Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. plant:
 2. planten:
 3. plannen:
 4. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor plant (Nederlands) in het Engels

plant:

plant [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de plant (gewas)
  the plant
  • plant [the ~] zelfstandig naamwoord

plant

 1. plant (basilicum)
  the basil
  • basil [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor plant:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
basil basilicum; plant
plant gewas; plant fabriek
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
plant aardappelen poten; beplanten; in de grond zetten; planten; poten

Verwante woorden van "plant":


Verwante definities voor "plant":

 1. een stengel die groeit, met wortels en bladeren1
  • voor het raam staat een plant1

Wiktionary: plant

plant
noun
 1. een organisme dat kooldioxide opneemt en zuurstof afgeeft
 2. een van stengel en bladeren voorzien gewas dat zijn voedsel uit de aarde opneemt
plant
noun
 1. person with severely reduced mental capacities due to brain damage
 2. perennial plant
 3. organism capable of photosynthesis
 4. any plant
 5. a person whose brain has been damaged

Cross Translation:
FromToVia
plant plant PflanzeBotanik: eukaryotischer Organismus, der meist in der Lage ist Photosynthese zu betreiben
plant plant plante — Végétal

plant vorm van planten:

planten werkwoord (plant, plantte, plantten, geplant)

 1. planten (in de grond zetten; poten)
  to plant; to implant
  • plant werkwoord (plants, planted, planting)
  • implant werkwoord (implants, implanted, implanting)
 2. planten (telen; kweken; fokken; )
  to cultivate; to breed; to clone
  • cultivate werkwoord (cultivates, cultivated, cultivating)
  • breed werkwoord (breeds, bred, breeding)
  • clone werkwoord (clones, cloned, cloning)

Conjugations for planten:

o.t.t.
 1. plant
 2. plant
 3. plant
 4. planten
 5. planten
 6. planten
o.v.t.
 1. plantte
 2. plantte
 3. plantte
 4. plantten
 5. plantten
 6. plantten
v.t.t.
 1. heb geplant
 2. hebt geplant
 3. heeft geplant
 4. hebben geplant
 5. hebben geplant
 6. hebben geplant
v.v.t.
 1. had geplant
 2. had geplant
 3. had geplant
 4. hadden geplant
 5. hadden geplant
 6. hadden geplant
o.t.t.t.
 1. zal planten
 2. zult planten
 3. zal planten
 4. zullen planten
 5. zullen planten
 6. zullen planten
o.v.t.t.
 1. zou planten
 2. zou planten
 3. zou planten
 4. zouden planten
 5. zouden planten
 6. zouden planten
diversen
 1. plant!
 2. plant!
 3. geplant
 4. plantend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

planten [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het planten (aanplanten; aankweken)
  the plantation; the cultivating; the growing; the planting
 2. het planten (beplanting; poten; aanplant)
  the vegetation; the planting

Vertaal Matrix voor planten:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
clone kloon
cultivating aankweken; aanplanten; planten beschaven; bevorderen; cultiveren; kweken; ontwikkelen; stimuleren; telen; verbouwen; vormen
growing aankweken; aanplanten; planten aanfok; aangroei; aankweek; aankweken; aanplant; aanwas; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; telen; uitdijen; uitdijing; verbouw; verbouwen; voortbrenging; voortplanting
plant fabriek; gewas; plant
plantation aankweken; aanplanten; planten aanplant; culture; plantage
planting aankweken; aanplant; aanplanten; beplanting; gewas; planten; poten; vegetatie aanplanting
vegetation aanplant; beplanting; gewas; planten; poten; vegetatie
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
breed aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kweken; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen fokken; kweken; opfokken
clone aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kweken; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen klonen
cultivate aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kweken; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen beschaven; civiliseren; cultiveren; fokken; kweken; ontginnen; ontwikkelen; opfokken; voor landbouw klaar maken
implant in de grond zetten; planten; poten implanteren; inplanten
plant in de grond zetten; planten; poten aardappelen poten; beplanten; poten
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
growing groeiend; in toenemende mate; meer en meer; toenemend; verbouwend
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cultivating verbouwend

Verwante woorden van "planten":


Wiktionary: planten

planten
noun
 1. een taxonomische groep waarvan de meeste leden uit cellulose bestaande celwanden hebben en aan fotosynthese doen
verb
 1. (een plant) in de aarde zetten om te laten groeien of bloeien
planten
verb
 1. place in soil or other substrate in order that it may live and grow

Cross Translation:
FromToVia
planten plant planter — Fixer une plante en terre pour qu’elle prenne racine.

plant vorm van plannen:

plannen werkwoord (plan, plant, plande, planden, gepland)

 1. plannen
  to plan; to contrive; to set up; to devise; to plot
  • plan werkwoord (plans, planned, planning)
  • contrive werkwoord (contrives, contrived, contriving)
  • set up werkwoord (sets up, set up, setting up)
  • devise werkwoord (devises, devised, devising)
  • plot werkwoord (plots, plotted, plotting)
 2. plannen
  to schedule
  – To program a computer to perform a specified action at a specified time and date. 2
  • schedule werkwoord (schedules, scheduled, scheduling)

Conjugations for plannen:

o.t.t.
 1. plan
 2. plant
 3. plant
 4. plannen
 5. plannen
 6. plannen
o.v.t.
 1. plande
 2. plande
 3. plande
 4. planden
 5. planden
 6. planden
v.t.t.
 1. heb gepland
 2. hebt gepland
 3. heeft gepland
 4. hebben gepland
 5. hebben gepland
 6. hebben gepland
v.v.t.
 1. had gepland
 2. had gepland
 3. had gepland
 4. hadden gepland
 5. hadden gepland
 6. hadden gepland
o.t.t.t.
 1. zal plannen
 2. zult plannen
 3. zal plannen
 4. zullen plannen
 5. zullen plannen
 6. zullen plannen
o.v.t.t.
 1. zou plannen
 2. zou plannen
 3. zou plannen
 4. zouden plannen
 5. zouden plannen
 6. zouden plannen
en verder
 1. ben gepland
 2. bent gepland
 3. is gepland
 4. zijn gepland
 5. zijn gepland
 6. zijn gepland
diversen
 1. plan!
 2. plant!
 3. gepland
 4. plannend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor plannen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
plan grondplan; opzet; plan; planning; plattegrond; project; situatieschets; situatietekening; stadskaart
plot bouwterrein; complot; gebied; intrige; kavel; perceel; plot; samenspanning; samenzwering; terrein; verwikkeling
schedule lijst; planning; tabel; tafel; vliegschema
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
contrive plannen bedenken; fantaseren; uitdenken; verdichten; verzinnen; voorwenden
devise plannen bedenken; beramen; fantaseren; legateren; nalaten; plan beramen; ramen; schatten; taxeren; uitdenken; verdichten; vererven; vermaken; verzinnen; voorwenden; zinnen
plan plannen bedenken; beramen; inplannen; plan beramen; van plan zijn; verzinnen; zinnen
plot plannen bedenken; beramen; complotteren; plan beramen; verzinnen; zinnen
schedule plannen
set up plannen aanbrengen; aanleggen; aanvangen; beginnen; bouwen; construeren; inrichten; installeren; monteren en aansluiten; oprichten; optrekken; overeindzetten; plaatsen; starten; van start gaan
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
set up gesticht; opgericht

Verwante woorden van "plannen":


Wiktionary: plannen

plannen
verb
 1. (intransitive) plan
 2. to create a plan for
 3. to intend
 4. put together the schedule of an event
 5. schedule

Verwante vertalingen van plant