Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. ontknopen:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor ontknopen (Nederlands) in het Engels

ontknopen:

ontknopen werkwoord (ontknoop, ontknoopt, ontknoopte, ontknoopten, ontknoopt)

 1. ontknopen (losknopen)
  to unravel; to untie; to fray; to loosen; to undo; to unlock; to unbutton; to ravel out
  • unravel werkwoord (unravels, unravelled, unravelling)
  • untie werkwoord (unties, untied, untying)
  • fray werkwoord (frays, frayed, fraying)
  • loosen werkwoord (loosens, loosened, loosening)
  • undo werkwoord (undoes, undid, undoing)
  • unlock werkwoord (unlocks, unlocked, unlocking)
  • unbutton werkwoord (unbuttons, unbuttoned, unbuttoning)
  • ravel out werkwoord (ravels out, ravelled out, ravelling out)
 2. ontknopen (oplossen; ontrafelen; ontraadselen; ontwarren)
  to solve; to unravel
  • solve werkwoord (solves, solved, solving)
  • unravel werkwoord (unravels, unravelled, unravelling)

Conjugations for ontknopen:

o.t.t.
 1. ontknoop
 2. ontknoopt
 3. ontknoopt
 4. ontknopen
 5. ontknopen
 6. ontknopen
o.v.t.
 1. ontknoopte
 2. ontknoopte
 3. ontknoopte
 4. ontknoopten
 5. ontknoopten
 6. ontknoopten
v.t.t.
 1. heb ontknoopt
 2. hebt ontknoopt
 3. heeft ontknoopt
 4. hebben ontknoopt
 5. hebben ontknoopt
 6. hebben ontknoopt
v.v.t.
 1. had ontknoopt
 2. had ontknoopt
 3. had ontknoopt
 4. hadden ontknoopt
 5. hadden ontknoopt
 6. hadden ontknoopt
o.t.t.t.
 1. zal ontknopen
 2. zult ontknopen
 3. zal ontknopen
 4. zullen ontknopen
 5. zullen ontknopen
 6. zullen ontknopen
o.v.t.t.
 1. zou ontknopen
 2. zou ontknopen
 3. zou ontknopen
 4. zouden ontknopen
 5. zouden ontknopen
 6. zouden ontknopen
en verder
 1. is ontknoopt
diversen
 1. ontknoop!
 2. ontknoopt!
 3. ontknoopt
 4. ontknopend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor ontknopen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
undo terugdraaifase
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fray losknopen; ontknopen rafelen; rafels loslaten; uitrafelen
loosen losknopen; ontknopen afschroeven; detacheren; los worden; losdraaien; losgaan; loskrijgen; losmaken; losschroeven; loswerken; openschroeven; scheiden
ravel out losknopen; ontknopen rafelen
solve ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; oplossen ontcijferen; ontrafelen; ontwarren; oplossen; tot een oplossing brengen; uit de war halen; uit elkaar halen
unbutton losknopen; ontknopen ontrafelen; ontwarren; uit de war halen; uit elkaar halen
undo losknopen; ontknopen delgen; loshaken; loshalen; loskrijgen; nullificeren; ondervangen; ongedaan maken; open krijgen; opheffen; te niet doen; teniet doen; tenietdoen; terugdraaien; uithalen; verijdelen; vernietigen
unlock losknopen; ontknopen ontgrendelen; ontsluiten; opendoen; opendraaien; openen; openmaken
unravel losknopen; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; oplossen ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; rafelen; uit de war halen; uit elkaar halen; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
untie losknopen; ontknopen detacheren; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; ontrafelen; ontwarren; scheiden; tornen; uit de war halen; uit elkaar halen; uithalen; uittrekken