Nederlands

Uitgebreide vertaling voor tekort (Nederlands) in het Engels

tekort:

tekort [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het tekort (deficit)
  the shortage; the deficiency; the lack; the deficit; the shortcoming; the insufficiency; the shortfall
 2. het tekort (bankschuld; debet; tekortsaldo)
  the debit; the deficit; the overdraft; the bank debt
  • debit [the ~] zelfstandig naamwoord
  • deficit [the ~] zelfstandig naamwoord
  • overdraft [the ~] zelfstandig naamwoord
  • bank debt [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. het tekort (manco; gebrek)
  the shortage
  • shortage [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. het tekort (schaarste; gebrek; schaarsheid; krapte)
  the scarcity; the shortage; the tightness; the famine; the scantiness; the paucity; the needyness
 5. het tekort
  the loss
  • loss [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor tekort:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bank debt bankschuld; debet; tekort; tekortsaldo
debit bankschuld; debet; tekort; tekortsaldo debet
deficiency deficit; tekort gebrek; gebrekkigheid; gemis; kastekort; ontoereikendheid
deficit bankschuld; debet; deficit; tekort; tekortsaldo
famine gebrek; krapte; schaarsheid; schaarste; tekort hongersnood
insufficiency deficit; tekort ontoereikendheid
lack deficit; tekort armoede; ellende; gebrek; gemis; ontoereikendheid
loss tekort afbreuk; beschadiging; het verliezen; nadeel; schade; schadepost; verlies; verliespost; verliezen
needyness gebrek; krapte; schaarsheid; schaarste; tekort
overdraft bankschuld; debet; tekort; tekortsaldo
paucity gebrek; krapte; schaarsheid; schaarste; tekort armoede; ellende; gebrek
scantiness gebrek; krapte; schaarsheid; schaarste; tekort armzaligheid; eenvoud; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid; simpelheid; soberheid
scarcity gebrek; krapte; schaarsheid; schaarste; tekort
shortage deficit; gebrek; krapte; manco; schaarsheid; schaarste; tekort schaarste
shortcoming deficit; tekort ontoereikendheid; tekortkoming
shortfall deficit; tekort ontoereikendheid
tightness gebrek; krapte; schaarsheid; schaarste; tekort beklemdheid; benauwdheid; concentratie; engte; gespannenheid; gevoel van beklemming; ingespannenheid; nauwheid; smalheid; smalte; spanning; strakheid
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
debit debiteren
lack afwezig zijn; mankeren; ontberen; ontbreken; verzuimen

Verwante woorden van "tekort":


Wiktionary: tekort

tekort
noun
 1. een ontbrekende hoeveelheid
tekort
noun
 1. situation wherein spending exceeds government revenue
 2. Insufficiency
 3. inadequacy or incompleteness
 4. lack (of)

Cross Translation:
FromToVia
tekort deficit; deficiency DefizitVerlust, Einbuße
tekort lack Armut — das Fehlen von Fähigkeiten, Fertigkeiten, geistige Armut
tekort shortfall; inadequacy; insufficiency; scarcity; absence; lack; shortage; shortcoming; deficiency; defect; flaw; gap; want insuffisanceétat de ce qui est insuffisant.
tekort absence; lack; shortage; shortcoming; deficiency; defect; flaw; gap; want manqueabsence, défaut, fait de manquer.
tekort deprivation; absence; lack; shortage; shortcoming; deficiency; defect; flaw; gap; want privationperte, absence, manque d’un bien, d’un avantage qu’on avait, ou qu’on devait, qu’on pouvait avoir.

Verwante vertalingen van tekort