Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. in onmin geraken:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor in onmin geraken (Nederlands) in het Engels

in onmin geraken:

in onmin geraken werkwoord

  1. in onmin geraken
    to quarrel; to discord; to fall out
    • quarrel werkwoord (quarrels, quarreled, quarreling)
    • discord werkwoord (discords, discorded, discording)
    • fall out werkwoord (falls out, fell out, falling out)

Vertaal Matrix voor in onmin geraken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
discord botsing; conflict; disharmonie; gespletenheid; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; onenigheid; ongenoegen; onmin; ontevredenheid; onvrede; ruzie; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete; wanklank
quarrel botsing; conflict; debat; dispuut; geschil; kwestie; meningsverschil; onenigheid; redestrijd; redetwist; ruzie; twist; twistgesprek; woordenstrijd; woordenwisseling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
discord in onmin geraken
fall out in onmin geraken
quarrel in onmin geraken bakkeleien; bekampen; bekvechten; bestrijden; bevechten; hakketakken; kiften; kijven; knokken; krakelen; matten; ruzie maken; ruzieën; ruziën; strijden; twisten; vechten
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fall out uitgevallen; wegvallen

Verwante vertalingen van in onmin geraken