Nederlands

Uitgebreide vertaling voor inzicht (Nederlands) in het Engels

inzicht:

inzicht [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het inzicht (doorzicht)
  the insight; the discernment
 2. het inzicht (idee)
  the perception; the understanding; the insight
 3. het inzicht (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  the perspective; the point of view; the conception; the interpretation; the opinion; the view; the idea; the way of thinking; the vision; the outlook; the attitude; the stand; the notion; the angle; the reading; the aspect; the version
 4. het inzicht (begrijpen)
  the comprehension; the understanding; the notion; the grasp
 5. het inzicht (verstand; bewustzijn; brein; rede)
  the awareness; the reason; the mind
  • awareness [the ~] zelfstandig naamwoord
  • reason [the ~] zelfstandig naamwoord
  • mind [the ~] zelfstandig naamwoord
 6. het inzicht (visie; beschouwing)
  the perception; the vision

Vertaal Matrix voor inzicht:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angle denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze hoek; hoekgraad; hoekje; schuilhoekje
aspect denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; facet; ligging; opzicht; positie
attitude denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bewering; houding; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema
awareness bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand benul; besef; bewustzijn; notie
comprehension begrijpen; inzicht begripsvermogen; bevattingsvermogen
conception denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; conceptie; denkbeeld; notie
discernment doorzicht; inzicht brein; hersens; intelligentie; pienterheid; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; spitsheid; spitsvondigheid; verstand
grasp begrijpen; inzicht
idea denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; besef; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; intentie; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; moedwil; notie; oordeel; opinie; opvatting; opzet; overtuiging; plan; planning; vaststaande mening; visie; voornemen; zienswijze
insight doorzicht; idee; inzicht brein; denkbeeld; hersens; intelligentie; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; pienterheid; schranderheid; slimheid; verstand; visie; zienswijze
interpretation denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; vertaling; vertolking
mind bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur
notion begrijpen; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; kijk; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; sjoege; vaststaande mening; verstand; visie; zienswijze
opinion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze advies; begrip; benul; dunk; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; invalshoek; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; zienswijs
outlook denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afwachting; dracht; hoop; verwachting; zwangerschap
perception beschouwing; idee; inzicht; visie apperceptie; gevoel; gewaarwording; observatie; perceptie; sensatie; waarneming; zintuiglijkheid
perspective denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze toekomst; toekomsten; voorland
point of view denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs
reading denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; geloofsleer; interpretatie; lectuur; leer; leerstelling; leerstuk; leesvoer; lering; lezen; lezing; schriftlezing; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; versie
reason bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aanleiding; directe oorzaak; reden
stand denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bewering; driepoot; getuigenbank; houding; kraam; kraampje; mat; matje; onderlegger; onderstel; onderzetter; placemat; poot; positie; sokkel; staander; stalletje; stand; stand op jaarbeurs; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; tafelmatje; thema; voet; voetstuk; zuilvoet
understanding begrijpen; idee; inzicht begrijpen; brein; brille; genie; hersens; intellect; intelligentie; snappen; vatten; vernuft; verstand; verstandhouding
version denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; geloofsleer; interpretatie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; lezing; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; versie
view denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aanzicht; aspect; begrip; benul; bezichtigen; bezichtiging; doorkijk; facet; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; invalshoek; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opzicht; overtuiging; panorama; perspectief; prospect; standpunt; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verreikend uitzicht; vue; weergave; zicht; zienswijs
vision beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aanzicht; begrip; benul; denkbeeld; kans; kijk; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; toekomst; visie; visioen; vooruitzicht; zienswijze
way of thinking denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angle hengelen; vissen; visvangen
grasp aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; begrijpen; beseffen; doorzien; graaien; grijpen; grissen; inzien; jatten; klemmen; knellen; met het verstand vatten; omklemmen; onderkennen; pikken; realiseren; snaaien; snappen; vastklampen; vastpakken; wegkapen
mind bemoeien; inmengen; mengen; opletten; oppassen; uitkijken voor
reason argumenteren; beredeneren; redeneren
stand doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; staan; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; verteren; volhouden
view aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; controleren; examineren; gadeslaan; inspecteren; keuren; kijken; observeren; schouwen; waarnemen; weergeven; zien
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
understanding vol begrip
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
reason ratio; verstand

Verwante definities voor "inzicht":

 1. het snappen hoe iets in elkaar zit1
  • hij heeft weinig inzicht in deze zaak1
 2. opvatting of mening1
  • wij verschillen van inzicht1

Wiktionary: inzicht

inzicht
noun
 1. power of acute observation and deduction

Verwante vertalingen van inzicht