Nederlands

Uitgebreide vertaling voor relatie (Nederlands) in het Engels

relatie:

relatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de relatie (verbinding; link; verband; )
  the association; the relation; the junction; the liaison; the connection; the bond; the relationship; the link
 2. de relatie (liefdesbetrekking; verhouding; liaison; verkering; liefdesrelatie)
  the relationship; the wooing; the love affair; the courtship; the amorous adventure; the romance; the romanticism
 3. de relatie (liaison; verhouding; slippertje; avontuurtje; affaire)
  the liaison; the junction; the combination; the connection; the affair; the linking; the union
  • liaison [the ~] zelfstandig naamwoord
  • junction [the ~] zelfstandig naamwoord
  • combination [the ~] zelfstandig naamwoord
  • connection [the ~] zelfstandig naamwoord
  • affair [the ~] zelfstandig naamwoord
  • linking [the ~] zelfstandig naamwoord
  • union [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de relatie (onderling verband; link; verband; )
  the relative context; the connection; the link; the contact
 5. de relatie (verwantschap)
  the relation; the alliance; the connection
 6. de relatie (samenhang; verbinding; correlatie; band; verband)
  the relationship; the connection
 7. de relatie (liefdesrelatie; verhouding; liaison; affaire)
  the affair
  • affair [the ~] zelfstandig naamwoord
 8. de relatie
  the relationship
  – An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many. 1

Vertaal Matrix voor relatie:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
affair affaire; avontuurtje; liaison; liefdesrelatie; relatie; slippertje; verhouding aangelegenheid; affaire; feit; gebeurtenis; geval; incident; kwestie; voorval; zaak
alliance relatie; verwantschap akkoord; alliantie; alliëren; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; coöperatie; eensgezindheid; federatie; genootschap; liga; pact; saamhorigheid; samenwerkingsverband; sociëteit; solidariteit; unie; verbond; verbondenheid; verdrag; vereniging; vereniging van bevriende staten
amorous adventure liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
association aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneensluiting; akkoord; ambachtsgilde; associatie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; club; coalitie; compagnonschap; deelgenootschap; dispuut; federatie; genootschap; gezelschap; gilde; koppeling; liga; orde; organisatie; pact; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verbinding; verbond; verdrag; vereniging; verenigingsdispuut
bond aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding akkoord; band; bankpost; binding; bond; bondgenootschap; borg; borgtocht; cautie; federatie; garantie; gebondenheid; het gebonden zijn; liga; obligatie; obligatielening; onderpand; pact; pand; securiteit; unie; verbond; verdrag; waarborg; waarborging; waarborgsom; waardepapier
combination affaire; avontuurtje; liaison; relatie; slippertje; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; chemische verbinding; combinatie; koppeling; reagens; samenstelling; verbinding
connection aansluiting; affaire; avontuurtje; band; connectie; correlatie; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; slippertje; verband; verbinding; verhouding; verwantschap aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; connectie; contact; eensgezindheid; koppeling; las; saamhorigheid; samenvoeging; schakeling; solidariteit; telefoonaansluiting; telefoonlijn; telefoonverbinding; tussenstuk; tussenvoegsel; tussenzetsel; verbinding; verbondenheid
contact connectie; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband aansluiting; connectie; contact; contactlens; contactpersoon; lens; omgaan met mensen; omgang; verbinding; voeling
courtship liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering behaagzucht; flirt; flirtation; geflirt; koketterie
junction aansluiting; affaire; avontuurtje; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; slippertje; verband; verbinding; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; knooppunt; koppeling; kruising; kruispunt; punt waar lijnen elkaar kruisen; samenstroming; samenvloeiing; verbinding; verkeersknooppunt
liaison aansluiting; affaire; avontuurtje; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; slippertje; verband; verbinding; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; koppeling; verbinding
link aansluiting; band; connectie; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband; verbinding OLE/DDE-koppeling; band; binding; gebondenheid; het gebonden zijn; hyperlink; koppeling; lijnverbinding; link; schakel; schalm
linking affaire; avontuurtje; liaison; relatie; slippertje; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; aansluiting; connectie; contact; koppelen; koppeling; schakeling; verbinden; verbinding
love affair liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance
relation aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding; verwantschap context; proportie; tekstverband; verhouding
relationship aansluiting; band; connectie; correlatie; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; link; relatie; samenhang; verband; verbinding; verhouding; verkering liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance; verwantschap
relative context connectie; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband
romance liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering liefdesavontuur; liefdesgeschiedenis; romance
romanticism liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering romantiek
union affaire; avontuurtje; liaison; relatie; slippertje; verhouding aaneenkoppeling; aaneensluiting; akkoord; ambachtsgilde; associatie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; club; coalitie; federatie; genootschap; gilde; koppeling; liga; orde; organisatie; pact; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verbinding; verbond; verdrag; vereniging
wooing liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; verhouding; verkering
- betrekking; verband
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
link aansluiten; bijeen voegen; combineren; koppelen; onderling verbinden; paren; samenkoppelen; samenvoegen; van verband voorzien; verbinden
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
linking koppelen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
linking toetredend

Verwante woorden van "relatie":

 • relaties

Synoniemen voor "relatie":


Verwante definities voor "relatie":

 1. waar het mee te maken heeft2
  • bestaat er een relatie tussen deze twee dingen?2
 2. verhouding tussen mensen2
  • we hebben een goede relatie met de buren2

Wiktionary: relatie

relatie
noun
 1. een min of meer vast verband
 2. iemand waarmee men zakelijke contacten onderhoudt
relatie
noun
 1. connection
 2. mathematics: set of ordered tuples, a Boolean function of two or more arguments

Cross Translation:
FromToVia
relatie relation; affair; relationship; contact; affinity; feeling; understanding; appreciation Beziehung — Verhältnis, in dem Menschen oder Organisationen zueinander stehen
relatie command; competence; competency; proficiency; skill; ken; awareness; consciousness; lucidity; realization connaissance — Idée, notion qu’on a de quelque chose, de quelqu’un; le fait de le connaître

Verwante vertalingen van relatie