Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor licentie (Nederlands) in het Engels

licentie:

licentie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de licentie (brevet)
  the license; the brevet; the certificate; the licence
  • license [the ~] zelfstandig naamwoord, Amerikaans
  • brevet [the ~] zelfstandig naamwoord
  • certificate [the ~] zelfstandig naamwoord
  • licence [the ~] zelfstandig naamwoord, Brits
 2. de licentie (vergunning)
  the licence; the license
  • licence [the ~] zelfstandig naamwoord, Brits
  • license [the ~] zelfstandig naamwoord, Amerikaans
 3. de licentie (vergunning)
  the licence; the permit; the permission; the allowance; the license
  • licence [the ~] zelfstandig naamwoord, Brits
  • permit [the ~] zelfstandig naamwoord
  • permission [the ~] zelfstandig naamwoord
  • allowance [the ~] zelfstandig naamwoord
  • license [the ~] zelfstandig naamwoord, Amerikaans
 4. de licentie (mandaat; volmacht; vergunning; procuratie)
  the mandate; the authority; the warrant
  • mandate [the ~] zelfstandig naamwoord
  • authority [the ~] zelfstandig naamwoord
  • warrant [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. de licentie

Vertaal Matrix voor licentie:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
allowance licentie; vergunning aftrek; aftrekking; akkoord; arbeidsloon; bezoldiging; deductie; fiat; gage; goedkeuring; goedvinden; gunning; honorarium; loon; permissie; salaris; soldij; subsidie; tegemoetkoming; toelage; toestemming; traktement; verdienste; vermindering; wedde
authority licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht autorisatie; autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; deskundige; expert; fiat; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; gezagsorgaan; heerschappij; instantie; kracht; lastbrief; lastgeving; macht; machtiging; mandaat; specialist; toestemming; vakkundige; vermogen; volmacht
brevet brevet; licentie certificaat; charter; diploma; oorkonde
certificate brevet; licentie acte; akte; attest; beveiligingscertificaat; bewijs; bewijsstuk; briefje; bul; certificaat; charter; digitaal certificaat; diploma; getuigschrift; oorkonde; referentie; universiteitsdiploma
licence brevet; licentie; vergunning autorisatie; certificaat; charter; diploma; fiat; machtiging; oorkonde; rijbewijs; toestemming; vergunning; vergunningsrecht; volmacht; vrijbrief; vrijgeleide
license brevet; licentie; vergunning autorisatie; certificaat; charter; diploma; fiat; machtiging; oorkonde; rijbewijs; toestemming; vergunning; vergunningsrecht; volmacht; vrijbrief; vrijgeleide
mandate licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht autorisatie; bevelschrift; fiat; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; machtiging; mandaat; toestemming; volmacht
permission licentie; vergunning afspraak; akkoord; bekrachtiging; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; machtiging; overeenkomst; permissie; ratificering; regeling; schikking; toestemming
permit licentie; vergunning entreebiljet; geleidebiljet; geleidebrief; kaart; kaartje; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs; vrijbrief; vrijgeleide
warrant licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; keur; sommatie; waarborg
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
permit akkoord gaan; autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; in staat stellen; instemmen; inwilligen; laten; mogelijk maken; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; veroorloven
warrant borg staan; borg zijn; garanderen; garant staan; instaan; instaan voor; vast beloven; verzekeren; waarborgen
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
patents licence licentie

Verwante woorden van "licentie":

 • licenties

Wiktionary: licentie

licentie
noun
 1. legal terms of product usage

Cross Translation:
FromToVia
licentie licence; license Lizenz — offizielle schriftliche Erlaubnis für etwas, das ohne diese verboten wäre
licentie license; permission; leave; dispensation; licence; authorization; doctorate licencepermission.