Nederlands

Uitgebreide vertaling voor lijst (Nederlands) in het Engels

lijst:

lijst [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de lijst (tabel; tafel)
  – opsomming of rij van woorden, getallen, namen, enzovoort 1
  the table
  – a set of data arranged in rows and columns 2
  • table [the ~] zelfstandig naamwoord
   • see table 12
  the schedule; the list
  • schedule [the ~] zelfstandig naamwoord
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de lijst (ledenlijst; register)
  – opsomming of rij van woorden, getallen, namen, enzovoort 1
  the list; the register; the membership register; the membership roll
 3. de lijst (lijst van gegevens; staat; overzicht; )
  – opsomming of rij van woorden, getallen, namen, enzovoort 1
  the report; the list; the record
  • report [the ~] zelfstandig naamwoord
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
  • record [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de lijst (opsomming; opnoeming; staat)
  – opsomming of rij van woorden, getallen, namen, enzovoort 1
  the summary; the list; the statement
  • summary [the ~] zelfstandig naamwoord
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
  • statement [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. de lijst (omlijsting; kader; raam; rand)
  – rand 1
  the frame; the rim; the framing; the panel; the mounting
  • frame [the ~] zelfstandig naamwoord
  • rim [the ~] zelfstandig naamwoord
  • framing [the ~] zelfstandig naamwoord
  • panel [the ~] zelfstandig naamwoord
  • mounting [the ~] zelfstandig naamwoord
  the cornice
  – a molding at the corner between the ceiling and the top of a wall 2
  • cornice [the ~] zelfstandig naamwoord
  the moulding; the molding
  – a decorative strip used for ornamentation or finishing 2
  • moulding [the ~] zelfstandig naamwoord, Brits
   • The moulding gave the wardrobe a classic look.3
  • molding [the ~] zelfstandig naamwoord, Amerikaans
   • The molding gave the dresser a classic look.3
 6. de lijst (omranding; kader; rand)
  – rand 1
  the frame work
 7. de lijst (schilderijlijst)
  – rand 1
  the picture frame
 8. de lijst
  the list
  – A collection of links to items (such as files, folders, or even other lists). You can create a list to help you find or organize information on your computer. 4
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
 9. de lijst
  the list
  – A table of records located in the main area for each entity in the user interface. 4
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
 10. de lijst
  the flat list
  – A result set in which any member hierarchies are ignored and all members are presented as equal. Regardless of how the members are presented however, hierarchical information is always maintained in the member metadata. 4
 11. de lijst
  the list; the SharePoint list
  – A Web site component that stores and displays information that users can add to by using their browsers. 4
 12. de lijst
  the list
  – An administrator-defined customization that enables users to classify objects such as incidents, change requests, activities, or configuration items. For example, a list might be "Location" or "Organization." 4
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
 13. de lijst
  the list
  – A module someone can add to their Windows Live Space to contain personal interest items such as music, books, and movies. 4
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor lijst:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
SharePoint list lijst
cornice kader; lijst; omlijsting; raam; rand kroonlijst
flat list lijst
frame kader; lijst; omlijsting; raam; rand brilmontuur; casco; constitutie; dakspant; frame; geraamte; gestel; karkas; montuur; raamwerk; skelet; spant; vliegtuigromp
frame work kader; lijst; omranding; rand
framing kader; lijst; omlijsting; raam; rand
list ledenlijst; lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; opnoeming; opsomming; overzicht; register; staat; staatje; tabel; tafel legerlijst; slagzij
membership register ledenlijst; lijst; register
membership roll ledenlijst; lijst; register kiesregister; kiezerslijst; kiezersregister
molding kader; lijst; omlijsting; raam; rand plint
moulding kader; lijst; omlijsting; raam; rand plint
mounting kader; lijst; omlijsting; raam; rand filmmontage; montage; montering; scheepsaffuit; zetsels; zetten; zetwerk
panel kader; lijst; omlijsting; raam; rand forum; paneel; panel; partij; ploeg; team
picture frame lijst; schilderijlijst
record lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje album; elpee; grammofoon; grammofoonplaat; l.p.; langspeelplaat; lp; optekening; plaat; rapport; record; reportage; schijf; verhaal; verslag; weergave
register ledenlijst; lijst; register bevolkingsbureau; hoofdboek; kiesregister; kiezerslijst; kiezersregister; klapper; register
report lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje aantekening; bekendmaking; bericht; berichtgeving; blad; boodschap; gewag; maandblad; magazine; mededeling; mededelingen; melding; noot; notitie; opgave; opschrijving; opstel; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; relaas; reportage; scriptie; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verhaal; verklaring; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad; weergave
rim kader; lijst; omlijsting; raam; rand galon; omzoming; randje; tres; velg
schedule lijst; tabel; tafel planning; vliegschema
statement lijst; opnoeming; opsomming; staat aangifte; aantekening; bankafschrift; bekendmaking; bericht; bevestiging; beweren; bewering; boodschap; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gewag; gezegde; instructie; kwestie; mededeling; melding; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opschrijving; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; relaas; statement; stelling; tijding; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; uitspraak; vaststelling; verklaring; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
summary lijst; opnoeming; opsomming; staat excerpt; extract; kwestie; opgaaf; opgave; probleem; resumé; samenvatting; uittreksel; vraagstuk; zwaarte
table lijst; tabel; tafel eettafel; tabel; tafel
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
frame inlijsten; inramen; omkaderen; omlijsten
list boeken; een lijst maken; erbij zeggen; noemen; noteren; opnemen in een lijst; opnoemen; opschrijven; opsommen; optekenen; registreren; vastleggen; vermelden
panel lambriseren
record aantekenen; boeken; boekstaven; inspreken; noteren; onthouden; op schrift stellen; opnemen; opschrijven; opslaan; optekenen; registreren; te boek stellen; vastleggen
register aanmelden; aanmonsteren; aantekenen; boeken; inboeken; index maken; indexeren; inschrijven; intekenen; kadastreren; noteren; op schrift stellen; opgeven; opschrijven; optekenen; registeren; registreren; subscriberen; vastleggen; zich aanmelden; zich melden; zich opgeven
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen
schedule plannen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
mounting klimmend; omhooggaand; oplopend; oprijzend; rijzend; stijgend; toenemend; verheffend

Verwante woorden van "lijst":

 • lijstten, lijsten

Verwante definities voor "lijst":

 1. opsomming of rij van woorden, getallen, namen, enzovoort1
  • ik heb hier een lijst met dertig namen1
 2. rand1
  • om dit schilderij zit een mooie lijst1

Wiktionary: lijst

lijst
noun
 1. computing: codified representation of a list
 2. register or roll of paper
 3. structured listing of files
 4. an official or public document

Cross Translation:
FromToVia
lijst cornice; ledge Simswaagrechter, langgestreckter, oftmals kunstvoll gestalteter Wandvorsprung an einem Haus
lijst frame; box; level; official; pane cadre — Traductions à trier suivant le sens
lijst list; nomination; recommendation; table; tabulation; tablet; array liste — désuet|fr bande, bordure.

lijsten:


Verwante woorden van "lijsten":


Verwante vertalingen van lijst