Nederlands

Uitgebreide vertaling voor sectie (Nederlands) in het Engels

sectie:

sectie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de sectie
  the section; the sector
  • section [the ~] zelfstandig naamwoord
  • sector [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de sectie
  the section
  – A control that contains other controls. 1
  • section [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de sectie
  the section
  – A part of a form, report, or data access page such as a header, footer, or detail section. 1
  • section [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de sectie (afdeling; departement; detachement; tak)
  the department; the division; the section; the ward; the detachment; the brigade
  • department [the ~] zelfstandig naamwoord
  • division [the ~] zelfstandig naamwoord
  • section [the ~] zelfstandig naamwoord
  • ward [the ~] zelfstandig naamwoord
  • detachment [the ~] zelfstandig naamwoord
  • brigade [the ~] zelfstandig naamwoord
  the branch
  – a division of some larger or more complex organization 2
  • branch [the ~] zelfstandig naamwoord
   • a branch of Congress2
   • botany is a branch of biology2
   • the Germanic branch of Indo-European languages2
 5. de sectie (vakgroep)
  the department; the branch
 6. de sectie (stadswijk; buurt; wijk; )
  the district; the area; the quarter; the ward
  • district [the ~] zelfstandig naamwoord
  • area [the ~] zelfstandig naamwoord
  • quarter [the ~] zelfstandig naamwoord
  • ward [the ~] zelfstandig naamwoord
 7. de sectie (lijkschouwing; autopsie)
  the dissection; the post mortem; the autopsy
 8. de sectie (divisie; afdeling)
  the division
  • division [the ~] zelfstandig naamwoord
 9. de sectie (autopsie; lijkschouwing)
  the autopsy; the post mortem; the necropsy
 10. de sectie (presentatiesectie)
  the section; the presentation section
  – A labeled group of consecutive slides that helps the user navigate and organize presentations. 1

Vertaal Matrix voor sectie:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
area buitenwijk; buurt; centrum; handelswijk; plein; sectie; stadsdeel; stadskwartier; stadswijk; wijk; woonwijk district; erf; gebied; gebiedsdeel; gewest; gordel; gouw; grondgebied; landstreek; oord; plaats; rayon; rayon van een bedrijf; regio; sector; streek; terrein; territorium; vlak; zone
autopsy autopsie; lijkschouwing; sectie obductie
branch afdeling; departement; detachement; sectie; tak; vakgroep agentschap; bedrijfstak; beroepsgroep; bijkantoor; boomtak; branche; branche-element; deelsoort; economische sector; ent; filiaal; hulpkantoor; loot; tak; takje; twijg; vertakking; voorwaardelijke branche; zijtak
brigade afdeling; departement; detachement; sectie; tak brigade
department afdeling; departement; detachement; sectie; tak; vakgroep ambtsgebied; bestuursgebied; bestuursregio; departement; gebied; gewest; gordel; gouw; jurisdictie; landstreek; ministerie; oord; plaats; provincie; rayon; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; streek; terrein; territorium; zone
detachment afdeling; departement; detachement; sectie; tak afstandelijkheid; gereserveerdheid; kilte; koelheid; koelte; onbevangenheid; openhartigheid; openheid; oprechtheid; rondborstigheid; rondheid
dissection autopsie; lijkschouwing; sectie analyse; analyseren; ontleden
district buitenwijk; buurt; centrum; handelswijk; plein; sectie; stadsdeel; stadskwartier; stadswijk; wijk; woonwijk district; gebied; gewest; gordel; gouw; hoek; kanton; landstreek; oord; plaats; provincie; rayon; rayon van een bedrijf; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; streek; terrein; territorium; zone
division afdeling; departement; detachement; divisie; sectie; tak aftakking; brigade; conflict; disharmonie; divisie; hoofdgroep; onenigheid; scheiding; scheuring; schisma; segregatie; splitsing; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verbreking; verdeeldheid; verdeling; vertakking; vete
necropsy autopsie; lijkschouwing; sectie
post mortem autopsie; lijkschouwing; sectie
presentation section presentatiesectie; sectie
quarter buitenwijk; buurt; centrum; handelswijk; plein; sectie; stadsdeel; stadskwartier; stadswijk; wijk; woonwijk deel van de stad; kwart; trimester; vierendeel
section afdeling; departement; detachement; presentatiesectie; sectie; tak aandeel; basisbestanddeel; bestanddeel; brigade; brokje; component; deel; doorsnede; doorsnee; eindje; element; fractie; fragmentje; gedeelte; ingrediënt; klein stukje; onderdeel; part; partje; profiel; profielstaal; rubriek; segment; snijding; snippertje; stuk; stukje
sector sectie
ward afdeling; buitenwijk; buurt; centrum; departement; detachement; handelswijk; plein; sectie; stadsdeel; stadskwartier; stadswijk; tak; wijk; woonwijk beschermeling; jonge leerling; protégé; pupil
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
branch aftakken; uitvoeren als vertakking; vertakken; vertakking
quarter inkwartieren; militairen bij burgers inlegeren

Verwante woorden van "sectie":


Wiktionary: sectie


Cross Translation:
FromToVia
sectie branch; bough; treelimb; section; chapter branche — Traductions à trier suivant le sens
sectie section; branch; chapter sectionaction de couper, de diviser ou résultat de cette action.
sectie service; facility; attendance; crockery set; set; section; branch; chapter; function; job; office; post; capacity; position serviceétat, fonctions, devoirs de quelqu’un qui servir une personne ou une collectivité.