Nederlands

Uitgebreide vertaling voor staken (Nederlands) in het Engels

staken:

staken werkwoord (staak, staakt, staakte, staakten, gestaakt)

 1. staken (ermee uitscheiden; ophouden; stoppen; opgeven; uitscheiden)
  to cease; to abandon; to stop; to give up
  • cease werkwoord (ceases, ceased, ceasing)
  • abandon werkwoord (abandons, abandoned, abandoning)
  • stop werkwoord (stops, stopped, stopping)
  • give up werkwoord (gives up, gave up, giving up)
 2. staken (het werk neerleggen als protest; werkonderbreken)
  to strike; go on strike
 3. staken (in staking zijn)
  to strike; be out on strike; to be out

Conjugations for staken:

o.t.t.
 1. staak
 2. staakt
 3. staakt
 4. staken
 5. staken
 6. staken
o.v.t.
 1. staakte
 2. staakte
 3. staakte
 4. staakten
 5. staakten
 6. staakten
v.t.t.
 1. heb gestaakt
 2. hebt gestaakt
 3. heeft gestaakt
 4. hebben gestaakt
 5. hebben gestaakt
 6. hebben gestaakt
v.v.t.
 1. had gestaakt
 2. had gestaakt
 3. had gestaakt
 4. hadden gestaakt
 5. hadden gestaakt
 6. hadden gestaakt
o.t.t.t.
 1. zal staken
 2. zult staken
 3. zal staken
 4. zullen staken
 5. zullen staken
 6. zullen staken
o.v.t.t.
 1. zou staken
 2. zou staken
 3. zou staken
 4. zouden staken
 5. zouden staken
 6. zouden staken
en verder
 1. ben gestaakt
 2. bent gestaakt
 3. is gestaakt
 4. zijn gestaakt
 5. zijn gestaakt
 6. zijn gestaakt
diversen
 1. staak!
 2. staakt!
 3. gestaakt
 4. stakend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

staken [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het staken (staking; gestaak; werkonderbreking)
  the work stoppage; the strike; the walkout
 2. het staken (eindigen; ophouden; uitscheiden; kappen; afhaken)
  the cease; the quitting; the knock off; the stopping
  • cease [the ~] zelfstandig naamwoord
  • quitting [the ~] zelfstandig naamwoord
  • knock off [the ~] zelfstandig naamwoord
  • stopping [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor staken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cease afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden
knock off afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden
quitting afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden
stop halt; halte; halteplaats; oponthoud; stopplaats; vertraging
stopping afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden aborteren; afhouden; afstoppen; beletten; opvulling; stilhouden; stoppen; vulling; vulsel; weerhouden
strike gestaak; staken; staking; werkonderbreking aanboren; opvallen; staking; werkstaking
walkout gestaak; staken; staking; werkonderbreking staking; werkstaking
work stoppage gestaak; staken; staking; werkonderbreking
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abandon ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden afblazen; afbreken; afgelasten; afzeggen; heengaan; in de steek laten; verlaten; vertrekken
be out in staking zijn; staken
be out on strike in staking zijn; staken
cease ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden aflaten; aftakelen; ophouden; verzwakken; wegglijden
give up ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden afstand doen; afzien; capituleren; de brui geven aan; inschrijven; opgeven; overgeven; strijd opgeven; uitleveren; zich overgeven
go on strike het werk neerleggen als protest; in staking gaan; staken; werkonderbreken
knock off afstoten; eraf duwen; erafschoppen
stop ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden afhouden; afremmen; afzetten; beletten; beslissen; besluiten; blijven staan; blijven steken; dichten; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; gaten stoppen; halt houden; halthouden; haperen; inhouden; ophouden; remmen; stelpen; stilhouden; stillen; stilstaan; stilzetten; stokken; stoppen; stopzetten; tegenhouden; tegenwerken; temporiseren; tot staan brengen; tot stilstand brengen; vastlopen; vertragen; weerhouden
stopping doen stoppen
strike het werk neerleggen als protest; in staking gaan; in staking zijn; staken; werkonderbreken aansteken; beroeren; doen branden; een klap geven; frapperen; grijpen; ontroeren; ontsteken; opblinken; oppoetsen; opwrijven; poetsen; raken; slaan; toeslaan; treffen; vuur maken; wrijven

Wiktionary: staken

staken
verb
 1. een werkonderbreking of (ludieke) actie houden voor betere arbeidsvoorwaarden of meer loon
 2. beëindigen
staken
verb
 1. to stop working to achieve better working conditions

Cross Translation:
FromToVia
staken strike streiken — einen Streik durchführen, die Arbeit niederlegen
staken finish; stop; discontinue; end; halt; lift; prorogue; quell; staunch; abate; terminate; conclude terminerborner, limiter.

