Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. honorarium:
 2. Wiktionary:
  • honorarium → fee


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor honorarium (Nederlands) in het Engels

honorarium:

honorarium [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het honorarium (salaris; loon; bezoldiging; )
  the salary; the wage; the payment; the allowance; the fee; the wages; the compensation; the income; the pay
  • salary [the ~] zelfstandig naamwoord
  • wage [the ~] zelfstandig naamwoord
  • payment [the ~] zelfstandig naamwoord
  • allowance [the ~] zelfstandig naamwoord
  • fee [the ~] zelfstandig naamwoord
  • wages [the ~] zelfstandig naamwoord
  • compensation [the ~] zelfstandig naamwoord
  • income [the ~] zelfstandig naamwoord
  • pay [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor honorarium:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
allowance arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aftrek; aftrekking; akkoord; deductie; fiat; goedkeuring; goedvinden; gunning; licentie; permissie; subsidie; tegemoetkoming; toelage; toestemming; vergunning; vermindering
compensation arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanzuivering; afkoopwaarde; betaling; compensatie; compenseren; contraprestatie; herstelbetaling; indemnisatie; kostenvergoeding; restituties; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; terugbetalingen; uitbetalingen bij schade; vergoeden; vergoeding; wederdienst
fee arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanmeldingskosten; belasting; heffing; inschrijfgeld; inschrijvingskosten; kosten; kostenvergoeding; leges; registratierecht; soldij; vergoeding; wedde
income arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde arbeidsinkomen; inkomen; inkomen uit onderneming; inkomsten; kostenvergoeding; loon; ontvangsten; salaris; verdiensten; vergoeding
pay arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde bezoldiging; gage; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; loonzakje; salaris; salariëring; soldij; wedde
payment arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanzuivering; afbetaling; afrekening; betalen; betaling; dokken; kostenvergoeding; restituties; soldij; terugbetalingen; uitbetaling; uitkering; vereffening; vergoeding; verrekening; voldoen; wedde
salary arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde arbeidsinkomen; bezoldiging; gage; inkomen; inkomen uit onderneming; inkomsten; kostenvergoeding; loon; ontvangsten; salaris; salariëring; soldij; verdiensten; vergoeding; wedde
wage arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde bezoldiging; gage; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris
wages arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde arbeidsinkomen; arbeidslonen; inkomen; loon; salaris; soldij; wedde
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
pay afrekenen; bekostigen; belonen; besteden; betalen; bezoldigen; bijleggen; dokken; honoreren; lonen; meebetalen; salariëren; spenderen; uitbetalen; uitgeven; vereffenen; verrekenen; voldoen

Verwante woorden van "honorarium":

 • honorariums

Verwante definities voor "honorarium":

 1. loon voor werk dat je niet in dienstverband verricht1
  • welk honorarium krijgt deze journalist?1

Wiktionary: honorarium

honorarium
noun
 1. een geldelijke beloning voor een geleverde dienst
  • honorariumfee
honorarium
noun
 1. monetary payment charged for professional services