Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor met uitsluiting van (Nederlands) in het Engels

met uitsluiting van:

met uitsluiting van bijvoeglijk naamwoord

  1. met uitsluiting van (behalve; uitgezonderd; buiten)
    except; except for; with the exception of; outside of; excepting; exclusive of; to the exclusion of; but; save

Vertaal Matrix voor met uitsluiting van:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
excepting uitzonderen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
except buitensluiten; uitsluiten; uitzonderen
save behoeden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; besparen; bewaren; bezuinigen; bijeenzamelen; conserveren; geld besparen; in acht nemen; instandhouden; korten; matigen; minder gebruiken; ontzien; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opslaan; opzij leggen; redden; sparen; vergaren; verschonen; verzamelen; wegzetten
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
but behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd doch; echter; maar; niettemin; nochtans
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
but doch
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
except behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd tenzij; uitgezonderd
except for behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd behoudens
excepting behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd tenzij; uitgezonderd
exclusive of behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd
outside of behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd
save behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd behoudens
to the exclusion of behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd
with the exception of behalve; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd

Verwante vertalingen van met uitsluiting van