Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. rechtskundige:
  2. rechtskundig:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor rechtskundige (Nederlands) in het Engels

rechtskundige:

rechtskundige [de ~] zelfstandig naamwoord

  1. de rechtskundige (rechtsgeleerde)
    the legal expert; the legal aid; the jurist

Vertaal Matrix voor rechtskundige:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
jurist rechtsgeleerde; rechtskundige jurist; meester; meester in de rechten
legal aid rechtsgeleerde; rechtskundige rechtsbijstand; rechtshulp
legal expert rechtsgeleerde; rechtskundige jurist; meester; meester in de rechten

Verwante woorden van "rechtskundige":


rechtskundige vorm van rechtskundig:

rechtskundig bijvoeglijk naamwoord

  1. rechtskundig (rechtsgeleerd)
    juridicial; judicial; legal

Vertaal Matrix voor rechtskundig:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
judicial rechtsgeleerd; rechtskundig gerechtelijk; juridisch; justitieel; rechterlijk
legal rechtsgeleerd; rechtskundig gewettigd; juridisch; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
juridicial rechtsgeleerd; rechtskundig

Verwante woorden van "rechtskundig":