Nederlands

Uitgebreide vertaling voor merken (Nederlands) in het Engels

merken:

merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)

 1. merken (aankruisen)
  to mark; to brand
  – a symbol of disgrace or infamy 1
  • mark werkwoord (marks, marked, marking)
   • And the Lord set a mark upon Cain1
  • brand werkwoord (brands, branded, branding)
   • He had the brand of a traitor.2
 2. merken (aankruisen)
  to mark; to tick; to check
  • mark werkwoord (marks, marked, marking)
  • tick werkwoord (ticks, ticked, ticking)
  • check werkwoord (checks, checked, checking)
 3. merken (bekrachtigen; certificeren; waarmerken; bestempelen)
  to certify; to authenticate; to notice; to confirm; to ratify; to assent; to uphold; to signal
  • certify werkwoord (certifies, certified, certifying)
  • authenticate werkwoord (authenticates, authenticated, authenticating)
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • confirm werkwoord (confirms, confirmed, confirming)
  • ratify werkwoord (ratifies, ratified, ratifying)
  • assent werkwoord (assents, assented, assenting)
  • uphold werkwoord (upholds, upheld, upholding)
  • signal werkwoord (signals, signalled, signalling)
 4. merken (bespeuren; zien; voelen; )
  to see; to feel; to perceive; to notice; to sense; to observe
  • see werkwoord (sees, saw, seeing)
  • feel werkwoord (feels, felt, feeling)
  • perceive werkwoord (perceives, perceived, perceiving)
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • sense werkwoord (senses, sensed, sensing)
  • observe werkwoord (observes, observed, observing)
 5. merken (waarnemen; zien; observeren; )
  to perceive; to attend; to observe; to witness
  • perceive werkwoord (perceives, perceived, perceiving)
  • attend werkwoord (attends, attended, attending)
  • observe werkwoord (observes, observed, observing)
  • witness werkwoord (witnesss, witnessed, witnessing)
 6. merken (bemerken; opmerken; waarnemen; signaleren; gewaarworden)
  to notice; to signal
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • signal werkwoord (signals, signalled, signalling)
  to observe
  – observe with care or pay close attention to 1
  • observe werkwoord (observes, observed, observing)

Conjugations for merken:

