Nederlands

Uitgebreide vertaling voor hels (Nederlands) in het Engels

hels:

hels bijvoeglijk naamwoord

 1. hels (infernaal)
  hellish; infernal
 2. hels (woedend; kwaad; boos; )
  furious; mad; upset; annoyed; enraged; raging; fierce; infuriated; irate

Vertaal Matrix voor hels:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
mad achterlijke; gek; geschifte; idioot; waanzinnige; zwakzinnige
upset schrik; verbijstering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
upset bederven; dwarsbomen; dwarsliggen; in de war sturen; nekken; omduwen; omstoten; omverstoten; ontstemmen; ruïneren; tegenwerken; verstoren; vertoornen; verzieken
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
annoyed boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest gebelgd; gekwetst; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; misnoegd; verontwaardigd; verstoord
enraged boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest boos; furieus; gebelgd; gekwetst; giftig; kwaad; misnoegd; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; verbolgen; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; woest; ziedend
fierce boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest bitter teleurgesteld; erg; fel; felle; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; hevig; intens; intensief; kokend; krachtig; onbeheerst; onstuimig; stormachtig; temperamentvol; verbitterd; verwoed; vurig; warmbloedig; ziedend
furious boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest bitter; giftig; heftig; kwaad; naarstig; nijdig; onbeheerst; onstuimig; verwoed; woedend; zeer boos
hellish hels; infernaal
infernal hels; infernaal
infuriated boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest
irate boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest boos; erg boos; furieus; gebelgd; gekwetst; kwaad; misnoegd; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; woest; ziedend
mad boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest achterlijk; dwaas; eigenaardig; geestesziek; gek; geschift; gestoord; idioot; idioterig; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; mesjogge; naarstig; niet goed snik; stupide; typisch; verwoed; vreemd; waanzinnig; zot
raging boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest
upset boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest gebelgd; gekwetst; geschokt; getroffen; misnoegd; onthutst; ontredderd; ontsteld; ontzet; overstuur; paf; perplex; van streek; verontwaardigd; verschrikt; verstoord

Verwante woorden van "hels":


Wiktionary: hels

hels
adjective
 1. zo verschrikkelijk als in de hel
hels
adjective
 1. diabolical or fiendish
 2. UK, as an expletive: very annoying; damned
 3. Of or relating to hell, or the world of the dead; hellish
 4. causing pain, discomfort or distress
 1. infernal or hellish

hel:

hel [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de hel (duisternis)
  the hell; the inferno; the darkness; the dark
  • hell [the ~] zelfstandig naamwoord
  • inferno [the ~] zelfstandig naamwoord
  • darkness [the ~] zelfstandig naamwoord
  • dark [the ~] zelfstandig naamwoord

hel bijvoeglijk naamwoord

 1. hel
  glaring; staring; garish; shrill

Vertaal Matrix voor hel:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dark duisternis; hel donker; duister; duisternis
darkness duisternis; hel deemstering; donker; donkerte; duister; duisterheid; duisternis; onduidelijkheid
hell duisternis; hel
inferno duisternis; hel
staring verbaasd aangapen; verbaasd aanstaren; verbaasd aanzien
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dark donker; duister; onverlicht
glaring hel bitter; fel verlicht; giftig; kwaad; nijdig; woedend; zeer boos
shrill hel doordringend; hard; hoog; indringend; schel; schel klinkend; scherp; scherpklinkend; schril; snerpend
staring hel
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
garish hel opgesierd; opgesmukt

Verwante woorden van "hel":


Wiktionary: hel

hel
noun
 1. een plek waar de ziel van daartoe veroordeelde overledenen naar toe gaan
hel
proper noun
 1. where sinners go
noun
 1. place of suffering in life
 2. hell

Cross Translation:
FromToVia
hel clear; bright; light; shiny; distinct; plain; obvious; explicit; lucid; straightforward; light-coloured clair — Qui a l’éclat du jour, de la lumière.
hel hell enfer — Religion

Verwante vertalingen van hels