Nederlands

Uitgebreide vertaling voor omschrijving (Nederlands) in het Engels

omschrijving:

omschrijving [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de omschrijving (definiëring)
  the definition; the declaration; the determination; the ascertainment; the establishment; the fixation; the settlement; the appointment
 2. de omschrijving (equivalent)
  the equivalent
 3. de omschrijving (nadere beschrijving; uitbeelding; descriptie)
  the closer description; the depiction; the portrayal; the picture; the better picture

Vertaal Matrix voor omschrijving:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appointment definiëring; omschrijving aanstelling; afgesproken ontmoeting; afspraak; benoeming; installatie; liaison; nominatie; voordracht
ascertainment definiëring; omschrijving
better picture descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding
closer description descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding
declaration definiëring; omschrijving aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; certificaat; charter; declaratie; diploma; kennisgeving; mededeling; melding; meningsuiting; omissie; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verklaring; verkondiging; weglating
definition definiëring; omschrijving begripsbepaling; bepaaldheid; bepaling; bijvoeglijke bepaling; bijwoordelijke bepaling; definitie
depiction descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding
determination definiëring; omschrijving bepaling; beslistheid; determinatie; discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; standvastigheid; tucht; vastberadenheid
equivalent equivalent; omschrijving tegenwaarde; vergoedingswaarde
establishment definiëring; omschrijving autoriteiten; bepaling; bestel; determinatie; gezag; gezaghebbers; grondlegging; het stichten; instelling; oprichting; orgaan; samenstel; stichting; vestiging; zintuig
fixation definiëring; omschrijving fixatie; gefixeerdheid
picture descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding afbeelden; afbeelding; beeld; digitale afbeelding; doek; levendige beschrijving; plaatje; portret; prent; rolprent; scene; schilderij; schildering; schilderstuk; speelfilm; tableau; tafereel
portrayal descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding levendige beschrijving; schildering
settlement definiëring; omschrijving afrekenen; afrekening; afspraak; akkoord; arrangement; beslechting; betalen; bijlegging; compromis; dokken; genoegdoening; inklinking; inklinking van bout; klink; kolonie; kolonisatie; nederzetting; overeenkomst; regeling; schikking; vereffening; vergelijk; verrekening; vestiging; voldoen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
picture afschilderen; doen lijken; visualiseren
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
equivalent analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk

Verwante woorden van "omschrijving":

 • omschrijvingen

Wiktionary: omschrijving

omschrijving
noun
 1. product of defining
 2. action or process of defining
 3. statement of the meaning of a word or word group or a sign or symbol