Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. overhoren:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor overhoren (Nederlands) in het Engels

overhoren:

overhoren werkwoord (overhoor, overhoort, overhoorde, overhoorden, overhoord)

 1. overhoren (examineren; testen; toetsen)
  to examine; to test; to check; to control; to hear
  • examine werkwoord (examines, examined, examining)
  • test werkwoord (tests, tested, testing)
  • check werkwoord (checks, checked, checking)
  • control werkwoord (controls, controlled, controlling)
  • hear werkwoord (hears, heard, hearing)
 2. overhoren (ondervragen; uitvragen; verhoren; uithoren)
  to interrogate; to interpellate; to question; to hear; to subsidize; to grant; to subsidise
  • interrogate werkwoord (interrogates, interrogated, interrogating)
  • interpellate werkwoord (interpellates, interpellated, interpellating)
  • question werkwoord (questions, questioned, questioning)
  • hear werkwoord (hears, heard, hearing)
  • subsidize werkwoord, Amerikaans (subsidizes, subsidized, subsidizing)
  • grant werkwoord (grants, granted, granting)
  • subsidise werkwoord, Brits

Conjugations for overhoren:

o.t.t.
 1. overhoor
 2. overhoort
 3. overhoort
 4. overhoren
 5. overhoren
 6. overhoren
o.v.t.
 1. overhoorde
 2. overhoorde
 3. overhoorde
 4. overhoorden
 5. overhoorden
 6. overhoorden
v.t.t.
 1. heb overhoord
 2. hebt overhoord
 3. heeft overhoord
 4. hebben overhoord
 5. hebben overhoord
 6. hebben overhoord
v.v.t.
 1. had overhoord
 2. had overhoord
 3. had overhoord
 4. hadden overhoord
 5. hadden overhoord
 6. hadden overhoord
o.t.t.t.
 1. zal overhoren
 2. zult overhoren
 3. zal overhoren
 4. zullen overhoren
 5. zullen overhoren
 6. zullen overhoren
o.v.t.t.
 1. zou overhoren
 2. zou overhoren
 3. zou overhoren
 4. zouden overhoren
 5. zouden overhoren
 6. zouden overhoren
en verder
 1. ben overhoord
 2. bent overhoord
 3. is overhoord
 4. zijn overhoord
 5. zijn overhoord
 6. zijn overhoord
diversen
 1. overhoor!
 2. overhoort!
 3. overhoord
 4. overhorend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor overhoren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
check cheque; controleren; schaak
control afstelknop; beheer; beheersing; bescherming; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; toezicht; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing; zorg
grant beurs; stipendium; studiebeurs; studietoelage
question geval; interpellatie; issue; kwestie; opgaaf; opgave; probleem; punt; vraag; vraagstuk; zaak; zwaarte
test beproeving; bezoeking; chemische verbinding; computertoets; ergernis; grief; kwelling; maatstaf; nood; probeersel; proef; proefwerk; reagens; repetitie; temptatie; test; toets; toetssteen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
check examineren; overhoren; testen; toetsen aankruisen; beheersen; bekijken; beproeven; beteugelen; bezichtigen; checken; controleren; hertellen; iets opzoeken; inspecteren; intomen; keuren; merken; nagaan; nakijken; narekenen; natellen; natrekken; nazoeken; onderzoeken; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; verifiëren
control examineren; overhoren; testen; toetsen bedaren; bedwingen; beheersen; bekijken; beproeven; beteugelen; bezichtigen; controleren; examineren; in bedwang houden; inbinden; inspecteren; intomen; keuren; manipuleren; matigen; onder gezag brengen; onderwerpen; onderzoeken; schouwen; temmen; testen; zich bedwingen
examine examineren; overhoren; testen; toetsen aanschouwen; aanvragen; aanzoeken; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; inspecteren; keuren; nagaan; nakijken; onderzoeken; proberen; schouwen; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; visiteren; vragen
grant ondervragen; overhoren; uithoren; uitvragen; verhoren akkoord gaan; cadeau doen; cadeau geven; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; instemmen; inwilligen; laten; permitteren; schenken; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; verlenen
hear examineren; ondervragen; overhoren; testen; toetsen; uithoren; uitvragen; verhoren beluisteren; geluid waarnemen; horen; luisteren
interpellate ondervragen; overhoren; uithoren; uitvragen; verhoren interpelleren
interrogate ondervragen; overhoren; uithoren; uitvragen; verhoren doorvragen; doorzagen; uitvragen
question ondervragen; overhoren; uithoren; uitvragen; verhoren aanvechten; aarzelen; bestrijden; betwisten; doorvragen; doorzagen; interpelleren; twijfelen; uitvragen; weifelen
subsidise ondervragen; overhoren; uithoren; uitvragen; verhoren subsidiëren
subsidize ondervragen; overhoren; uithoren; uitvragen; verhoren subsidiëren
test examineren; overhoren; testen; toetsen aanvragen; aanzoeken; beproeven; examen afnemen; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; proberen; proeven; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; vragen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
check ruiten

Wiktionary: overhoren

overhoren
verb
 1. nagaan of iemand bepaalde kennis in voldoende mate tot zich genomen heeft door het stellen van vragen over deze kennis
  • overhorentest

Cross Translation:
FromToVia
overhoren interrogate; investigate; query; question; quiz interrogerquestionner quelqu’un sur une chose ou des choses précises qu’il doit connaître ou qu’il est présumer connaître et à propos desquelles il est obliger de répondre.