Nederlands

Uitgebreide vertaling voor orde (Nederlands) in het Engels

orde:

orde [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de orde (regelmaat)
  the regularity; the order
  • regularity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • order [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de orde (tucht; discipline; onderwerping; gehoorzaamheid; dwang)
  the discipline; the ordinance; the determination; the regulation; the submission; the by-law; the regulations; the rules; the fixing; the defining
  the decision
  – a position or opinion or judgment reached after consideration 1
  • decision [the ~] zelfstandig naamwoord
   • a decision unfavorable to the opposition1
 3. de orde (maatschappelijke klasse; klasse; stand; rang; slag)
  the position; the social class; the class; the social position; the social group
 4. de orde (voorschrift; wet; regel; regeling; reglement)
  the regulation; the prescription; the recommendation
 5. de orde (ambachtsgilde; vereniging; gilde; )
  the association; the professional organization; the club; the corporation; the society; the union; the craft; the craft guild; the guild; the craft union; the professional organisation
 6. de orde (vereniging; soos; societiet; )
  the association; the club; the society; the union; the circle; the guild
  • association [the ~] zelfstandig naamwoord
  • club [the ~] zelfstandig naamwoord
  • society [the ~] zelfstandig naamwoord
  • union [the ~] zelfstandig naamwoord
  • circle [the ~] zelfstandig naamwoord
  • guild [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor orde:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
association ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; societiet; soos; unie; vakgenootschap; vereniging aaneensluiting; aansluiting; akkoord; associatie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; coalitie; compagnonschap; connectie; deelgenootschap; dispuut; federatie; genootschap; gezelschap; koppeling; liaison; liga; link; pact; relatie; samenhang; sociëteit; soos; unie; verband; verbinding; verbond; verdrag; vereniging; verenigingsdispuut
by-law discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht verordening
circle bond; club; gilde; orde; organisatie; societiet; soos; unie; vereniging cirkel; kring; kringel; kringvormig; leefgemeenschap; rondje; sociëteit; soos; woongemeenschap
class klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand aard; categorie; classificatie; college; collegium; genre; jaar; klas; klasse; les; lesuur; objectklasse; onderverdeling; schooljaar; schoolklas; slag; sociale groep; soort; type
club ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; societiet; soos; unie; vakgenootschap; vereniging baton; club; gezelschap; golfstick; gummiknuppel; sociëteit; soos; staaf; staf; stang; stok
corporation ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; unie; vakgenootschap; vereniging bedrijf; beroepsorganisatie; broederschap; coöperatie; firma; georganiseerd gezelschap; handelsbedrijf; handelshuis; maatschap; maatschappij; onderneming; vennootschap
craft ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; unie; vakgenootschap; vereniging ambacht; beroepsorganisatie; boot; broederschap; georganiseerd gezelschap; metier; métier; scheepje; schip; schuit; schuitje; stiel; stoomschip; vaartuig; vak
craft guild ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; unie; vakgenootschap; vereniging ambachtsgilde; handwerkersverbond; handwerksgilde
craft union ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; unie; vakgenootschap; vereniging
decision discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht beslissing; maatregel; raadsbesluit; schikking; voorziening
defining discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht
determination discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht bepaling; beslistheid; definiëring; determinatie; omschrijving; standvastigheid; vastberadenheid
discipline discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht discipline; tak van wetenschap
fixing discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht bepaling; bevestiging; bijwoordelijke bepaling; het bevestigen; het vastmaken; vastmaken; vastzetten
guild ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; societiet; soos; unie; vakgenootschap; vereniging beroepsorganisatie; beroepsvereniging; broederschap; georganiseerd gezelschap; gilde
order orde; regelmaat aanwijzing; bestelling; bevel; bevelschrift; bezorging; commando; consigne; decoratie; dienstorder; dwangbevel; ereteken; gebod; instructie; lastbrief; lintje; mandaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; opdracht; order; overhandiging; ridderorde; taak; voorschrift; z-volgorde
ordinance discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht beschikking; besluit; besluiten; raadsbesluit; regeringsbesluit; verordening
position klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand ambt; arrangement; baan; betrekking; bewering; dienstbetrekking; functie; gesteldheid; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; indeling; invalshoek; job; ligging; oogpunt; opstelling; ordening; perspectief; positie; rangschikking; schikking; staat; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toestand; zienswijs
prescription orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet farmaceutisch recept; receptuur
professional organisation ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; unie; vakgenootschap; vereniging beroepsorganisatie; broederschap; georganiseerd gezelschap
professional organization ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; unie; vakgenootschap; vereniging beroepsorganisatie; broederschap; georganiseerd gezelschap
recommendation orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet aanbeveling; aanprijzing; recommandatie; referentie
regularity orde; regelmaat gelijkmatigheid; gelijkmoedigheid; kalmte; onverstoorbaarheid; regelmatigheid
regulation discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; regel; regeling; reglement; tucht; voorschrift; wet dienstvoorschrift; normalisatie; reglement; reglementering; richtlijn; richtsnoer; verordening; voorschrift
regulations discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht reglementen; statuten
rules discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht regelgeving; regularisatie; wetten
social class klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand maatschappelijke klasse
social group klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand sociale groep
social position klasse; maatschappelijke klasse; orde; rang; slag; stand
society ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; societiet; soos; unie; vakgenootschap; vereniging bond; broederschap; dispuut; genootschap; gezelschap; maatschappij; samenleving; sociëteit; soos; vereniging; verenigingsdispuut
submission discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht gehoorzaamheid; inzending; onderwerping; submissie
union ambachtsgilde; bond; club; gilde; orde; organisatie; societiet; soos; unie; vakgenootschap; vereniging aaneenkoppeling; aaneensluiting; affaire; akkoord; associatie; avontuurtje; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; coalitie; federatie; genootschap; koppeling; liaison; liga; pact; relatie; slippertje; sociëteit; unie; verbinding; verbond; verdrag; vereniging; verhouding
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
circle cirkelen; draaien om; in kringetjes ronddraaien; kringelen; omcirkelen; omheenrijden
class classificeren; rangschikken; rubriceren
discipline geselen; kastijden; tuchtigen
order aanrukken; aanvoeren; afkondigen; bestellen; bevel voeren over; bevelen; catalogiseren; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; ingeven; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; opdragen; ordenen; orderen; organiseren; overheersen; rangordenen; rangschikken; regelen; regeren; schikken; uitvaardigen; verordenen; verordonneren; voorschrijven
position plaatsen; positioneren; zetten
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
class frontaal; klassikaal
defining definiërend; omschrijvend

Verwante woorden van "orde":

 • orden, ordes

Verwante definities voor "orde":

 1. toestand van netheid2
  • het huis is keurig op orde2
 2. toestand van regelmaat en rust2
  • de orde in de klas werd verstoord2

Wiktionary: orde

orde
noun
 1. gewenste regelmaat
 2. een hiërarchische organisatie
 3. (biologie) een groep verwante organismen, onderdeel van een klasse en bestaande uit families
orde
noun
 1. good arrangement
 2. religious group
 3. highest exponent in a polynomial

Cross Translation:
FromToVia
orde order Orden — (klösterliche) Gemeinschaft, die unter einem Oberer oder einer Oberin nach bestimmten Regeln lebt und deren Mitglieder bestimmte Gelübde abgelegt haben müssen
orde order Ordenseltener: weltlicher Verband, dessen Mitglieder nach bestimmten Vorschriften leben
orde order Reihenfolgegeregelte, ordnungsgemäße Aufeinanderfolge
orde order ordre — Relation entre des éléments d’un ensemble

Verwante vertalingen van orde