o.t.t.
 1. merk
 2. merkt
 3. merkt
 4. merken
 5. merken
 6. merken
o.v.t.
 1. merkte
 2. merkte
 3. merkte
 4. merkten
 5. merkten
 6. merkten
v.t.t.
 1. heb gemerkt
 2. hebt gemerkt
 3. heeft gemerkt
 4. hebben gemerkt
 5. hebben gemerkt
 6. hebben gemerkt
v.v.t.
 1. had gemerkt
 2. had gemerkt
 3. had gemerkt
 4. hadden gemerkt
 5. hadden gemerkt
 6. hadden gemerkt
o.t.t.t.
 1. zal merken
 2. zult merken
 3. zal merken
 4. zullen merken
 5. zullen merken
 6. zullen merken
o.v.t.t.
 1. zou merken
 2. zou merken
 3. zou merken
 4. zouden merken
 5. zouden merken
 6. zouden merken
en verder
 1. ben gemerkt
 2. bent gemerkt
 3. is gemerkt
 4. zijn gemerkt
 5. zijn gemerkt
 6. zijn gemerkt
diversen
 1. merk!
 2. merkt!
 3. gemerkt
 4. merkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor merken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
assent bijval; instemming
brand brandmerk; fabrieksmerk; handelsmerk; handelsnaam; maak; merk; merknaam; stigma; warenmerk; wondteken van Christus; zwaard wapenkunde
check cheque; controleren; schaak
mark beoordelingscijfer; cijfer; doelschijf; eigenschap; etiket; herkenningsteken; iemand kenmerken; kenmerk; kenteken; litteken; merk; merkteken; onderscheidingsteken; punt; rapportcijfer; schietschijf; schoolcijfer
notice bekijks; congé; convocatie; huuropzegging; informatie; kennisgeving; mededeling; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring; verwittiging
observe aanschouwen; observeren; zien
sense bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; bezinning; brein; denkvermogen; geest; hersens; inkeer; ratio; strekking; tendens; vernuft; verstand
signal geluidssein; geluidssignaal; sein; signaal; teken; wenk
tick getik; het tikken van de klok; klokgetik; teek
witness getuige; getuige voor de rechtbank; kroongetuige; omstander; toeschouwer
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
assent bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; waarmerken
attend bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aandachtig luisteren; aanwezig zijn; assisteren; bijspringen; bijstaan; bijwonen; helpen; ondersteunen; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; seconderen; toeluisteren; verschijnen; weldoen
authenticate bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; waarmerken
brand aankruisen; merken branden; brandmerken; inbranden; markeren; van stigma's voorzien
certify bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; waarmerken
check aankruisen; merken beheersen; bekijken; beproeven; beteugelen; bezichtigen; checken; controleren; examineren; hertellen; iets opzoeken; inspecteren; intomen; keuren; nagaan; nakijken; narekenen; natellen; natrekken; nazoeken; onderzoeken; overhoren; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; verifiëren
confirm bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; waarmerken aan elkaar bevestigen; autoriseren; beamen; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; conformeren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; homologeren; onderschrijven; staven; toestemming verlenen; vastmaken
feel bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien beleven; betasten; bevoelen; ervaren; gewaarworden; iets voelen; inleven; invoelen; meeleven; ondervinden; voelen
mark aankruisen; merken aanstrepen; afvinken; branden; brandmerken; inbranden; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; keurmerken; markeren; tekenen; typeren; van stigma's voorzien; vinken
mark with a cross aankruisen; merken
notice bekrachtigen; bemerken; bespeuren; bestempelen; certificeren; gewaarworden; merken; ontwaren; opmerken; signaleren; voelen; waarmerken; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; bemerken; gewaarworden; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; te zien krijgen; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; zien
observe bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; opmerken; signaleren; voelen; waarnemen; zien aankijken; bekijken; gadeslaan; in de gaten houden; in het oog houden; kijken; observeren; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; toekijken; toeschouwen; toezien; verschijnen; waarnemen; zien
perceive bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; gewaarworden; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; te zien krijgen; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; zien
ratify bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; waarmerken bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; goedkeuren; homologeren; ratificeren
see bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; gadeslaan; gewaarworden; kijken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; te zien krijgen; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; visualiseren; waarnemen; zien
sense bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien aanvoelen; gewaarworden; lucht krijgen van; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voorvoelen
signal bekrachtigen; bemerken; bestempelen; certificeren; gewaarworden; merken; opmerken; signaleren; waarmerken; waarnemen attenderen; seinen; signalen geven; wijzen
tick aankruisen; merken aanroeren; aanstippen; aantippen; even aanraken; tippen
uphold bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; waarmerken bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; goedkeuren; handhaven; homologeren; stand houden
witness bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanwezig zijn; bijwonen; getuigen van; laten blijken; laten zien; meemaken; opdagen; opduiken; opkomen; verschijnen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
check ruiten
sense sensueel; wulps; zinlijk; zintuiglijke

Verwante woorden van "merken":


Synoniemen voor "merken":


Verwante definities voor "merken":

 1. er een teken op zetten3
  • de bomen die weg moeten, zijn gemerkt3
 2. het in de gaten krijgen3
  • ik heb niet gemerkt dat je binnenkwam3

Wiktionary: merken

merken
verb
 1. iets waarnemen of herkennen

Cross Translation:
FromToVia
merken realize merken — sich einer Sache bewusst werden
merken notice merken — etwas mit den Sinnen wahrnehmen
merken draw; chart; design; draught; draft; mark; pencil; plot; portray; sketch zeichnen — (transitiv) eine bildliche Darstellung mittels Stift, Kohle, Kreide und Ähnlichem oder mittels stiftbasierter Eingabegeräte (Touchpens), virtuellem Stift beziehungsweise Mausklick vornehmlich in Linien und Strichen von etwas oder jemandem (künstlerisch) anfertigen, welche sich letztlich
merken mark; brand; earmark; flag; hallmark; label; stamp; stud; route; form; mould; mold; shape; turn zeichnen — (transitiv) etwas mit einem oder mehreren Zeichen versehen
merken notice; perceive; detect; note; remark; spot; descry; espy; glimpse; sight; catch sight of; spy apercevoir — Remarquer une chose qui avait échappé d’abord.
merken designate; appoint; denote; mark; motion; show; indicate; point out; demonstrate; display; manifest; suggest; connote; choose; elect; pick out; opt désigner — Traduction à trier
merken denote; mark; motion; check; score marquer — Distinguer une chose d’une autre au moyen d’une marque. (Sens général).
merken find; notice; perceive; discern percevoir — Traductions à trier suivant le sens
merken grasp; get saisir — Discerner, comprendre.

