Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. uitgeven:
 2. uitgegeven:
 3. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor uitgeven (Nederlands) in het Engels

uitgeven:

uitgeven werkwoord

 1. uitgeven (op de markt brengen; lanceren)
  to release; to launch; to start
  • release werkwoord (releases, released, releasing)
  • launch werkwoord (launches, launched, launching)
  • start werkwoord (starts, started, starting)
 2. uitgeven (spenderen; besteden)
  to spend; to pay
  • spend werkwoord (spends, spent, spending)
  • pay werkwoord (pays, paid, paying)
 3. uitgeven (uitbrengen)
  to publish
  • publish werkwoord (publishes, published, publishing)
 4. uitgeven
  to issue
  – To release an item, or items, from inventory. 1
  • issue werkwoord (issues, issued, issuing)

uitgeven [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. uitgeven (publiceren)
  the publishing; the publication

Vertaal Matrix voor uitgeven:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
issue actiepunt; afgifte; aflevering; editie; emissie; geval; issue; kwestie; punt; uitdeling; uitgaaf; uitgave; uitgifte; uitreiking; uitstoot; verstrekking; zaak
launch start
pay arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; loonzakje; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; wedde
publication publiceren; uitgeven aankondiging; afkondiging; artikel; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; stuk; uitgave; uitgifte; verkondiging
publishing publiceren; uitgeven publicatie; uitgave
release amnestie; bevrijding; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslating; losraken; ontzetting; redding; uitlaat; uitlaatpijp; verlossing; versie; vlampijp; vrijlating; vrijmaking; zaligheid
start aanvang; aanzet; begin; initiatief; inzet; opening; start
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
issue uitgeven openbaren; publiceren; uitbrengen
launch lanceren; op de markt brengen; uitgeven laten opstijgen; oplaten
pay besteden; spenderen; uitgeven afrekenen; bekostigen; belonen; betalen; bezoldigen; bijleggen; dokken; honoreren; lonen; meebetalen; salariëren; uitbetalen; vereffenen; verrekenen; voldoen
publish uitbrengen; uitgeven aantrekken; adverteren; openbaren; openen; openstellen; publiceren; toegankelijk maken; uitbrengen; vrijgeven; werven
release lanceren; op de markt brengen; uitgeven afhelpen; amnestie verlenen; bevrijden; bevrijden van; bevrijden van belegeraars; detacheren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; laten opstijgen; loskomen; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; ontheffen; ontslaan; ontsnappen; ontzetten; openen; openstellen; oplaten; scheiden; toegankelijk maken; uitsturen; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; verzenden; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; wegsturen; wegzenden; zich bevrijden
spend besteden; spenderen; uitgeven besteden; doorbrengen; doorjagen; iets uitgeven; opmaken; potverteren; slijten; verbruiken
start lanceren; op de markt brengen; uitgeven aanbinden; aanbreken; aandoen; aangaan; aanknopen; aanmaken; aanvangen; aanzetten; afreizen; beginnen; een begin nemen; heengaan; inleiden; inluiden; inschakelen; intreden; inzetten; omhoogkomen; ondernemen; op gang komen; openen; opstarten; opstijgen; opvliegen; starten; van start gaan; van wal gaan; van wal steken; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
- besteden
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
issue uitkomen; uitstromen

Synoniemen voor "uitgeven":


Verwante definities voor "uitgeven":

 1. het ervoor gebruiken2
  • ik heb altijd veel geld aan boeken uitgegeven2
 2. laten drukken en verkopen2
  • Wolters geeft veel schoolboeken uit2
 3. zeggen dat je iemand anders bent2
  • hij geeft zich uit voor arts, maar hij is slager2

Wiktionary: uitgeven

uitgeven
verb
 1. financiële middelen aanspreken
 2. een geschrift in drukvorm verspreiden
uitgeven
verb
 1. To issue, distribute, or put out
 2. to issue something (usually printed work) for sale and distribution
 3. -

Cross Translation:
FromToVia
uitgeven spend; expend dépenser — Employer telle ou telle somme à l’achat de telle ou telle chose.
uitgeven publish; issue; edit éditerpublier un ouvrage ou le mettre en vente ; s’emploie généralement au sujet d’un livre.

uitgeven vorm van uitgegeven:

uitgegeven bijvoeglijk naamwoord

 1. uitgegeven (besteed; gespendeerd)
  spent
  • spent bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor uitgegeven:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
spent besteed; gespendeerd; uitgegeven

Verwante vertalingen van uitgeven