Nederlands

Uitgebreide vertaling voor regeling (Nederlands) in het Engels

regeling:

regeling [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de regeling (arrangement)
  the arrangement; the settlement
 2. de regeling (voorschrift; wet; regel; reglement; orde)
  the regulation; the prescription; the recommendation
 3. de regeling (akkoord; afspraak; overeenkomst; schikking)
  the agreement; the settlement; the consent; the make a compromise; the approval; the come to terms; the concurrence; the chord; the permission
 4. de regeling (vereffening; akkoord; schikking; vergelijk)
  the settlement; the clearance
 5. de regeling (schaderegeling; vereffening)
  the settlement of a claim; the claim settlement

Vertaal Matrix voor regeling:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agreement afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; compromis; contract; convenant; federatie; goedkeuring; instemming; liga; overeenkomst; pact; unie; verbond; verdrag; vergelijk
approval afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking accoord; akkoord; autorisatie; bijval; fiat; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; homologatie; instemming; machtiging; toestemming; volmacht
arrangement arrangement; regeling arrangement; assemblage; assembleren; indeling; instrumentatie; montage; opstelling; ordenen; ordening; orkestratie; plaatsing; rangschikking; samenstelling; samenvoeging; schikken; schikking
chord afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking snaar
claim settlement regeling; schaderegeling; vereffening
clearance akkoord; regeling; schikking; vereffening; vergelijk afrekenen; afrekening; inklaren; inklaring; inklaringspapier; vereffening; verrekening
come to terms afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking
concurrence afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking gelijktijdigheid; samenloop
consent afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking accoord; akkoord; believen; goeddunken; goedkeuring; instemming; jawoord; toestemming; welbevinden
make a compromise afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking
permission afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; bekrachtiging; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; licentie; machtiging; permissie; ratificering; toestemming; vergunning
prescription orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet farmaceutisch recept; receptuur
recommendation orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet aanbeveling; aanprijzing; recommandatie; referentie
regulation orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet dienstvoorschrift; discipline; dwang; gehoorzaamheid; normalisatie; onderwerping; orde; reglement; reglementering; richtlijn; richtsnoer; tucht; verordening; voorschrift
settlement afspraak; akkoord; arrangement; overeenkomst; regeling; schikking; vereffening; vergelijk afrekenen; afrekening; beslechting; betalen; bijlegging; compromis; definiëring; dokken; genoegdoening; inklinking; inklinking van bout; klink; kolonie; kolonisatie; nederzetting; omschrijving; vereffening; vergelijk; verrekening; vestiging; voldoen
settlement of a claim regeling; schaderegeling; vereffening

Verwante woorden van "regeling":

 • regelingen

Verwante definities voor "regeling":

 1. maatregel om te zorgen dat het goed gaat1
  • deze regeling geldt tot 15 januari1

Wiktionary: regeling

regeling
noun
 1. een combinatie van afspraken voor een bepaalde groep
regeling
noun
 1. agreement
 2. law or administrative rule

Verwante vertalingen van regeling