Nederlands

Uitgebreide vertaling voor overvloed (Nederlands) in het Engels

overvloed:

overvloed [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de overvloed (luxe; weelderigheid; pracht; weelde)
  the luxury; the abundance; the affluence
 2. de overvloed (exces; buitensporigheid; overdaad)
  the exuberance; the overflow; the excess; the profusion
 3. de overvloed (grote hoeveelheid; massa; berg; hoop)
  the mass; the multitude; the heap; the load; the quite a lot; the a whole lot; the lot
  • mass [the ~] zelfstandig naamwoord
  • multitude [the ~] zelfstandig naamwoord
  • heap [the ~] zelfstandig naamwoord
  • load [the ~] zelfstandig naamwoord
  • quite a lot [the ~] zelfstandig naamwoord
  • a whole lot [the ~] zelfstandig naamwoord
  • lot [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor overvloed:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
a whole lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed boel; heleboel; hoop
abundance luxe; overvloed; pracht; weelde; weelderigheid overvloedigheid; rijkelijkheid; talrijkheid; veelheid
affluence luxe; overvloed; pracht; weelde; weelderigheid heil; voorspoed; welzijn
excess buitensporigheid; exces; overdaad; overvloed bandeloosheid; buitenissigheid; buitensporigheid; exces; grenzeloosheid; losbandigheid; mateloosheid; uitspatting; uitwas; zedeloosheid
exuberance buitensporigheid; exces; overdaad; overvloed enthousiasme; gedrevenheid; uitbundigheid; uitgelatenheid
heap berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; accumulatie; bende; berg; drom; heap; hoop; horde; kluit; knoeiboel; massa; menigte; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; opstapeling; rommel; schare; stapel; troep; warboel; warhoop; warwinkel; zootje
load berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed accumulatie; belading; belasting; bende; drom; hinder; hoop; horde; lading; last; massa; menigte; moeite; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; overlast; schare; soesa; stapel; vracht; vrachtgoed; vrachtje
lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; bende; berg; borg; bouwterrein; bouwwerk; cautie; drom; garantie; gebied; gebouw; hoeveelheid; hoop; horde; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; menigte; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; pand; partij; perceel; schare; terrein; waarborg; waarborging; waarborgsom
luxury luxe; overvloed; pracht; weelde; weelderigheid luxeartikel; weeldeartikel
mass berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed dienst; gunst; kerkviering; mis
multitude berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed drom; horde; kudde; massa; overvloedigheid; rijkelijkheid; schaar; schare; troep; volksmenigte
overflow buitensporigheid; exces; overdaad; overvloed overlopende tekst
profusion buitensporigheid; exces; overdaad; overvloed overvloedigheid; rijkelijkheid
quite a lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; boel; heleboel; hoop
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
heap bestormen; overstelpen
load beladen; bevrachten; bezwaren; geweer laden; gewicht toevoegen; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden; verzwaren; zwaarder maken
lot kavelen; verdelen; verkavelen
overflow overspoelen; overstromen; stromende over de rand komen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
excess overtollig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abundance van alles
multitude van alles
quite a lot nogal wat; tamelijk veel; vrij veel; vrij wat

Verwante woorden van "overvloed":


Wiktionary: overvloed

overvloed
noun
 1. het voorhanden zijn van meer dan voldoende van iets
overvloed
noun
 1. an overwhelming amount of something
 2. ample sufficiency
 3. abundance
 4. An more than adequate amount

Cross Translation:
FromToVia
overvloed abundance; plenty; richness; affluence; wealth abondance — Grande quantité
overvloed excess; difference; cornucopia; superabundance; surfeit; to excess excès — Ce qui est en trop.
overvloed abundance opulenceabondance de biens, richesse dont on faire étalage.
overvloed abundance; plenty; richness; affluence; wealth profusiongrand abondance.
overvloed cornucopia; superabundance; surfeit surabondance — Très grande abondance, abondance qui va au-delà du nécessaire.

Verwante vertalingen van overvloed