merken vorm van merk:

merk [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het merk (merknaam)
  – naam die een fabrikant aan een produkt geeft 3
  the brand
  – a name given to a product or service 1
  • brand [the ~] zelfstandig naamwoord
  the name
  • name [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. het merk (handelsmerk; label)
  the trademark; the brand name
 3. het merk (merkteken; eigenschap; kenmerk)
  the identifying mark; the mark; the distinctive mark; the distinguishing mark
 4. het merk (maak)
  – naam die een fabrikant aan een produkt geeft 3
  the make; the brand
  – a recognizable kind 1
  • make [the ~] zelfstandig naamwoord
   • what make of car is that?1
  • brand [the ~] zelfstandig naamwoord
   • there's a new brand of hero in the movies now1
  the manufacture
 5. het merk
  the trademark

Vertaal Matrix voor merk:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
brand maak; merk; merknaam brandmerk; fabrieksmerk; handelsmerk; handelsnaam; stigma; warenmerk; wondteken van Christus; zwaard wapenkunde
brand name handelsmerk; label; merk handelsmerk; handelsnaam; merknaam; warenmerk
distinctive mark eigenschap; kenmerk; merk; merkteken
distinguishing mark eigenschap; kenmerk; merk; merkteken
identifying mark eigenschap; kenmerk; merk; merkteken herkenningsteken
make maak; merk makelij
manufacture maak; merk constructie; fabricage; fabricatie; fabrikaat; maaksel; makelij; maken; product; productie; vervaardiging
mark eigenschap; kenmerk; merk; merkteken beoordelingscijfer; cijfer; doelschijf; etiket; herkenningsteken; iemand kenmerken; kenmerk; kenteken; litteken; merkteken; onderscheidingsteken; punt; rapportcijfer; schietschijf; schoolcijfer
name merk; merknaam aanduiding; bekendheid; benaming; benoeming; faam; grammaticaal predikaat; naam; predikaat; reputatie; roep; term
trademark handelsmerk; label; merk fabrieksmerk; handelsmerk; handelsnaam; warenmerk
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
brand aankruisen; branden; brandmerken; inbranden; markeren; merken; van stigma's voorzien
make afwisselen; fabriceren; herzien; in het leven roepen; maken; produceren; scheppen; veranderen; vervaardigen; verwisselen; voortbrengen; wijzigen
manufacture fabriceren; in het leven roepen; maken; produceren; scheppen; vervaardigen; voortbrengen
mark aankruisen; aanstrepen; afvinken; branden; brandmerken; inbranden; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; keurmerken; markeren; merken; tekenen; typeren; van stigma's voorzien; vinken
name benoemen; bestempelen; betitelen; dopen; een naam geven; noemen; opnoemen; opsommen; vernoemen

Verwante woorden van "merk":


Verwante definities voor "merk":

 1. naam die een fabrikant aan een produkt geeft3
  • welk merk koffie gebruik jij?3
 2. teken op een voorwerp dat een speciale eigenschap aangeeft3
  • aan het merkje kun je zien dat de lepel van zilver is3

Wiktionary: merk

merk
noun
 1. een kenteken aangebracht ter identificatie van iets
 2. een herkenbaar product door een bepaalde producent vervaardigd
merk
noun
 1. brand (jump)
 2. a specific product, service, or provider so distinguished
 3. name, symbol, logo

Cross Translation:
FromToVia
merk brand Marke — Ware mit einem bestimmten geschützten Namen