkheid; listigheid; raffinement; sluwheid; snoodheid
low depressie; dieptepunt; diepterecord; emotionele crisis; laagtepunt; laagterecord; lage luchtdruk
scurvy scheurbuik
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
foul bevuilen; vies maken; vuil maken
low loeien
mean bedoelen; beduiden; beogen; betekenen; ergens iets mee willen zeggen; inhouden; neerkomen op; ten doel hebben
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
covert achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
cunning achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt arglistig; berekenend; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gewiekst; leep; link; listig; obsceen; schuin; slinks; sluw; vies; vunzig; zedeloos
foul achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem duivelachtig; duivels; kwaadaardig
indecent achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem aanstootgevend; aanstotelijk; amoreel; boers; hufterig; immoreel; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; onbetamelijk; oneerbaar; onfatsoenlijk; ongehoord; ongemanierd; ongepast; onhoffelijk; onpassend; ontaard; onwelgevoegelijk; onwelvoegelijk; onwelvoeglijk; onzedelijk; onzedig; zedeloos
jarring achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
malicious achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem boosaardig; duivelachtig; duivels; gemeen; giftig; hatelijk; kwaadaardig; kwaadwillig; kwalijk; malicieus; met slechte intentie; slecht; snood; stekelig; vals; venijnig; verraderlijk; vijandig
mean achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt banaal; bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; min; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; ploertig; slecht; vals; verachtelijk; vuig
nasty achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt banaal; donker; dubieus; duister; glibberig; grof; kwalijk; laag-bij-de-grond; lomp; misselijk; naar; obscuur; onguur; onpasselijk; onwel; pesterig; plat; platvloers; ploertig; schunnig; snood; triviaal; verdacht; vunzig
offensive achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem aanstootgevend; aanstotelijk; aanvallend; agressief; boers; gewelddadig; grievend; hufterig; krenkend; kwetsend; lomp; offensief; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk; stotend
ribald achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
roguish boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; guitig; leep; link; listig; loos; olijk; slinks; sluw; vrij; zonder taak
scurvy achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
secretive achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
shrewd achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt berekenend; bij de pinken; clever; gehaaid; geslepen; gewiekst; goochem; kien; leep; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; sluw; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen
slippery achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt glad; glibberig; obsceen; schuin; slipgevaarlijk; vies; vunzig; zedeloos
sneaky achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
vicious achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt boos; boosaardig; gebelgd; gemeen; giftig; kwaad; kwaadaardig; kwaadwillig; malicieus; met slechte intentie; nijdig; slecht; vals; venijnig; verbolgen; verraderlijk; vertoornd; vicieus
vile achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; laaghartigste; laagste; onedel
villainous boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals ploerterig; ploertig; smiechterig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
falsely achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem ten onrechte; vals; valselijk
on the sly achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem geniepig; in 't geniep
secretly achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem bedekt; geheim; heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen
sneakily achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem geheim; heimelijk; in 't geniep; in het geheim; in het geniep; steels; stiekem; verstolen
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
foul vals spelen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bad achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem ernaast; fout; foutief; gemeen; min; mis; onjuist; onwaar; slap; slapjes; slecht; ten onrechte; vals; verkeerd
behind one's back achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
behind someone's back achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
blackguardly boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals
false achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt bedriegelijk; ernaast; fout; foutief; gefingeerd; gemeen; kwaadwillig; laag; leugenachtig; met slechte intentie; mis; nagemaakt; niet echt; onecht; onjuist; onwaar; onwaarachtig; slecht; ten onrechte; vals; verachtelijk; verkeerd
low achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt gemeen; kwaadwillig; laag; laaghangend; laagstaand; met slechte intentie; niet hoog; slecht; vals
scoundrelly boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals
sharp achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt adrem; bijdehand; bitter; gehaaid; gevat; gewiekst; giftig; intelligent; kien; kwaad; messcherp; nijdig; op afgebeten toon; pienter; puntig; raak; scherp; scherp gepunt; scherpgerand; schrander; schril; slim; snedig; snijdend; snugger; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst; uitgekookt; uitgeslapen; vlijmend; vlijmscherp; woedend; zeer boos
sly achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt arglistig; berekenend; bij de pinken; clever; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gewiekst; goochem; kien; leep; link; listig; loos; pesterig; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen; vrij; zonder taak
underhand achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt gevaarlijk; heimelijk; onderhands; stilletjes; vals; verraderlijk

Verwante woorden van "gluiperig":

 • gluiperigheid, gluiperigst, gluiperigste, gluiperige

Wiktionary: gluiperig

gluiperig
adjective
 1. sly