Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. standpunt:
 2. Wiktionary:
 3. Gebruikers suggesties voor standpunt:
  • stance


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor standpunt (Nederlands) in het Engels

standpunt:

standpunt

 1. standpunt (ten opzichte van)

standpunt [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het standpunt (gezichtspunt; zienswijs; perspectief; )
  the point of view; the standpoint; the position; the view; the opinion
 2. het standpunt (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  the perspective; the point of view; the conception; the interpretation; the opinion; the view; the idea; the way of thinking; the vision; the outlook; the attitude; the stand; the notion; the angle; the reading; the aspect; the version
 3. het standpunt (stand van het lichaam; positie)
  the position; the attitude
 4. het standpunt (stellingname; houding; standpuntbepaling; )
  the attitude; the position; the stand
  • attitude [the ~] zelfstandig naamwoord
  • position [the ~] zelfstandig naamwoord
  • stand [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor standpunt:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angle denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze hoek; hoekgraad; hoekje; schuilhoekje
aspect denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; facet; ligging; opzicht; positie
attitude bewering; denkbeeld; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijze
conception denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; conceptie; denkbeeld; notie
idea denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; besef; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; intentie; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; moedwil; notie; oordeel; opinie; opvatting; opzet; overtuiging; plan; planning; vaststaande mening; visie; voornemen; zienswijze
interpretation denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; vertaling; vertolking
notion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrijpen; begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; inzicht; kijk; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; sjoege; vaststaande mening; verstand; visie; zienswijze
opinion denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze advies; begrip; benul; dunk; gezindheid; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; opinie; overtuiging; vaststaande mening
outlook denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afwachting; dracht; hoop; verwachting; zwangerschap
perspective denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze toekomst; toekomsten; voorland
point of view denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze
position bewering; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; oogpunt; perspectief; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; zienswijs ambt; arrangement; baan; betrekking; dienstbetrekking; functie; gesteldheid; indeling; job; klasse; ligging; maatschappelijke klasse; opstelling; orde; ordening; positie; rang; rangschikking; schikking; slag; staat; stand; toestand
reading denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; geloofsleer; interpretatie; lectuur; leer; leerstelling; leerstuk; leesvoer; lering; lezen; lezing; schriftlezing; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; versie
stand bewering; denkbeeld; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijze driepoot; getuigenbank; kraam; kraampje; mat; matje; onderlegger; onderstel; onderzetter; placemat; poot; sokkel; staander; stalletje; stand; stand op jaarbeurs; tafelmatje; voet; voetstuk; zuilvoet
standpoint gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs
version denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; geloofsleer; interpretatie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; lezing; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; versie
view denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze aanblik; aanzicht; aspect; begrip; benul; bezichtigen; bezichtiging; doorkijk; facet; gezicht; gezindheid; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opzicht; overtuiging; panorama; prospect; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verreikend uitzicht; vue; weergave; zicht
vision denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aanzicht; begrip; benul; beschouwing; denkbeeld; inzicht; kans; kijk; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; toekomst; visie; visioen; vooruitzicht; zienswijze
way of thinking denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
- mening; oordeel; opvatting
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angle hengelen; vissen; visvangen
position plaatsen; positioneren; zetten
stand doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; staan; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; verteren; volhouden
view aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; controleren; examineren; gadeslaan; inspecteren; keuren; kijken; observeren; schouwen; waarnemen; weergeven; zien
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
regarding standpunt; ten opzichte van
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
regarding naar aanleiding van

Verwante woorden van "standpunt":

 • standpunten

Synoniemen voor "standpunt":


Verwante definities voor "standpunt":

 1. wat je ervan vindt1
  • zijn standpunt is dat er meer politie moet komen1

Wiktionary: standpunt

standpunt
noun
 1. een houding die men aanneemt ten aanzien van een actueel vraagstuk
standpunt
noun
 1. viewpoint
 2. opinion which adds to the discussion
 3. opinion or point of view
 4. resolute, unwavering position
 5. point of view

Verwante vertalingen van standpunt