Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. rugsteunen:
 2. rugsteun:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor rugsteunen (Nederlands) in het Engels

rugsteunen:

rugsteunen werkwoord

 1. rugsteunen (instemmen; bijvallen; steunen)
  to approve; to support; to agree; to back up; to shore
  • approve werkwoord (approves, approved, approving)
  • support werkwoord (supports, supported, supporting)
  • agree werkwoord (agrees, agreed, agreeing)
  • back up werkwoord (backs up, backed up, backing up)
  • shore werkwoord (shores, shored, shoring)
 2. rugsteunen (ondersteunen; steunen)
  to support; to shore; to carry along; to carry
  • support werkwoord (supports, supported, supporting)
  • shore werkwoord (shores, shored, shoring)
  • carry along werkwoord (carry along, carried along, carrying along)
  • carry werkwoord (carries, carried, carrying)

Vertaal Matrix voor rugsteunen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
shore kaai; kade; oever; schoor; schraag; vaste grond; wal; waterkant
support aanhangen; aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanvuren; assistentie; bijstand; dienst; dienstbetoon; driepoot; gunst; houvast; hulpbetoon; kost; medewerking; onderbouwing; onderhoud; onderhoudsgeld; onderstel; ondersteuning; opwekking; poot; rugsteun; schoorbalk; schraagpijler; schuinse steunbalk; sokkel; staander; steun; steunbalk; stimulans; stimuleren; stut; stutbalk; support; toejuichen; voedsel; voet; voetstuk; zuilvoet
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agree bijvallen; instemmen; rugsteunen; steunen accorderen; afspreken; bijvallen; congruent zijn; eens worden; gelijk geven; goed vinden; jaknikken; kloppen; knikken; overeenkomen; overeenstemmen; steunen; toestaan; toestemmen
approve bijvallen; instemmen; rugsteunen; steunen bijvallen; billijken; gelijk geven; goedkeuren; steunen
back up bijvallen; instemmen; rugsteunen; steunen assisteren; bijspringen; bijstaan; bijvallen; een back-up maken; gelijk geven; helpen; ondersteunen; seconderen; steunen; weldoen
carry ondersteunen; rugsteunen; steunen brengen; gebukt gaan onder; iets transporteren; langs brengen; meebrengen; sjouwen; torsen; transporteren; vervoeren; zeulen
carry along ondersteunen; rugsteunen; steunen gebukt gaan onder; sjouwen; torsen; zeulen
shore bijvallen; instemmen; ondersteunen; rugsteunen; steunen dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten
support bijvallen; instemmen; ondersteunen; rugsteunen; steunen aanmoedigen; activeren; behouden; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; bezielen; bijspringen; dragen; financieel steunen; financieren; goedkeuren; homologeren; in stand houden; meehelpen; met palen stutten; onderhouden; ondersteunen; oppeppen; opwekken; schoren; schragen; steunen; stimuleren; stutten; van mening zijn; voorstaan
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agree akkoord; in orde; mee eens

Verwante woorden van "rugsteunen":


rugsteunen vorm van rugsteun: