Nederlands

Uitgebreide vertaling voor hoede (Nederlands) in het Engels

hoede:

hoede [de ~] zelfstandig naamwoord

  1. de hoede (surveillance; bewaking; controle)
    the surveillance; the monitoring; the control; the observation; the supervision; the care; the watch
  2. de hoede (beheer; toezicht; controle; )
    the supervision; the control; the surveillance; the administration; the management; the guardianship

hoede bijvoeglijk naamwoord

  1. hoede (waakzaam; voorzichtig; alert; )
    cautious; attentive; vigilant; alert; watchful

Vertaal Matrix voor hoede:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
administration beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg aanwenden; aanwending; administratie; gebruik; gezag; gouvernement; kabinet; regering; toediening; toepassing
alert alert; melding; waarschuwing
care bewaking; controle; hoede; surveillance verpleging; verschaffing; verzorging; voorziening; zorg
control beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; surveillance; toezicht; zeggenschap; zorg afstelknop; beheersing; bestrijding; besturing; besturingselement; controle; mate van bekwaamheid; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing
guardianship beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg voogdij; voogdijschap; zeggenschap
management beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; toezicht; zeggenschap; zorg bedrijfsleiding; bedrijfsvoering; beheer; bestuur; directie; leiding; management; politiek
monitoring bewaking; controle; hoede; surveillance
observation bewaking; controle; hoede; surveillance aandacht; aanmerking; aanschouwen; aanschouwing; apperceptie; attentie; bemerking; beschouwing; observatie; observeren; oplettendheid; opmerking; opmerkzaamheid; perceptie; waarneming; zien
supervision beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; surveillance; toezicht; zeggenschap; zorg beheer; bestuur; directie; leiding; overzien; supervisie; toezicht houden
surveillance beheer; bescherming; bewaking; controle; hoede; surveillance; toezicht; zeggenschap; zorg controle; kaartcontrole; voorhechtenis
watch bewaking; controle; hoede; surveillance horloge; op wacht staan
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
alert waarschuwen
care verzorgen; zorgen voor; zorgen voor iets
control bedaren; bedwingen; beheersen; bekijken; beproeven; beteugelen; bezichtigen; controleren; examineren; in bedwang houden; inbinden; inspecteren; intomen; keuren; manipuleren; matigen; onder gezag brengen; onderwerpen; onderzoeken; overhoren; schouwen; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen
watch aanblikken; aandacht erbij houden; aankijken; aanzien; begluren; bekijken; bewaken; bezichtigen; blikken; blikken werpen; gadeslaan; gluren; in de gaten houden; in het oog houden; inspecteren; kijken; observeren; opletten; oppassen; patrouilleren; schouwen; surveilleren; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien; uitkijken; volgen; voorzichtig zijn; waarnemen; waken; wakker blijven; zien
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
alert alert; hoede; paraat; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend ad rem; alert; bewust; bij bewustzijn; oplettend; slagvaardig; uitgeslapen; wakker
attentive alert; hoede; paraat; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend aandachtig; behulpzaam; belangstellend; bereidwillig; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; fideel; fleurig; gedienstig; geestig; geïnteresseerd; inschikkelijk; jolig; kleurig; kwiek; levendig; lustig; monter; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; oplettend; opmerkzaam; uitgelaten; vrolijk; wakker; welgemoed; zonnig
cautious alert; hoede; paraat; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; omzichtig; voorzichtig; zorgvuldig
vigilant alert; hoede; paraat; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend
watchful alert; hoede; paraat; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend

Verwante vertalingen van hoede