Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor inkeping (Nederlands) in het Engels

inkeping:

inkeping [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de inkeping (insnijding; jaap; snede; snee)
  the incision; the indentation; the slash; the cut; the gash
  • incision [the ~] zelfstandig naamwoord
  • indentation [the ~] zelfstandig naamwoord
  • slash [the ~] zelfstandig naamwoord
  • cut [the ~] zelfstandig naamwoord
  • gash [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de inkeping (kartel)
  the cartel; the carving
  • cartel [the ~] zelfstandig naamwoord
  • carving [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de inkeping (inkerving; keep; kerf)
  the notch; the incision; the groove; the cut; the slash; the nick; the gash; the score
  • notch [the ~] zelfstandig naamwoord
  • incision [the ~] zelfstandig naamwoord
  • groove [the ~] zelfstandig naamwoord
  • cut [the ~] zelfstandig naamwoord
  • slash [the ~] zelfstandig naamwoord
  • nick [the ~] zelfstandig naamwoord
  • gash [the ~] zelfstandig naamwoord
  • score [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de inkeping (kloof; reet; uitsparing; )
  the gap; the cavity; the interstice; the cut-away; the opening; the hole; the crevice; the gash; the fissure; the cleft; the cranny; the saving
  • gap [the ~] zelfstandig naamwoord
  • cavity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • interstice [the ~] zelfstandig naamwoord
  • cut-away [the ~] zelfstandig naamwoord
  • opening [the ~] zelfstandig naamwoord
  • hole [the ~] zelfstandig naamwoord
  • crevice [the ~] zelfstandig naamwoord
  • gash [the ~] zelfstandig naamwoord
  • fissure [the ~] zelfstandig naamwoord
  • cleft [the ~] zelfstandig naamwoord
  • cranny [the ~] zelfstandig naamwoord
  • saving [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor inkeping:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cartel inkeping; kartel cartel; kartel; keep; soort vink; syndicaat; trust
carving inkeping; kartel beeld; beeldhouwwerk; sculptuur; snijwerk
cavity barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing cariës; compartiment; coupé; hol; holle ruimte; holte; kuil; muurnis; niche; nis; uitholling
cleft barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing bergkloof; bergspleet; gleuf; kier; kloof; kuiltje; opening; ravijn; rotskloof; rotsspleet; sleuf; spouw
cranny barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing kloof; opening; spleet; tussenruimte; uitsparing
crevice barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing kloof; opening; spleet; tussenruimte; uitsparing
cut inkeping; inkerving; insnijding; jaap; keep; kerf; snede; snee bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; coupure; inkrimping; korting; kostenbesparing; ontering; prijsverlaging; prijsvermindering; reductie; snede; snee; sneetje; snijwond; snijwondje; snit; snoeiing; verkorting; verlaging
cut-away barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing
fissure barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing gleuf; kier; kloof; opening; ravijn; rotsspleet; sleuf; spleet; splijting; tussenruimte; uitsparing
gap barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing gaping; gebrek; gleuf; hiaat; interim; kier; lacune; leegte; leemte; manco; onderbreking; opening; sleuf; tussenpoos; tussentijd; zwakheid
gash barst; gat; groef; inkeping; inkerving; insnijding; jaap; keep; kerf; kloof; opening; reet; scheur; snede; snee; split; uitsparing hak; houw; houwen; japen; slag met een scherp werktuig; sneden
groove inkeping; inkerving; keep; kerf geul; gleuf; groef; groeve; inkerving; kerfsnede; kier; langwerpige uitholling; opening; sleuf; vaargeul
hole barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing aars; anus; gaatje; gat; hol; hol van een dier; kuil; leger; lek; lekken; nest; schuilplaats; uitholling; waterlek
incision inkeping; inkerving; insnijding; jaap; keep; kerf; snede; snee cesuur; snede; snee; sneetje; snijwond; snijwondje
indentation inkeping; insnijding; jaap; snede; snee inspringing
interstice barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing
nick inkeping; inkerving; keep; kerf inkerving; kerfsnede
notch inkeping; inkerving; keep; kerf gleuf; inkerving; keep; kerfsnede; kier; opening; sleuf; soort vink
opening barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing aanvang; afzetgebied; afzetmarkt; begin; bijt; inzet; kloof; ontsluiten; ontsluiting; opening; openlegging; openmaken; openstelling; spleet; start; tussenruimte; uitsparing; wak
saving barst; gat; groef; inkeping; kloof; opening; reet; scheur; split; uitsparing bekorting; bergen; besnoeiing; besparing; bewaren; bezuiniging; inkrimping; kostenbesparing; verkorting
score inkeping; inkerving; keep; kerf gelag; muziekboek; puntentelling; score; tel; tellen
slash inkeping; inkerving; insnijding; jaap; keep; kerf; snede; snee hak; houw; insnijding; slag met een scherp werktuig; slash; split
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cut aankaarten; aansnijden; aanvoeren; afsnijden; coifferen; doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doorknippen; doormidden hakken; een knippend geluid maken; entameren; houtsnijden; in hout schrijven; in tweeën houwen; kappen; kerven; klieven; kloven; knippen; kort knippen; kort maken; korten; op tafel leggen; opperen; opwerpen; prikken; snerpen; snijden; snijwerk maken; steken; steken geven; te berde brengen; ter sprake brengen
groove groeven; inkerven; insnijden
nick achterhouden; achteroverdrukken; afnemen; benemen; creneleren; gappen; inpikken; insnijden; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegfutselen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken
notch creneleren; een inkeping maken; in hout schrijven; inkepen; inkerven; insnijden; kartelen; kartels krijgen; kepen; kerven
score aantallen afstrepen; creneleren; groeven; inkerven; insnijden; scoren; turven
slash in hout schrijven; kerven
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cleft gespleten; gevorkt
cut gekuist; gesneden; zedig gemaakt
opening inleidend; introducerend; voorafgaand; voorgaand

Verwante woorden van "inkeping":

 • inkepingen

Wiktionary: inkeping


Cross Translation:
FromToVia
inkeping notch encocheentaille en forme de coche.
inkeping slot; chamfer; groove; fluting; rifling rainure — mécanique|fr Petite entaille faite en long sur l’épaisseur d’une pièce mécanique, pour y assembler une autre pièce, ou pour servir à une coulisse.

Verwante vertalingen van inkeping