Nederlands

Uitgebreide vertaling voor liaison (Nederlands) in het Engels

liaison:

liaison [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de liaison (afgesproken ontmoeting; afspraak)
  the appointment; the date
  • appointment [the ~] zelfstandig naamwoord
  • date [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de liaison (verhouding; relatie; slippertje; avontuurtje; affaire)
  the liaison; the junction; the combination; the connection; the affair; the linking; the union
  • liaison [the ~] zelfstandig naamwoord
  • junction [the ~] zelfstandig naamwoord
  • combination [the ~] zelfstandig naamwoord
  • connection [the ~] zelfstandig naamwoord
  • affair [the ~] zelfstandig naamwoord
  • linking [the ~] zelfstandig naamwoord
  • union [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de liaison (verbinding; relatie; link; )
  the association; the relation; the junction; the liaison; the connection; the bond; the relationship; the link
 4. de liaison (liefdesbetrekking; verhouding; relatie; verkering; liefdesrelatie)
  the relationship; the wooing; the love affair; the courtship; the amorous adventure; the romance; the romanticism
 5. de liaison (liefdesrelatie; verhouding; relatie; affaire)
  the affair
  • affair [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor liaison:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
affair affaire; avontuurtje; liaison; liefdesrelatie; relatie; slippertje; verhouding aangelegenheid; affaire; feit; gebeurtenis; geval; incident; kwestie; voorval; zaak
amorous adventure liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
appointment afgesproken ontmoeting; afspraak; liaison aanstelling; afspraak; benoeming; definiëring; installatie; nominatie; omschrijving; voordracht
association aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneensluiting; akkoord; ambachtsgilde; associatie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; club; coalitie; compagnonschap; deelgenootschap; dispuut; federatie; genootschap; gezelschap; gilde; koppeling; liga; orde; organisatie; pact; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verbinding; verbond; verdrag; vereniging; verenigingsdispuut
bond aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding akkoord; band; bankpost; binding; bond; bondgenootschap; borg; borgtocht; cautie; federatie; garantie; gebondenheid; het gebonden zijn; liga; obligatie; obligatielening; onderpand; pact; pand; securiteit; unie; verbond; verdrag; waarborg; waarborging; waarborgsom; waardepapier
combination affaire; avontuurtje; liaison; relatie; slippertje; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; chemische verbinding; combinatie; koppeling; reagens; samenstelling; verbinding
connection aansluiting; affaire; avontuurtje; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; slippertje; verband; verbinding; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; band; connectie; contact; correlatie; eensgezindheid; koppeling; las; link; onderling verband; relatie; saamhorigheid; samenhang; samenvoeging; schakel; schakeling; solidariteit; telefoonaansluiting; telefoonlijn; telefoonverbinding; tussenstuk; tussenvoegsel; tussenzetsel; verband; verbinding; verbondenheid; verwantschap
courtship liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering behaagzucht; flirt; flirtation; geflirt; koketterie
date afgesproken ontmoeting; afspraak; liaison dadel; dagtekening; datum; jaartal; tijdstip
junction aansluiting; affaire; avontuurtje; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; slippertje; verband; verbinding; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; knooppunt; koppeling; kruising; kruispunt; punt waar lijnen elkaar kruisen; samenstroming; samenvloeiing; verbinding; verkeersknooppunt
liaison aansluiting; affaire; avontuurtje; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; slippertje; verband; verbinding; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; koppeling; verbinding
link aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding OLE/DDE-koppeling; band; binding; connectie; gebondenheid; het gebonden zijn; hyperlink; koppeling; lijnverbinding; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; schalm; verband
linking affaire; avontuurtje; liaison; relatie; slippertje; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; aansluiting; connectie; contact; koppelen; koppeling; schakeling; verbinden; verbinding
love affair liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance
relation aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding context; proportie; relatie; tekstverband; verhouding; verwantschap
relationship aansluiting; band; connectie; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; link; relatie; samenhang; verband; verbinding; verhouding; verkering band; correlatie; liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; relatie; romance; samenhang; verband; verbinding; verwantschap
romance liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance
romanticism liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering romantiek
union affaire; avontuurtje; liaison; relatie; slippertje; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; akkoord; ambachtsgilde; associatie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; club; coalitie; federatie; genootschap; gilde; koppeling; liga; orde; organisatie; pact; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verbinding; verbond; verdrag; vereniging
wooing liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
date dagtekenen; dateren; omgaan met; verkeren
link aansluiten; bijeen voegen; combineren; koppelen; onderling verbinden; paren; samenkoppelen; samenvoegen; van verband voorzien; verbinden
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
linking koppelen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
linking toetredend

Verwante woorden van "liaison":

 • liaisons