Nederlands

Uitgebreide vertaling voor problemen (Nederlands) in het Engels

problemen:

problemen [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.

 1. de problemen (sores; moeilijkheden; zorgen)
  the discomforts; the troubles; the problems; the misery
 2. de problemen (problematiek; kwesties)
  the issues; the problems
  • issues [the ~] zelfstandig naamwoord
  • problems [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de problemen (narigheden)
  the troubles; the problems; the miseries

Vertaal Matrix voor problemen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
discomforts moeilijkheden; problemen; sores; zorgen
issues kwesties; problematiek; problemen belangen; de belangen
miseries narigheden; problemen ellendes
misery moeilijkheden; problemen; sores; zorgen ellende; kommer; kwel; leed; malheur; misère; moeilijkheden; ongeluk; onheil; onspoed; pech; pijn; ramp; rampspoed; tegenslag; tegenspoed; terugslag
problems kwesties; moeilijkheden; narigheden; problematiek; problemen; sores; zorgen beroeringen; defecten; kwestie; ongemakken; ongerieven; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte
troubles moeilijkheden; narigheden; problemen; sores; zorgen beroeringen; defecten; ongemakken; ongerieven

Verwante woorden van "problemen":


Wiktionary: problemen

problemen
noun
 1. problems or troubles

problemen vorm van probleem:

probleem [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het probleem (complicatie)
  the problem; the complication
 2. het probleem (hersenbreker; puzzel)
  the puzzle; the braintwister; the brainteaser; the riddle
 3. het probleem (kwestie; vraagstuk)
  the matter; the case; the question; the problem
  • matter [the ~] zelfstandig naamwoord
  • case [the ~] zelfstandig naamwoord
  • question [the ~] zelfstandig naamwoord
  • problem [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. het probleem (moeilijkheid; narigheid; penarie)
  the difficulty
 5. het probleem (moeilijkheid; ingewikkeldheid)
  the difficulty; the problematical case; the task
 6. het probleem (opgave; vraagstuk; opgaaf; kwestie; zwaarte)
  the assignment; the problematical case; the summary; the statement; the question; the task; the problem; the problems

Vertaal Matrix voor probleem:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
assignment kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aanwijzing; bevelschrift; consigne; dwangbevel; gunning; instructie; opdracht; order; taak; toewijzing; voorschrift
brainteaser hersenbreker; probleem; puzzel
braintwister hersenbreker; probleem; puzzel
case kwestie; probleem; vraagstuk aangelegenheid; aanvraag; affaire; behuizing; casus; contract; doos; etui; foedraal; geding; geval; issue; kist; kistje; koker; kokervormig doosje; krat; kratje; kwestie; la; lade; naamval; pennendoosje; pennenkoker; procedure; proces; proefpersoon; punt; rechtsgeding; rechtszaak; schuifla; schuiflade; taak; zaak
complication complicatie; probleem gecompliceerdheid; ingewikkeldheid
difficulty ingewikkeldheid; moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem hinder; last; moeite; overlast; soesa
matter kwestie; probleem; vraagstuk aangelegenheid; affaire; artikel; bik; ding; feit; gebeurtenis; geval; goed; gruis; incident; item; kwestie; macadam; materie; metselspecie; mortel; object; puin; split; steengruis; steenslag; stof; substantie; voorval; voorwerp; zaak
problem complicatie; kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte geval; interpellatie; knik; probleemgeval; strubbeling; vraag
problematical case ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte geval; probleemgeval
problems kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte beroeringen; defecten; kwesties; moeilijkheden; narigheden; ongemakken; ongerieven; problematiek; problemen; sores; zorgen
puzzle hersenbreker; probleem; puzzel
question kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte geval; interpellatie; issue; kwestie; punt; vraag; zaak
riddle hersenbreker; probleem; puzzel raadsel
statement kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangifte; aantekening; bankafschrift; bekendmaking; bericht; bevestiging; beweren; bewering; boodschap; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gewag; gezegde; instructie; lijst; mededeling; melding; meningsuiting; noot; notitie; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; relaas; staat; statement; stelling; tijding; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; uitspraak; vaststelling; verklaring; vermelding; verwittiging; zegswijze; zin
summary kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte excerpt; extract; lijst; opnoeming; opsomming; resumé; samenvatting; staat; uittreksel
task ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte arbeid; job; karwei; karweitje; klusje; schoolopdracht; taak
- kwestie; moeilijkheid
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
matter afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten
puzzle plussen; puzzelen; puzzels oplossen
question aanvechten; aarzelen; bestrijden; betwisten; doorvragen; doorzagen; interpelleren; ondervragen; overhoren; twijfelen; uithoren; uitvragen; verhoren; weifelen

Verwante woorden van "probleem":


Synoniemen voor "probleem":


Verwante definities voor "probleem":

 1. waar niet meteen een antwoord of een oplossing is1
  • het probleem is: we hebben geen koffie in huis1

Wiktionary: probleem

probleem
noun
 1. iets dat schade teweegbrengt of de voortgang van iets anders in de weg staat
probleem
noun
 1. a problem
 2. An accident, mistake, or problem
 3. difficulty
 4. schoolwork exercise
 5. puzzling circumstance
 6. -

Cross Translation:
FromToVia
probleem trouble; problem Problem — eine schwierige, noch ungelöste Aufgabe
probleem problem; trouble; issue problèmequestion scientifique à résoudre.

Verwante vertalingen van problemen