Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. koloniseren:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor koloniseren (Nederlands) in het Engels

koloniseren:

koloniseren werkwoord (koloniseer, koloniseert, koloniseerde, koloniseerden, gekoloniseerd)

 1. koloniseren (settelen; vestigen)
  to establish; to settle; to colonize; to found; to open up; to ground; to prospect; to develop; to lay the foundations; to explore; to scan; to colonise
  • establish werkwoord (establishes, established, establishing)
  • settle werkwoord (settles, settled, settling)
  • colonize werkwoord, Amerikaans (colonizes, colonized, colonizing)
  • found werkwoord (founds, founded, founding)
  • open up werkwoord (opens up, opened up, opening up)
  • ground werkwoord (grounds, grounded, grounding)
  • prospect werkwoord (prospects, prospected, prospecting)
  • develop werkwoord (develops, developped, developping)
  • lay the foundations werkwoord (lays the foundations, laid the foundations, laying the foundations)
  • explore werkwoord (explores, explored, exploring)
  • scan werkwoord (scans, scanned, scanning)
  • colonise werkwoord, Brits

Conjugations for koloniseren:

o.t.t.
 1. koloniseer
 2. koloniseert
 3. koloniseert
 4. koloniseren
 5. koloniseren
 6. koloniseren
o.v.t.
 1. koloniseerde
 2. koloniseerde
 3. koloniseerde
 4. koloniseerden
 5. koloniseerden
 6. koloniseerden
v.t.t.
 1. heb gekoloniseerd
 2. hebt gekoloniseerd
 3. heeft gekoloniseerd
 4. hebben gekoloniseerd
 5. hebben gekoloniseerd
 6. hebben gekoloniseerd
v.v.t.
 1. had gekoloniseerd
 2. had gekoloniseerd
 3. had gekoloniseerd
 4. hadden gekoloniseerd
 5. hadden gekoloniseerd
 6. hadden gekoloniseerd
o.t.t.t.
 1. zal koloniseren
 2. zult koloniseren
 3. zal koloniseren
 4. zullen koloniseren
 5. zullen koloniseren
 6. zullen koloniseren
o.v.t.t.
 1. zou koloniseren
 2. zou koloniseren
 3. zou koloniseren
 4. zouden koloniseren
 5. zouden koloniseren
 6. zouden koloniseren
en verder
 1. ben gekoloniseerd
 2. bent gekoloniseerd
 3. is gekoloniseerd
 4. zijn gekoloniseerd
 5. zijn gekoloniseerd
 6. zijn gekoloniseerd
diversen
 1. koloniseer!
 2. koloniseert!
 3. gekoloniseerd
 4. koloniserend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor koloniseren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ground aarde; aardkorst; afweging; bodem; bodemoppervlak; bouwterrein; gebied; gemalen; grond; kavel; overdenking; overweging; perceel; terrein; vermalen; vloer
prospect afwachting; hoop; prospect; verwachting
scan scan; scannen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
colonise koloniseren; settelen; vestigen
colonize koloniseren; settelen; vestigen
develop koloniseren; settelen; vestigen bouwklaar maken; bouwrijp maken; doorgroeien; evolueren; geschikt maken voor bebouwing; groeien; groot worden; ontginnen; ontplooien; ontwikkelen; opgroeien; tot ontwikkeling brengen; uiteenvouwen; volgroeien; volwassen worden; voor landbouw klaar maken
establish koloniseren; settelen; vestigen aanstellen; benoemen; bepalen; bouwen; constateren; construeren; determineren; installeren; instellen; invoeren; oprichten; optrekken; overeindzetten; stichten; vaststellen
explore koloniseren; settelen; vestigen aftasten; afvoelen; bevoelen; exploreren; onderzoeken; verkennen
found koloniseren; settelen; vestigen funderen; instellen; invoeren; onderbouwen; onderheien; oprichten; stichten
ground koloniseren; settelen; vestigen aarden; funderen; gronden; hameren; instellen; invoeren; kloppen met een hamer; onderbouwen; onderheien; oprichten; stichten
lay the foundations koloniseren; settelen; vestigen funderen; gronden; grondvesten; instellen; invoeren; oprichten; stichten
open up koloniseren; settelen; vestigen graven; ontgrendelen; ontsluiten; opdelven; opendoen; opendraaien; openen; openmaken; opgraven; scheppen
prospect koloniseren; settelen; vestigen aftasten; bevoelen; inventariseren
scan koloniseren; settelen; vestigen aftasten; afvoelen; bevoelen; scannen
settle koloniseren; settelen; vestigen aanzuiveren; afdoen; afhandelen; beslechten; betalen; bezinken; bijleggen; effenen; egaliseren; genoegdoen; goedmaken; nabetalen; neerstrijken; plaatsnemen; regelen; rekening betalen; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; schikken; twist uit de weg ruimen; vereffenen; verrekenen; verzoenen; voldoen; zich nestelen; zich vestigen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
found aangetroffen; gevonden; onbedekt

Wiktionary: koloniseren

koloniseren
verb
 1. koloniën vormen
koloniseren
verb
 1. to begin a new colony