Nederlands

Uitgebreide vertaling voor renoveren (Nederlands) in het Engels

renoveren:

renoveren werkwoord (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)

 1. renoveren (in goede staat brengen; opknappen)
  to renovate; to renew; to resume; fix up
  • renovate werkwoord (renovates, renovated, renovating)
  • renew werkwoord (renews, renewed, renewing)
  • resume werkwoord (resumes, resumed, resuming)
  • fix up werkwoord
 2. renoveren (hernieuwen; herstellen; vernieuwen; verbeteren)
  to renew; to redevelop; to renovate; to interchange; to swap; to exchange; to resume; to trade
  • renew werkwoord (renews, renewed, renewing)
  • redevelop werkwoord (redevelops, redeveloped, redeveloping)
  • renovate werkwoord (renovates, renovated, renovating)
  • interchange werkwoord (interchanges, interchanged, interchanging)
  • swap werkwoord (swaps, swapped, swapping)
  • exchange werkwoord (exchanges, exchanged, exchanging)
  • resume werkwoord (resumes, resumed, resuming)
  • trade werkwoord (trades, traded, trading)
 3. renoveren (opknappen)
  to renovate; to redevelop
  • renovate werkwoord (renovates, renovated, renovating)
  • redevelop werkwoord (redevelops, redeveloped, redeveloping)
 4. renoveren (verbeteren; corrigeren; herstellen; )
  to improve
  – to make better 1
  • improve werkwoord (improves, improved, improving)
   • The editor improved the manuscript with his changes1
  to correct; to renew; to get better; to make better; to better
  • correct werkwoord (corrects, corrected, correcting)
  • renew werkwoord (renews, renewed, renewing)
  • get better werkwoord (gets better, got better, getting better)
  • make better werkwoord (makes better, made better, making better)
  • better werkwoord (betters, bettered, bettering)

Conjugations for renoveren:

o.t.t.
 1. renoveer
 2. renoveert
 3. renoveert
 4. renoveren
 5. renoveren
 6. renoveren
o.v.t.
 1. renoveerde
 2. renoveerde
 3. renoveerde
 4. renoveerden
 5. renoveerden
 6. renoveerden
v.t.t.
 1. heb gerenoveerd
 2. hebt gerenoveerd
 3. heeft gerenoveerd
 4. hebben gerenoveerd
 5. hebben gerenoveerd
 6. hebben gerenoveerd
v.v.t.
 1. had gerenoveerd
 2. had gerenoveerd
 3. had gerenoveerd
 4. hadden gerenoveerd
 5. hadden gerenoveerd
 6. hadden gerenoveerd
o.t.t.t.
 1. zal renoveren
 2. zult renoveren
 3. zal renoveren
 4. zullen renoveren
 5. zullen renoveren
 6. zullen renoveren
o.v.t.t.
 1. zou renoveren
 2. zou renoveren
 3. zou renoveren
 4. zouden renoveren
 5. zouden renoveren
 6. zouden renoveren
en verder
 1. is gerenoveerd
 2. zijn gerenoveerd
diversen
 1. renoveer!
 2. renoveert!
 3. gerenoveerd
 4. renoverend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor renoveren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
exchange aandelenbeurs; beurs; effectenbeurs; inruil; omruil; omruiling; omwisselen; omwisseling; ruil; ruilen; ruilhandel; ruiling; ruiltransactie; ruilverkeer; uitwisseling; verruiling; verwisseling
resume curriculum vitae; cv; resumé
swap omruil; omruiling; omwisseling; ruil; ruiling; ruiltransactie; uitwisseling
trade commercie; handel; handelsverkeer; handelswaar; klandizie; koophandel; koopwaar; metier; negotie; nering; waar
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
better beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afmaken; completeren; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
correct beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren corrigeren; goedmaken; rechtstrijken; rechtzetten; verbeteren
exchange hernieuwen; herstellen; renoveren; verbeteren; vernieuwen inruilen; inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; verwisselen; wisselen
fix up in goede staat brengen; opknappen; renoveren
get better beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren beteren; erop vooruit gaan; leven beteren; vooruitkomen; vorderen
improve beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afmaken; beter worden; beteren; bijschaven; bijwerken; completeren; erop vooruit gaan; leven beteren; perfectioneren; progressie maken; updaten; verbeteren; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien; vooruitgang boeken; vooruitkomen; vorderen
interchange hernieuwen; herstellen; renoveren; verbeteren; vernieuwen aflossen; afwisselen; herzien; inwisselen; met elkaar verwarren; omruilen; omwisselen; remplaceren; ruilen; veranderen; vernieuwen; verruilen; vervangen; verwisselen; wijzigen; wisselen
make better beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afmaken; completeren; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
redevelop hernieuwen; herstellen; opknappen; renoveren; verbeteren; vernieuwen saneren; wederopbouwen
renew beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; hernieuwen; herstellen; herzien; in goede staat brengen; opknappen; renoveren; repareren; verbeteren; vernieuwen hernieuwen; nieuw leven inblazen; opnieuw doen; overdoen
renovate hernieuwen; herstellen; in goede staat brengen; opknappen; renoveren; verbeteren; vernieuwen restaureren; wederopbouwen
resume hernieuwen; herstellen; in goede staat brengen; opknappen; renoveren; verbeteren; vernieuwen herhalen; hervatten; oefenen; opnieuw beginnen; repeteren
swap hernieuwen; herstellen; renoveren; verbeteren; vernieuwen aflossen; inwisselen; omruilen; omwisselen; remplaceren; ruilen; uitwisselen; vernieuwen; verruilen; vervangen; verwisselen; wisselen
trade hernieuwen; herstellen; renoveren; verbeteren; vernieuwen handel drijven; handelen; inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; verwisselen; wisselen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
correct akkoord; correct; goed; in orde; juist; juiste; keurig; mee eens; onberispelijk; onbesproken; precies
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
better beter; superieur

Wiktionary: renoveren

renoveren
verb
 1. opknappen, repareren, vernieuwen
renoveren
verb
 1. to modernize, repair, renovate, or revise completely
 2. rebuild or replenish
 3. to renew; to revamp

Cross Translation:
FromToVia
renoveren renew; refurbish; renovate; restore; innovate; continue; go on; proceed with; maintain; sustain reconduireTraductions à trier suivant le sens.
renoveren renovate; fix up rénoverrenouveler, remettre en vigueur.