Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. salaris:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor salaris (Nederlands) in het Engels

salaris:

salaris [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het salaris (honorarium; loon; bezoldiging; )
  the salary; the wage; the payment; the allowance; the fee; the wages; the compensation; the income; the pay
  • salary [the ~] zelfstandig naamwoord
  • wage [the ~] zelfstandig naamwoord
  • payment [the ~] zelfstandig naamwoord
  • allowance [the ~] zelfstandig naamwoord
  • fee [the ~] zelfstandig naamwoord
  • wages [the ~] zelfstandig naamwoord
  • compensation [the ~] zelfstandig naamwoord
  • income [the ~] zelfstandig naamwoord
  • pay [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. het salaris (loon; inkomen uit onderneming; inkomen)
  the salary; the wage; the income; the pay
  • salary [the ~] zelfstandig naamwoord
  • wage [the ~] zelfstandig naamwoord
  • income [the ~] zelfstandig naamwoord
  • pay [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. het salaris (loon; bezoldiging; gage; inkomen)
  the salary; the wage; the pay
  • salary [the ~] zelfstandig naamwoord
  • wage [the ~] zelfstandig naamwoord
  • pay [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. het salaris (arbeidsinkomen; loon; inkomen)
  the salary; the income; the fruits of labour; the wages

Vertaal Matrix voor salaris:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
allowance arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aftrek; aftrekking; akkoord; deductie; fiat; goedkeuring; goedvinden; gunning; licentie; permissie; subsidie; tegemoetkoming; toelage; toestemming; vergunning; vermindering
compensation arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanzuivering; afkoopwaarde; betaling; compensatie; compenseren; contraprestatie; herstelbetaling; indemnisatie; kostenvergoeding; restituties; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; terugbetalingen; uitbetalingen bij schade; vergoeden; vergoeding; wederdienst
fee arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanmeldingskosten; belasting; heffing; inschrijfgeld; inschrijvingskosten; kosten; kostenvergoeding; leges; registratierecht; soldij; vergoeding; wedde
fruits of labour arbeidsinkomen; inkomen; loon; salaris
income arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde inkomen; inkomsten; kostenvergoeding; ontvangsten; verdiensten; vergoeding
pay arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde loon; loonzakje; salariëring; soldij; wedde
payment arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanzuivering; afbetaling; afrekening; betalen; betaling; dokken; kostenvergoeding; restituties; soldij; terugbetalingen; uitbetaling; uitkering; vereffening; vergoeding; verrekening; voldoen; wedde
salary arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde inkomsten; kostenvergoeding; ontvangsten; salariëring; soldij; verdiensten; vergoeding; wedde
wage arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde
wages arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde arbeidslonen; soldij; wedde
- loon; verdienste
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
pay afrekenen; bekostigen; belonen; besteden; betalen; bezoldigen; bijleggen; dokken; honoreren; lonen; meebetalen; salariëren; spenderen; uitbetalen; uitgeven; vereffenen; verrekenen; voldoen

Verwante woorden van "salaris":

 • salarissen

Synoniemen voor "salaris":


Verwante definities voor "salaris":

 1. geld dat je krijgt voor werk1
  • het salaris wordt overgemaakt op je rekening1

Wiktionary: salaris

salaris
noun
 1. regelmatige, meestal maandelijkse beloning voor werk verricht in een werkverband
salaris
noun
 1. fixed amount of money paid on monthly or annual basis
 2. money paid to a worker

Cross Translation:
FromToVia
salaris salary SalärLohn, Gehalt, Honorar
salaris salary; wage; wages; pay; remuneration; stipend salairerémunération pour un travail.