Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onverhoeds (Nederlands) in het Engels

onverhoeds:

onverhoeds bijvoeglijk naamwoord

  1. onverhoeds (plotseling; opeens; ineens; )
    suddenly; unexpectedly; all of a sudden; at once; abrupt; sudden; all at once; brusque; out of the blue; quick; blunt; swift; rapid; speedy; fast
  2. onverhoeds (onverwacht; onverwachts; onvoorzien)
    unexpectedly; blunt; suddenly; sudden; all of a sudden; out of the blue; abrupt; all at once; at once

Vertaal Matrix voor onverhoeds:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fast onthouden; vasten
rapid stroomversnelling
swift gierzwaluw; steenzwaluw; torenzwaluw
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
blunt afstompen; vervlakken
fast abstineren; vasten
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abrupt abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps bruusk; kortaf; korzelig; nors; onzacht; snauwend; wrevelig
blunt abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps bot; bruusk; cru; direct; kortaf; kortzichtig; nors; onbewimpeld; ongenuanceerd; ongezouten; onomwonden; onscherp; onverbloemd; onverholen; onzacht; openhartig; openlijk; rechttoe rechtaan; ronduit; ruiterlijk; stomp; zonder omhaal
brusque abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig
quick direct; gauw; gezwind
rapid abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps alert; direct; gauw; gezwind; oplettend; rap; snel; uitgeslapen; vlot; vlug; wakker
speedy abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps direct; gauw; gezwind; rap; snel; vlot; vlug
sudden abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; blindelings; bruusk; eensklaps; in het wilde weg; lukraak; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
swift abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps direct; gauw; gezwind; rap; snel; vlot; vlug
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
all at once abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
all of a sudden abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; bruusk; eensklaps; ongedacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
at once abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps dadelijk; direct; gelijk; meteen; ogenblikkelijk; onmiddellijk; onverwijld; op staande voet; prompt; subiet; terstond
suddenly abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; blindelings; bruusk; eensklaps; in het wilde weg; klakkelings; lukraak; ongedacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
unexpectedly abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; bruusk; eensklaps; klakkelings; ongedacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fast abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps haastig; kortstondig; rap; snel; terloops; vlot; vluchtig; vlug
out of the blue abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps ongedacht
quick abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; alert; bruusk; eensklaps; gehaaid; gevat; gewiekst; lichtvoetig; opeens; oplettend; plots; plotseling; plotsklaps; rap; schielijk; snedig; snel; snelvoetig; uitgeslapen; vlot; vlug; wakker

Verwante woorden van "onverhoeds":

  • onverhoedse