Nederlands

Uitgebreide vertaling voor valsheid (Nederlands) in het Engels

valsheid:

valsheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de valsheid (onechtheid)
  the illegitimacy; the spuriousness; the deceit; the falseness; the falsity
 2. de valsheid (gemene streek; vuile truc)
  the viciousness; the dirty trick
 3. de valsheid
  the crookedness

Vertaal Matrix voor valsheid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
crookedness valsheid gemeenheid; kromheid; scheefheid; scheefte; schuinheid; schuinte; schurkachtigheid; slinksheid
deceit onechtheid; valsheid bedriegerij; bedrog; fopperij; gezwendel; leugen; leugenarij; misleiding; onwaarheid; oplichterij; oplichting; zwendel; zwendelarij
dirty trick gemene streek; valsheid; vuile truc boevenstreek; gemene streek; rotstreek; schurkenstreek
falseness onechtheid; valsheid geniepigheid; leugenachtigheid
falsity onechtheid; valsheid geniepigheid
illegitimacy onechtheid; valsheid
spuriousness onechtheid; valsheid
viciousness gemene streek; valsheid; vuile truc giftigheid; venijn; venijnigheid; virulentie

Verwante woorden van "valsheid":


Wiktionary: valsheid

valsheid
noun
 1. astuteness, cunning

vals:

vals bijvoeglijk naamwoord

 1. vals (niet echt)
  phoney; false
  • phoney bijvoeglijk naamwoord
  • false bijvoeglijk naamwoord
 2. vals (onecht; bedriegelijk; nagemaakt; onwaar; gefingeerd)
  false; fictitious; faked; feigned; sham; stingy; not genuine; bogus; mean
 3. vals (slecht; gemeen; min)
  bad; mean
  • bad bijvoeglijk naamwoord
  • mean bijvoeglijk naamwoord
 4. vals (verraderlijk)
  treacherous; traitorous; perfidious
 5. vals (met slechte intentie; slecht; gemeen; kwaadwillig)
  malicious; badly; vicious; false; evil-minded; low; with evil intention
 6. vals (verraderlijk; gevaarlijk)
  treacherous; traitorous; perfidious; underhand
 7. vals (schurkachtig; gemeen; gluiperig; boosaardig; boefachtig)
  roguish; villainous; blackguardly; scoundrelly
 8. vals (valselijk; ten onrechte)
  falsely

Vertaal Matrix voor vals:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
low depressie; dieptepunt; diepterecord; emotionele crisis; laagtepunt; laagterecord; lage luchtdruk
sham draaier; excuus; façade; glitter; klatergoud; schijnvertoning; smoes; uiterlijke schijn; uitvlucht; veinzer; voorwending; voorwendsel
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
low loeien
mean bedoelen; beduiden; beogen; betekenen; ergens iets mee willen zeggen; inhouden; neerkomen op; ten doel hebben
sham beweren; huichelen; pretenderen; stellen; verklaren; voorgeven
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bogus bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals
evil-minded gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals kwaadgezind
feigned bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals geaffecteerd; gehuicheld; gekunsteld; gemaakt; geveinsd; gewrongen; gezocht; huichelachtig; onnatuurlijk; onoprecht
fictitious bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals aangenomen; bedacht; denkbeeldig; fantastisch; fictief; gefingeerd; geveinsd; hypothetisch; illusoir; imaginair; ingebeeld; verdicht; verzonnen
malicious gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals achterbaks; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; geniepig; giftig; gluiperig; hatelijk; in het geniep; kwaadaardig; kwalijk; listig; malicieus; slinks; snood; stekelig; stiekem; venijnig; verraderlijk; vijandig
mean bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; min; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; vals achterbaks; banaal; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; onedel; ploertig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; verachtelijk; vuig
perfidious gevaarlijk; vals; verraderlijk ontrouw; overspelig; perfide
phoney niet echt; vals
roguish boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; guitig; leep; link; listig; loos; olijk; slinks; sluw; vrij; zonder taak
sham bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals gelogen
stingy bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals gierig; inhalig; krenterig; laag; schraperig; verachtelijk; vrekkig
traitorous gevaarlijk; vals; verraderlijk perfide
treacherous gevaarlijk; vals; verraderlijk perfide
vicious gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals achterbaks; boos; boosaardig; doortrapt; gebelgd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; giftig; gluiperig; in het geniep; kwaad; kwaadaardig; leep; listig; malicieus; nijdig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; venijnig; verbolgen; verraderlijk; vertoornd; vicieus
villainous boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals ploerterig; ploertig; smiechterig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
badly gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals
falsely ten onrechte; vals; valselijk achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bad gemeen; min; slecht; vals achterbaks; ernaast; fout; foutief; geniepig; gluiperig; in het geniep; mis; onjuist; onwaar; slap; slapjes; snood; stiekem; ten onrechte; verkeerd
blackguardly boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals
faked bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals geaffecteerd; gekunsteld; gemaakt; gewrongen; gezocht; onnatuurlijk
false bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; nagemaakt; niet echt; onecht; onwaar; slecht; vals achterbaks; doortrapt; ernaast; fout; foutief; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; laag; leep; leugenachtig; listig; mis; onjuist; onwaar; onwaarachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; uitgekookt; verachtelijk; verkeerd
low gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; laag; laaghangend; laagstaand; leep; listig; niet hoog; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
not genuine bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals
scoundrelly boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals
underhand gevaarlijk; vals; verraderlijk achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; heimelijk; in het geniep; leep; listig; onderhands; slinks; sluw; snood; stiekem; stilletjes; uitgekookt
with evil intention gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals

Verwante woorden van "vals":


Antoniemen van "vals":


Verwante definities voor "vals":

 1. boosaardig, niet te vertrouwen1
  • kom niet dicht bij die valse hond, hij bijt weleens1
 2. nagemaakt, onecht1
  • hij betaalde met vals geld1
 3. onwaar of onjuist1
  • het was weer eens vals alarm1

Wiktionary: vals

vals
adjective
 1. onecht, niet legitiem
vals
adjective
 1. state in Boolean logic that indicates a negative result
 2. spurious, artificial
 3. untrue, not factual, wrong
 4. spurious, lacking genuinity of authenticity
 5. false
noun
 1. trick or deception

Cross Translation:
FromToVia
vals false falschlügen, nicht den Tatsachen entsprechend
vals deceitful falschals Charakter: verlogen
vals false; fake falschnachmachen
vals false falschbeim Spiel: betrügerisch