staken vorm van steken:

steken werkwoord (steek, steekt, stak, staken, gestoken)

 1. steken (steken geven; prikken)
  to sting; to prick; to cut
  • sting werkwoord (stings, stinged, stinging)
  • prick werkwoord (pricks, pricked, pricking)
  • cut werkwoord (cuts, cut, cutting)

Conjugations for steken:

o.t.t.
 1. steek
 2. steekt
 3. steekt
 4. steken
 5. steken
 6. steken
o.v.t.
 1. stak
 2. stak
 3. stak
 4. staken
 5. staken
 6. staken
v.t.t.
 1. heb gestoken
 2. hebt gestoken
 3. heeft gestoken
 4. hebben gestoken
 5. hebben gestoken
 6. hebben gestoken
v.v.t.
 1. had gestoken
 2. had gestoken
 3. had gestoken
 4. hadden gestoken
 5. hadden gestoken
 6. hadden gestoken
o.t.t.t.
 1. zal steken
 2. zult steken
 3. zal steken
 4. zullen steken
 5. zullen steken
 6. zullen steken
o.v.t.t.
 1. zou steken
 2. zou steken
 3. zou steken
 4. zouden steken
 5. zouden steken
 6. zouden steken
en verder
 1. ben gestoken
 2. bent gestoken
 3. is gestoken
 4. zijn gestoken
 5. zijn gestoken
 6. zijn gestoken
diversen
 1. steek!
 2. steekt!
 3. gestoken
 4. stekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor steken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cut bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; coupure; inkeping; inkerving; inkrimping; insnijding; jaap; keep; kerf; korting; kostenbesparing; ontering; prijsverlaging; prijsvermindering; reductie; snede; snee; sneetje; snijwond; snijwondje; snit; snoeiing; verkorting; verlaging
prick eikel; hond; klootzak; lid; lul; penis; piemel; pik; roede; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap
sting angel; doorn; gifangel; messteek; steek; stekel; vishaak; weerhaak
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cut prikken; steken; steken geven aankaarten; aansnijden; aanvoeren; afsnijden; coifferen; doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doorknippen; doormidden hakken; een knippend geluid maken; entameren; houtsnijden; in hout schrijven; in tweeën houwen; kappen; kerven; klieven; kloven; knippen; kort knippen; kort maken; korten; op tafel leggen; opperen; opwerpen; snerpen; snijden; snijwerk maken; te berde brengen; ter sprake brengen
prick prikken; steken; steken geven doorprikken; openprikken; opensteken; opprikken; prikken in
sting prikken; steken; steken geven aankaarten; aansnijden; aanvoeren; afsnijden; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; snijden; te berde brengen; ter sprake brengen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cut gekuist; gesneden; zedig gemaakt

Verwante woorden van "steken":


Verwante definities voor "steken":

 1. eraan besteden1
  • hij steekt al zijn geld in CD's1
 2. erin vastzitten1
  • we bleven steken in de nauwe gang1
 3. hem raken met een puntig voorwerp1
  • de wesp stak in mijn wang1
 4. het erin of erop doen1
  • zij steekt de sleutel in het slot1

Wiktionary: steken

steken
verb
 1. doorboren, prikken
 2. doen ontvlammen
steken
verb
 1. of the nettle plant etc., to sting causing a rash
 2. to pique, irritate, vex or provoke someone
 3. to put into a bag
 4. to look where one is not welcome; to be nosey
 5. to cause irritation
 6. To pierce or wound with pointed object
 7. To recklessly hit with the tip of a pointed object
 8. To cause a sharp painful sensation

Cross Translation:
FromToVia
steken apply; employ; make use of; use; turn to account; put on; lay down; place; put; put down; lay; set; practice; administer; attach; put onto; add; append; assign; paste appliquermettre une chose sur une autre, soit pour qu’elle y demeure adhérente, être pour qu’elle y laisser une empreinte, soit simplement pour qu’elle y toucher.
steken introduce; insert; put away; put in; stow; enclose; enter; input; sheathe; announce; advertise; give notice of introduire — Faire entrer une chose dans une autre.
steken put; put on; apply; lay down; place; put down; lay; set; insert; put away; put in; stow; enclose; introduce mettreplacer une personne, ou un animal, ou une chose dans un lieu déterminé.
steken quilt; stitch; pick; stab; sting; pierce; prick; pique; stick piquer — Traductions à trier suivant le sens
steken stab poignarderfrapper, blesser, tuer avec un poignard.
steken ask poserplacer, mettre sur quelque chose.