Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. tot stilstand brengen:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor tot stilstand brengen (Nederlands) in het Engels

tot stilstand brengen:

tot stilstand brengen werkwoord

 1. tot stilstand brengen (stilzetten; stoppen; afzetten)
  to put out; to halt; to set out; to stop; to turn off; to bring to a halt; to bring to a standstill
  • put out werkwoord (puts out, put out, putting out)
  • halt werkwoord (halts, halted, halting)
  • set out werkwoord (sets out, set out, setting out)
  • stop werkwoord (stops, stopped, stopping)
  • turn off werkwoord (turns off, turned off, turning off)
  • bring to a halt werkwoord (brings to a halt, brought to a halt, bringing to a halt)
  • bring to a standstill werkwoord (brings to a standstill, brought to a standstill, bringing to a standstill)

Vertaal Matrix voor tot stilstand brengen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
halt halte; halteplaats; stopplaats
stop halt; halte; halteplaats; oponthoud; stopplaats; vertraging
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bring to a halt afzetten; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen halt houden; ophouden; remmen; stopzetten; tegenhouden; tot staan brengen
bring to a standstill afzetten; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen halt houden; ophouden; remmen; stopzetten; tegenhouden; tot staan brengen
halt afzetten; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen halt houden; ophouden; remmen; stoppen; stopzetten; tegenhouden; tot staan brengen
put out afzetten; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen aanbesteden; afdoen; afhandelen; afzetten; beslechten; blussen; doven; ontstemmen; smoren; twist uit de weg ruimen; uitbesteden; uitblussen; uitdoen; uitdoven; uitmaken; uitschakelen; uitzetten
set out afzetten; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen afreizen; afzetten; alvast neerzetten; heengaan; klaarzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
stop afzetten; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen afhouden; afremmen; beletten; beslissen; besluiten; blijven staan; blijven steken; dichten; dwarsbomen; dwarsliggen; ermee uitscheiden; ervanaf houden; gaten stoppen; halt houden; halthouden; haperen; inhouden; opgeven; ophouden; remmen; staken; stelpen; stilhouden; stillen; stilstaan; stokken; stoppen; stopzetten; tegenhouden; tegenwerken; temporiseren; tot staan brengen; uitscheiden; vastlopen; vertragen; weerhouden
turn off afzetten; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen afdraaien; afzetten; afzwenken; dichtdraaien; toedraaien; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; zwenken
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
put out gepikeerd; geprikkeld; misnoegd; ontstemd; wrevelig

Verwante vertalingen van tot stilstand brengen