Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. toe:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor toe (Nederlands) in het Engels

toe:

toe bijwoord

 1. toe (ach)
  ah; come on; there; come off it; please
 2. toe (naar toe; naar)
  towards; to; for
  • towards bijvoeglijk naamwoord
  • to bijvoeglijk naamwoord
  • for bijvoeglijk naamwoord
 3. toe (afgesloten; gesloten; dicht)
  closed; dense; shut
  • closed bijvoeglijk naamwoord
  • dense bijvoeglijk naamwoord
  • shut bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor toe:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
please aangenaam aandoen; aangenaam maken; aanstaan; begeerte stillen; behagen; believen; bevallen; bevredigen; blij maken; gelieven; goeddunken; plezieren; tevreden stellen; tevredenstellen; vergenoegen; voldoening geven
shut afsluiten; dichtdoen; dichten; dichtgaan; dichtmaken; dichtstoppen; dichtvallen; sluiten; stoppen; toedoen; toemaken; toetrekken; toevallen; zich sluiten
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
closed afgesloten; dicht; gesloten; toe afgesloten; dicht zijn; geloken
dense afgesloten; dicht; gesloten; toe achterlijk; afgestompt; breinloos; dicht; dicht opeen; dom; geesteloos; hardleers; hersenloos; idioot; onbenullig; onnozel; onverstandig; stompzinnig; stupide; verstandeloos
shut afgesloten; dicht; gesloten; toe dicht zijn
- dicht
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
please ach; toe alsjeblieft; alstublieft; s.v.p.
there ach; toe aldaar; daar; daarheen; die kant uit; naartoe
PrepositionVerwante vertalingenAndere vertalingen
to te
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
there er; er was eens
to t/m; ten; ten strijde; tot; tot bij; tot en met; totdat
towards tot; tot bij; totdat
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ah ach; toe helaas; och; wee
come off it ach; toe
come on ach; toe vooruit
for naar; naar toe; toe ten behoeve van; voor; want; à
to naar; naar toe; toe aan; bij; erbij; ergens naartoe; ernaar; erop; ertoe; naar; tot aan
towards naar; naar toe; toe ernaar; jegens; tegemoet

Synoniemen voor "toe":


Antoniemen van "toe":


Verwante definities voor "toe":

 1. je kunt er niet bij of in of door1
  • het kind deed zijn oogjes toe1
 2. aansporing1
  • toe, doe je schoenen eens aan1
 3. als extra1
  • hij kreeg nog geld toe voor dit karwei1
 4. als nagerecht1
  • wat eten we toe?1
 5. heen1
  • waar gaan we naar toe?1

Wiktionary: toe

toe
adjective
 1. not open
adverb
 1. -

Verwante vertalingen van toe