Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. toegankelijk maken:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor toegankelijk maken (Nederlands) in het Engels

toegankelijk maken:

toegankelijk maken werkwoord

 1. toegankelijk maken (vrijgeven; openstellen; openen)
  to release; to uncover; to make public; to publish
  • release werkwoord (releases, released, releasing)
  • uncover werkwoord (uncovers, uncovered, uncovering)
  • make public werkwoord (makes public, made public, making public)
  • publish werkwoord (publishes, published, publishing)

Vertaal Matrix voor toegankelijk maken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
release amnestie; bevrijding; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslating; losraken; ontzetting; redding; uitlaat; uitlaatpijp; verlossing; versie; vlampijp; vrijlating; vrijmaking; zaligheid
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
make public openen; openstellen; toegankelijk maken; vrijgeven
publish openen; openstellen; toegankelijk maken; vrijgeven aantrekken; adverteren; openbaren; publiceren; uitbrengen; uitgeven; werven
release openen; openstellen; toegankelijk maken; vrijgeven afhelpen; amnestie verlenen; bevrijden; bevrijden van; bevrijden van belegeraars; detacheren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; lanceren; laten gaan; laten opstijgen; loskomen; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; ontheffen; ontslaan; ontsnappen; ontzetten; op de markt brengen; oplaten; scheiden; uitgeven; uitsturen; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; verzenden; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; wegsturen; wegzenden; zich bevrijden
uncover openen; openstellen; toegankelijk maken; vrijgeven bloot leggen; blootleggen; ontbloten; openbreken; openleggen

Verwante vertalingen van toegankelijk maken